Vylepšený scénář dne se osvědčil

Tradice chovatelských dnů v areálu na Hadačce pokračovala letos už pošesté. Nejen letošní premiéra výstavy zemědělské techniky, ale i precizně připravené kolekce zvířat a přehlídka plodin v polních pokusech založených již před třiceti lety dávaly tušit, že očekávaná chovatelská událost v plzeňském regionu bude mimořádně úspěšná.

„Úroveň výstavy má rok od roku stoupající tendenci, a to jak z pohledu počtu a připravenosti kolekcí zvířat, tak i zvyšujícího se zájmu nejen zemědělské veřejnosti. Podle prvních ohlasů bylo rozšíření přehlídky jednotlivých plemen a plodin ještě o prezentaci zemědělské techniky dobrým krokem. Letošnímu mimořádně vysokému počtu přes dva tisíce návštěvníků pomohlo i počasí, které prostě nemohlo být lepší,“ chválil si hlavní zootechnik pořadatelského zemědělského podniku Ing. Karel Šlaich.
Shodný názor sdíleli i spolupořadatelé CZ Delta, s. r. o., dále hradecká akciová společnost Chovservis a Sdružení chovatelů hospodářských zvířat v západních Čechách.
Stejně jako předchozí ročníky i letošní chovatelský den potvrdil, že předvádění plemen skotu, prasat, koní a ovcí, spojené s předáváním ocenění nejlepším zvířatům již tradičně patří k nejsledovanějšímu bodu programu. V záplavě bezmála stovky zvířat se v krytém předvadišti areálu Hadačka, patřící akciové společnosti Kralovická zemědělská, představilo pět plemen skotu (české strakaté, holštýnské, limousine, aberdeen angus – red a charolais), dále pět plemen koní (starokladrubský kůň, český a bavorský teplokrevník, kůň Kinský a českomoravský belgický kůň), šest plemen prasat, včetně hybridní linie (české bílé ušlechtilé, česká landrase, bílé otcovské, pietrain, přeštické černostrakaté a hybridní linie 48), dvě masná plemena ovcí (charollais, romney marsh) a skupina pasteveckých psů border kolií při práci. Kolekci zvířat vhodně doplňovala i nabídka a servis výživářských a šlechtitelských firem stejně jako stánky s uzenářskými či mléčnými produkty.

Přehlídku zahájili koně
Ne náhodou pořadatelé odstartovali přehlídku koní předvedením národního „klenotu“ – starokladrubského koně. Šestiletá bělka Galicie po hřebci Generalissimus Santalina 38 a matce Galaxie po 212 Favory IV.-50, jenž pocházela z chovu České zemědělské univerzity Praha, získala za svůj bezchybný exteriér čestnou cenu.
Po ní přicválal do předvadiště dvacetiletý vraník bavorského teplokrevníka Rosario, který je majetkem našeho úspěšného překážkového jezdce Jiřího Pecháčka. Temperamentní plemeník po Rubikonovi (vnuk Ramira) z klisny Sternschnuppe po Wodka, který momentálně působí ve stanici plemenných hřebců Krašov u Ladislava Konvalinky, byl dalším oceněným koněm. Nejrozšířenější plemeno v Čechách – klisnu českého teplokrevníka – předváděl Radoslav Macháč z Nevřeně. Desetiletá hnědka Belinda po Frúhes 2 a matce Betyna z Blatec 2 se na kolbišti představila již se svým šestým hříbětem, dvouměsíční klisničkou Johanou. Dvojice poutala pozornost nejen široké chovatelské veřejnosti, ale také odborné hodnotící komise, která také této teplokrevné klisně přisoudila čestnou cenu.
Manželé Irena a Jiří Eretovi z osady Plasy představili na Hadačce dvě klisny Kinských koní, a to jedenáctiletou plavku April po 250 Burbon z matky Arisa po Spring Haven a její devítiletou polosestru isabelu Baby, která byla čtvrtým oceněným koněm chovatelského dne v Kralovicích. K původu mladší klisny je nutné doplnit, že její matkou je 57/296 Hvězda po 333 Almirt Týnský.
Letos poprvé se na chovatelském dni představili také chladnokrevníci, a to plemeno českomoravského belgického koně. Z chovu Zemského hřebčince Písek pocházel čtyřletý ryzák Midas po 2451 Makon 2 z matky 1353 Lota (162 Agent I), který je v současnosti také ustájený ve stanici plemenných hřebců v Krašově. Dvě klisny, a to jedenáctiletou černou hnědku Lenku I (po 307 Satin z matky 1728 Lena po Hubír-20) a sedmiletou vranku Lenku II (po 2392 Bosbar z matky 59/359 Lucka po Bred) přivezla Lesní společnost Trhanov, a. s. Byla to nakonec sedmiletá chladnokrevná vranka, která získala prestižní chovatelské ocenění.

