01.06.2019 | 12:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Volíte správnou stranu pro umístění VIB?

Ustájení telat v průběhu mléčného období je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících zdraví a růst telat. V Evropě je kolem 60 % telat ustájeno individuálně v průběhu prvních osmi týdnů života, zatímco ostatní jsou ustájeny v párech nebo malých skupinách Také v České republice je nejvíce telat (74 %) v období mléčné výživy odchováváno ve venkovních individuálních boxech. Pouze malá část telat se odchovává buď v teletnících, v individuálních kotcích pod přístřeškem nebo ve skupinových boudách.

Každý systém ustájení by měl vytvořit vhodné podmínky chovného prostředí a umožnit naplnění základních potřeb chovaných zvířat.

Podmínky chovného prostředí ovlivňují mnoho klíčových faktorů v životě mláděte, včetně vývoje jedince, vznik abnormálního chování, reakce na stres, vnímavost k infekci. Podmínky chovného prostředí by proto měly minimalizovat rizika vzniku stresu, nemoci, zranění, poruch chování a v neposlední řadě i úhynu.

Chovné prostředí by mělo zajistit, aby telata nebyla vystavena silnému větru a průvanu. Venkovní individuální boxy by se měly umísťovat tak, aby poskytovaly ochranu nejen před větrem, ale i nadměrným osluněním v tropických dnech.

Cílem práce bylo zjistit vliv různé orientace dřevěných venkovních individuálních boxů na tepelnou pohodu a užitkovost telat.

Na základě dosud zjištěných výsledků, je možné konstatovat, že orientace VIB má vliv nejen na tepelnou pohodu, ale i na užitkovost telat. Telata odchovávaná v dřevěných VIB se vstupem umístěným na sever byla vystavena působení nižších teplot vzduchu v průběhu celého roku a vyšších relativních vlhkostí vzduchu v zimě a na podzim. Tato telata následně dosahovala nižší živé hmotnosti při odstavu i nižší průměrné denní přírůstky.

Naproti tomu telata odchovávaná ve VIB se vstupy situovanými v zimě, v létě i na podzim na východ dosahovala vyšší hmotnosti při odstavu a vyšší průměrné denní přírůstky. Zatímco vyšší živé hmotnosti byly u telat ustájených na jaře ve VIB se vstupem umístěným na jih.

Obecně je možné konstatovat, že orientace VIB v průběhu odchovu telat se stává zásadní v případě, že nejsou dodrženy ochrana proti větru, dešťovým a sněhovým srážkám, přímému intenzivnímu slunečnímu záření, jejich zastíněním, dostatečná vrstva suché, kvalitní slámy vytvářející suché lože, zajištění odpovídající výměny vzduchu v životní zóně telat v prostoru VIB, pravidelné napájení telat mlezivem, mlékem (mléčným nápojem) a vodou, v odpovídající kvalitě, množství a teplotě, prostorová izolace VIB (musí na jedné straně umožnit vizuální a sluchový kontakt, na druhé straně ovšem současně zamezit vzájemnému nimi). Dodržování vysoké úrovně hygieny chovného prostředí je jedním z klíčových preventivních opatření při odchovu telat v průběhu období mléčné výživy.*

Ing. Gabriela Malá, Ph.D., doc. MVDr. Pavel Novák, CSc., Ing. Pavlína Jiroutová, Ing. Josef Knížek, David Procházka, Martina Slavíková, Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha Uhříněves

 Podrobněji v časopisu Náš chov 6/2019.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down