26.09.2011 | 12:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vše pro efektivní výrobu mléka

Pro Zemědělské obchodní družstvo Božejov hospodařící v podmínkách Vysočiny je výroba mléka stěžejní. Navyšování užitkovosti, jež je základním předpokladem pro zefektivnění produkce, chovatelé z Pelhřimovska odstartovali optimalizací podmínek ustájení již před osmi lety. Jejich další kroky na cestě k ekonomické výrobě pak vedly přes kvalitní výživu a od letošního roku přes zvýšení frekvence dojení. Podle vedení podniku by výsledkem přijatých opatření mělo být překonání hranice užitkovosti deseti tisíc litrů.

„Hospodaříme na 1364 ha zemědělské půdy, z níž je 1051 ha orné. Rostlinnou výrobu podřizujeme požadavkům živočišné výroby, jedinými komoditami s nimiž obchodujeme jsou sladovnický ječmen, řepka a průmyslové brambory. Prioritou rostlinné výroby je zajistit krmivovou základnu pro chov skotu. Vysokoprodukční stádo dojnic budujeme převodným křížením, které jsme zahájili nejprve černostrakatým nížinným plemenem, na něž jsme od roku 1990 navázali holštýnem. Všechno podřizujeme výrobě mléka, které nám dělá grós tržeb,“ uvedl předseda zemědělského obchodního družstva Zdeněk Pípal.
V evidenci Božejovských chovatelů je 790 kusů holštýnského skotu. Užitkovost produkčního stáda o počtu 330 dojnic se pohybuje v posledních třech letech mezi 9400 a 9650 litry. Denní dodávka mléka do mlékárny odpovídá objemu devět tisíc litrů. Obrat stáda je zajišťován odchovem vlastních jaloviček, pokud jde o vyprodukované býčky, tak část se jich naskladní do vlastních výkrmových stájí a zbývající se prodají jako zástav.

Rekonstrukce přinesla efekt
Posun užitkovosti produkčního stáda v Božejově nastartovalo převedení dojnic z vazného ustájení do volných vzdušných stájí se stlanými loži. Momentálně využívané ustájovací kapacity pro 370 krav vznikly rekonstrukcí původních objektů živočišné výroby.
„Z původní haly pro stroje jsme vybudovali produkční stáj pro 100 dojnic, dále jsme zmodernizovali bývalý čtyřřadý kravín pro 182 dojnic a K-96 jsme přestavěli na porodnu s kapacitou 88 plemenic. Ve všech provozech přistýláme pšeničnou, ječnou nebo řepkovou slámou, která se nám velmi osvědčila. O pořádek ve stáji se starají stájníci, kteří vyhrnují kejdovou chodbu mechanizací UNC třikrát denně. Dbáme na to, aby krávy nechodily v mokru, abychom minimalizovali riziko zdravotních problémů. Suchá stáj je základ pro zdraví končetin, které podle potřeby ještě preventivně koupeme. Tento úkon provádíme během teplého počasí nejlépe každý měsíc, v zimním období pak podáváme minerální směs, obsahující mikroprvky v chelátové formě, která napomáhá vytvrzování paznehtů. Součástí zmiňované rekonstrukce bylo i pořízení rybinové dojírny BouMatic s dvakrát osmi dojicími stáními a vybudování mléčnice se sociálním zázemím pro ošetřovatele,“ zavzpomínal dále.

Poradenský servis samozřejmostí
Nejen odpovídající péčí, ale i kvalitní výživou je podmíněno další navyšování užitkovosti. Od roku 2003 je výživa vysokoprodukčního stáda zmiňovaného ZOD v režii společnosti Sano - Moderní výživa zvířat, s. r. o.
„Dnešní doba není již jen o spočítání krmné dávky, ale i o celkovém poradenském servisu, kterého si na spolupracující výživářské firmě ceníme nejvíce. Výživu produkčního stáda konzultujeme s Ing. Josefem Kociánem, který nás navštěvoval již dříve a vždy dobře poradil. Seznámil nás s nespornými výhodami systému jednotné krmné dávky, její síla je hlavně v jednoduchosti a účelnosti. S jejím zavedením souvisely i další navazující kroky, jako byla výživa jalovic, kvalita objemných krmiv, struktura mixu, respektive TMR, ale nakonec i například změna systému senážování přechodem od senážovacích vozů k řezačce. Velký důraz klademe na kvalitu objemných krmiv. Vyrábíme bobovou, travní a jetelotravní senáž a kukuřičné siláže. Produkční směs si mícháme z vlastního obilí, sójový a řepkový šrot objednáváme a minerální přísady bereme od Sana,“ konstatoval předseda.
Dojnice v laktaci dostávají dva druhy mixů. V krmné dávce dojených krav je v průběhu roku zakomponováno 25 kg kukuřičné siláže, 6 kg jetelotravní senáže, 4 kg travní senáže, 7 kg bobové senáže, 9 kg produkční směsi, 0,1 kg minerálně vitaminózního doplňku a 0,5 kg krmné pšeničné slámy – celkový objem 51,6 kg.
Krmná dávka pro krávy stojící na sucho o celkovém objemu 27,2 kg obsahuje 12 kg kukuřičné siláže, 5 kg jetelové senáže, stejné množství travní senáže 2,5 kg produkční směsi, 0,25 kg minerálně vitaminózních doplňků a 2,5 kg slámy.
Krmení se zakládá vertikálním míchacím krmným vozem Triomix 1200 T s kubaturou dvanáct kubíků třikrát denně. Krmivo vyhrnuté ze žlabů se přihrnujeme až pětkrát za den.

Padesátiletá tradice bude pokračovat
V Božejově se skot chová již třiapadesát let a podle plánů chovatelů z Pelhřimovsku se dá usuzovat, že se tu ještě nějakou dobu chovat bude.
„Dostali jsme zpět do vlastnictví bývalý kravín, který posledních asi patnáct let sloužil pro dřevovýrobu. Napřesrok bychom chtěli objekt zrekonstruovat a vytvořit v něm optimální podmínky pro odchov jalovic. Pokud jde o kapacitu odchovny, plánujeme ustájení pro 234 jalovic. Na tuto kategorii skotu chceme zaměřit větší pozornost, protože jenom od kvalitně odchované jalovice můžeme očekávat maximální užitkovost. Chov skotu je alfou a omegou našeho podnikání. Vybudování optimálních podmínek ustájení, podpořených kvalitní výživou přineslo kýžený efekt v podobě navýšení užitkovosti. K jejímu dalšímu nárůstu došlo po zvýšení frekvence dojení, od které si slibujeme, že se s užitkovostí dostaneme přes hranici deseti tisíc litrů,“ řekl na závěr Zdeněk Pípal.

Klíčové informace:
- Zemědělské obchodní družstvo Božejov hospodaří v podmínkách Vysočiny na 1364 ha zemědělské půdy.
- Hlavním předmětem podnikání zmiňovaného podniku z Pelhřimovska je výroba mléka.
- Užitkovost produkčního stáda o počtu 330 dojnic se pohybuje v posledních třech letech mezi 9400 a 9650 litry.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down