Vítězky českého strakatého skotu
Hodnocení českého strakatého plemene, prvotelek a krav na vyšších laktacích, se ujal Ing. J. Procházka, šlechtitel firmy Reprogen Planá nad Lužnicí. „Přihlížel jsem k oběma znakům užitkovosti plemene. Třetí místo jsem přisoudil plemenici č. 048445 – 328 z chovu Zbirožské akciové společnosti z farmy v Líšné, která je dobrou představitelkou kombinovaného užitkového typu. Prvotelka č. 042730 – 932 ze ŠCH Agrochov Kasejovice – Smolivec, a. s., stáje Mladý Smolivec, která obsadila druhé místo je kapacitní zvíře, dobře osvalené s korektními končetinami a velmi dobře utvářeným vemenem. Nejvíce se mi ale líbila prvotelka č. 033109 – 932 ze Zbirožské, a. s., z farmy Lhota pod Radčem, která byla jedním slovem vynikající. A to jak v osvalení, tak v utváření vemene i postavení končetin,“ vypočítal posuzovatel Procházka.
Vítězka v kategorii prvotelek se stala i celkovou šampiónkou chovatelského dne. K jejímu původu je třeba hned vzápětí dodat, že je dcerou po HG 109 z matky po BO – 841. Otelila se 21. 2. 2006 a její dosavadní užitkovost je 5 515 kg mléka s 4,10 % tuku (226 kg) a 3,72 % bílkovin (205 kg).
Za krávu s nejlepším vemenem Ing. Procházka označil prvotelku č. 032930 – 932 po HG – 109 z matky po KV – 161ze ZDV Štichovice. A v kategorii plemenic na II. a IV. laktaci to byla kráva č. 0335223 – 347 po Sal – 25 z matky po Ren – 38 ze stejného chovu, která si za své vynikající hloubkové i šířkové rozměry, dále prostorné vemeno s výrazným závěsným vazem a nakonec i korektní končetiny odnesla prvenství. Pokud jde o užitkovost, tak na své maximální třetí laktaci nadojila 8158 kg mléka s obsahem 4,03 % tuku (329 kg) a 3,53 % bílkovin (288 kg). Za ní se umístila kráva č. 110243 – 306 po Tar –5 z matky 018619 – 36 po Rez 201 z Agrochovu Kasejovice – Smolivec, a. s. Trojici nejlepších starších krav českého strakatého plemene uzavírala kráva č. 003059 – 932 po Mor – 45 ze ZDV Štichovice.

