Volné porodny krav a porodní kotec

V dobře provozovaných chovech začíná období odchovu již před narozením telete, resp. od jeho prvních minut. Ta správná péče o krávu před otelením je totiž rozhodujícím činitelem nikoliv pouze pro novorozené tele, ale také k nastartování laktace u krávy. Veškeré obtíže a problémy vzniklé v průběhu telení významně snižují nejen její budoucí užitkovost, ale také zhoršují následnou plodnost, nehledě na zvýšení mortality telat, bohužel mnohdy i krav. Je nutné zdůraznit také tu nikoliv nevýznamnou nákladovou položku, která je investována do veterinární péče.

Při tvorbě optimálního řešení prostorů pro telení krav je nutné přednostně zohlednit to, že skot je druhem stádovým, a tudíž vyžadujícím sociální kontakt. Avšak na druhé straně se může respektování tohoto pravidla na malé ploše, při nedodržování nutných individuálních vzdáleností, značně nevyplatit. Otázka tedy zní, do jaké míry se tomuto požadavku a v tomto vysoce citlivém časovém období telení musí vyjít vstříc. Porodní kotec by měl být vlastně strukturálním kompromisem mezi potřebami telící se krávy a potřebami chovatele. Kráva si vybírá místo k telení, které jí vyhovuje a nikoliv to, ke kterému je donucena ostatními krávami. Při tomto kontrolovaném, ale přirozeném telení je lidská pomoc omezena jen na nejvíce obtížné případy. Velikou a nedostižnou předností je stoprocentní identifikace telat. Je zřejmá nesrovnatelně lepší stájová hygiena, snižující infekční tlak na tele i krávu. Eliminují se časné nákazy telat. Novorozené tele zůstává jen krátce u matky, v rozmezí 6 až 12 hodin. Tato doba plně postačuje, aby bylo optimálně ošetřeno a napojeno  mlezivem.

Souhrn požadavků na individuální porodní kotce:

Dva IPK na 100 krav, tři až pět IPK na 360 krav, čistý, čerstvě nastlaný kotec o min. ploše 10,35 m2, lépe 12 m2 (3 x 4 m), nejlépe 16 m2, jedna kráva na jeden IPK, ve zcela výjimečných případech dvě krávy avšak pouze v bohatě nastlaných kotcích větších než 12 m2, vizuální kontakt s ostatními krávami, přístup k čerstvé, v zimním období temperované vodě, z obdobných napajedel jako v produkční stáji, přístup ke krmnému žlabu flexibilně umístěnému na hrazení; je zajímavé, že krávy v den porodu jeví zájem o krmivo jen sporadicky na rozdíl od příjmu vody, pravidelné a důkladné čistění kotce, event. i dezinfekcí, zvláště v letním období, nastájení IPK, a to ze sousední skupiny tranzitních krav, se uskutečňuje při prvních příznacích telení, vystájení IPK se děje nejlépe až po zřetelném označení krávy, a to do produkční nebo rozdojovací skupiny v období do 24 hodin po otelení; problémové krávy buď přesunout do ošetřovny nebo jejich několikadenní pobyt v IPK tolerovat, možnost plně mechanizovaného odklizu mrvy a podestýlky vyhrnováním z jedné chodby na chodbu protilehlou, sklon podlahy od 5 do 7 %; doporučuje se, aby u malých stád (asi 50 krav) byly alespoň dva IPK pro zajištění výměny podestýlky, dezinfekce, či běžných oprav napajedel, nic se samozřejmě neděje, když si nějaký den IPK „odpočine“, doba obsazení přímo ovlivňuje infekční tlak, situování kotců v prostředí, kde je optimální stájové klima a klid, nejlépe v oddělené reprodukční stáji či oddělení.

Souhrn důležitých požadavků pro porodní kotec:

bezbariérový, resp. snadný přístup chovatele do kotce, bezbariérový vstup i do sousedních kotců, elektrické přípojky do všech kotců, možnost konvového či potrubního dojení, přípojka teplé a studené vody, intenzivní, ovladatelné a operativní osvětlení, včetně jeho mobility, možnost přístupu traktoru s nakladačem či manipulátoru s možností naložení uhynulého či poraněného zvířete, vizuální a akustický kontakt, což znamená kotec bez pevných, např. prkenných stěn, situování objektu tak, aby byl snadno přístupný několikrát denně, instalace video kamery, perfektní bezprůvanové větrání, minimální plocha 12 m2, lépe optimální plocha 16 m2, volný přístup zvířat i ošetřovatelů ke krmivu a vodě, snadnost čistitelnosti a pravidelnosti dezinfekce loží, a to vždy po turnusu, slamnatá, suchá a čistá podestýlka v množství 1 kg na 1 m2, možnost vyčleňování a fixace krav.

Využívání individuálních porodních kotců je předurčeno pro vyspělé chovatele, kteří vědí, že komfort krav není luxus.*

Doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc., technolog-specialista

Podrobněji v časopisu Náš chov 4/2018.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *