20.01.2021 | 01:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vplyv odrohovania na welfare teliat

Odrohovanie teliat mliečneho dobytka je praktizované takmer vo všetkých českých chovoch. Väčšina chovateľov však pred odrohovaním teľatám nepodáva žiadne prostriedky na utlmenie bolesti. Bolesť z odrohovania pretrváva až tri týždne. Preto nie je prekvapujúce, že odrohovanie negatívne ovplyvňuje welfare a produkciu teliat. Tieto negatívne dôsledky sa dajú zmierniť niekoľkými úpravami praxe odrohovania.

Pri odrohovaní teliat ide o deštrukciu rohovej pučnice a okolitého tkaniva, aby sa zabránilo vyrasteniu rohu  Chemické odrohovanie sa doporučuje urobiť do 3. týždňa veku teliat.  Odrohovanie sa väčšinou vykonáva elektrickým alebo plynovým kauterom a to predovšetkým v stredoeurópskych a severoeurópskych krajinách EÚ. Chemické metódy sú preferované na juhu a západe EÚ. V Česku je odrohovanie tiež najčastejšie vykonávané kauterom a to v 69 % fariem. Z týchto dôvodov ďalej v článku uvádzame predovšetkým informácie relevantné pre odrohovanie plynovým alebo elektrickým kauterom. Chovatelia i veterinári väčšinou vedia, že odrohovanie bez použitia anestézie je pre teľatá bolestivá procedúra. podanie lokálnej anestézie pred odrohovaním by preto malo byť samozrejmosťou. Treba si však uvedomiť, že lokálna anestézia tlmí len akútnu bolesť, pretože účinkuje iba pár hodín. Aktuálne vedecké poznatky ukazujú, že bolesť po odrohovaní pretrváva až 3 týždne. Nie je však známe, aká intenzívna je bolesť 3 týždne po odrohovaní a ani jej negatívne dôsledky na welfare a produkciu teliat. Popáleniny spôsobené odrohovaním sa úplne zahoja až po 6– 3 týždňoch. Českí chovatelia túto bolesť podceňujú ešte viac, pretože 40 % chovateľov si myslí, že trvá len niekoľko minút, 20 % má názor, že maximálne 6 hodín a takmer štvrtina z nich uviedla, že nevie, ako dlho bolesť po odrohovaní pretrváva. Len 9% chovateľov uviedlo, že bolesť po odrohování trvá dlhšie než 12 hodín. Výsledky tiež ukázali, že českí chovatelia bolesť spôsobenú odrohovaním najčastejšie považujú za jemnú (20 % respondentov) a miernu (46 % respondentov). Za intenzívnu ju považuje len 15 % chovateľov. V EÚ sú prostriedky na utlmenie bolesti teľatám tiež podávané na relatívne malom (< 30 %) množstve fariem. Legislatíva Európskej únie povoľuje odrohovať teľatá mladšie než 4 týždne bez použitia celkovej alebo lokálnej anestézie. Prísnejšie pravidlá platia len pre chovy so statusom bio, v ktorých musí byť odrohovanie Negatívne dôsledky môžu byť hodnotené na základe zmien vo fyziológii, správaní a produkcii zvierat.

Pre teľatá by bolo najprirodzenejšie, aby neboli odrohované. V EÚ však teľatá neodrohuje iba 20 % chovateľov.Z dôvodu, že chov rohatého alebo bezrohého dobytka je v súčasnosti relevantný len pre minimum fariem, je treba hľadať iné riešenia ako zlepšiť welfare odrohovávaných teliat.  V prvom rade by mal byť čo najviac eliminovaný stres teliat počas odrohovania. Teľatá musia byť odrohované dostatočne vytrénovanou a vyškolenou osobou, pričom by mali byť dodržané všetky pravidlá správneho odrohovania ako je napr. riadna dezinfekcia miesta, použitie vhodnej fixačnej klietky či správna lokalizácia vlastného kauteru. Okrem toho by teľatám mali byť poskytnuté prostriedky potlačujúce vnímanie bolesti nielen počas samotného odrohovania, ale aj po procedúre.

Aj keď česká i európska legislatíva povoľuje odrohovanie teliat mladších než 4 týždne bez použitia akýchkoľvek prostriedkov na utlmenie bolesti, takto staré teľatá vnímajú bolesť rovnako intenzívne ako staršie jedince. Bolesť spôsobená odrohovaním negatívne ovplyvňuje welfare a produkciu teliat

Mgr. Katarína Bučková, Ph.D., Institute for Global Food Security, Queen’s University Belfast

Ing. Radka Šárová, Ph.D., Oddělení etologie, VÚŽV, v. v. i.

 

Podrobněji v časopisu Náš chov 2/2021.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down