Nejlepší z holštýnského plemene
„Letošní ročník je poznamenán neúčastí některých tradičních vystavovatelů, jako je Dřevec, Kozojedy, Dobříč z důvodu zahájení národního ozdravovacího programu od IBR. Naproti tomu právě letošek byl premiérou pro chovatele ze Zemědělské obchodní společnosti Šestajovice – Jirny, a. s., ze Středočeského kraje,“ uvedl Pavel Louda ze spolupořadatelské CZ Delta.
V kategorii holštýnského skotu hodnotili zvířata z osmi zemědělských podniků bonitéři – Ing. Igor Lichanec a Ing. Dénes Čaba ze Slovenské holštýnské asociace. Jak prvotelky, tak krávy na II. a vyšší laktaci hodnotili ve dvou skupinách. Za nejlepší prvotelku a současně i krávu s nejlepším vemenem byla vybrána plemenice č. 005138 –932 po býku NX– 771 Mondial z matky po NBY – 78 z farmy Agrochovu Kasejovice v Řesanicích. Vynikající úroveň chovu jmenovaného podniku potvrdilo i umístění krávy č. 043288 – 932 po Nea – 26 Ramos z matky po Neb – 641 na druhém místě. Pomyslný bronzový stupínek patřil prvotelce č. 031984 – 347 po NXA – 32 Newton po matce z NX 660 z chovu Naděždy Boháčkové.
Pro kasejovickou akciovou společnost bylo získání titulu šampiónky v kategorii straších krav holštýnského plemene absolutním triumfem. „Kráva dominuje ve všech znacích – má ideální stavbu těla, je kapacitní, má pevné končetiny a prostorné vemeno s vynikajícími zadními čtvrtěmi a dobrým postavením struků. K takovému zvířeti nezbývá, než chovateli upřímně pogratulovat,“ řekl na adresu čtyřleté krávy č. 122256 – 306 po NX – 962 Bombay z matky po NEB 641 slovenský posuzovatel Ing. Lichanec. Zmiňovaná šampiónka na maximální první laktaci nadojila 9615 kg mléka při obsahu tuku 3,28 % (315 kg) a 3,06 % bílkovin (294 kg). Druhé místo patřilo krávě č. 031081 – 347 po NEB – 772 Sign z farmy Naděždy Boháčkové v Náklově. Nejlepší trio pak uzavírala kráva č. 009311 – 931 po NX – 572 Zebo z farmy Volenice Zemědělského družstva Novosedly.

Přehlídka oceněných prasat
Přehlídka prasat byla v režii východočeské akciové společnosti Chovservis Hradec Králové. Komentáře k předváděným prasatům se ujal Ing. Václav Šmídl.
Za nejlepšího kanečka mateřských plemen komise vyhlásila plemeníka z nukleového chovu Herink akciové společnosti Agro Jesenice, a. s. Šestiměsíční vítězný kaneček č. 5015850, který je po otci 21 Armany a matce po 50 Amulet, dosahoval v ukazatelích vlastní užitkovosti 742 g průměrného denního přírůstku (1045 g v testu) a 66,4 % libové svaloviny. Plemenné hodnoty kanečka jsou: CPH 1431, směrodatná odchylka CPH 1,6 a TOP 5 %.
Nejlepším zvířetem v kategorii kanečků otcovských plemen se stal kaneček č. 5402870 bílého otcovského z nukleového chovu Dřevec akciové společnosti D-K Zemědělská, u kterého komise vyzdvihla střední až větší tělesný rámec, dobrou plec i kýtu, šířku ve hřbetě, přiměřeně silnou kostru a konečně i chodivost. Oceněný kaneček, který se narodil 28. 11. 2005, je po otci 48 Alt a matce po 1 Oarab, dosahoval průměrného denního přírůstku 694 g (1100 g v testu) a 65,9 % libové svaloviny. Plemenné hodnoty kanečka jsou: CPH 920, směrodatná odchylka CPH 1,6, TOP 10 %.
V kolekci hybridní linie 48 (BO x Pn, Pn x BO) byl kaneček č. 5802760 po otci 25 Adelo a matce po 21 Pacifik z RŠCH Žebnice vyhlášený celkovým šampiónem výstavy. Sedmiměsíční plemeník dosahoval průměrného denního přírůstku 759 g (1229 g v testu) s podílem libové svaloviny 66,6 %. Plemenné hodnoty kanečka pak jsou na úrovni CPH 132, směrodatná odchylka CPH 0,7 a TOP 25 %.
Akciová společnost Kralovická zemědělská získala ocenění za skupinu čtyř plemenných prasniček české bílé ušlechtilé z nukleového šlechtitelského chovu Výrov. Tři z nich byly po plemeníku 98 Morinovi, zbývající po 96 Debutovi. Ze stejného chovu pocházely i dvě předvedené sestry přeštického černostrakatého po plemeníkovi 17 Pirat z matky po 121 Matěj. Nejlepší kolekcí kříženek byly vyhodnoceny prasničky z RCH Vysoká Libyně, které byly po plemenících 561 X– Donec, 44 Hraddan a 34 Ikar.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *