06.05.2022 | 09:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výroba krmných směsí v ČR v r. 2021

V průběhu ledna roku 2022 bylo uskutečněno statistické zjišťování Krmiva (MZe) 3-01 „Výroba průmyslových krmiv“. Předmětem zjišťování byla výroba krmných směsí a spotřeba krmných surovin pro výrobu krmných směsí v roce 2021. Obeslány byly všechny zaregistrované subjekty – výrobci průmyslových krmiv registrovaní ke dni 31. prosince 2021 v ČR.

Celková výroba krmných směsí v roce 2021 činila 2 850 171 tun, to znamená, že proti roku 2020 došlo k jejímu nárůstu o 85 121 tun (3,08 %).

Výroba krmných směsí

Nejvíce krmných směsí se vyrobilo pro drůbež a prasata, méně pak pro skot, zvířata neurčená k produkci potravin a ostatní zvířata (ovce, kozy, králíci, ryby). Vzhledem k výrobě předcházejícího roku byl zaznamenán v roce 2021 nárůst výroby krmných směsí pro drůbež, prasata, skot a pro zvířata neurčená k produkci potravin. Naopak u výroby krmných směsí pro ostatní zvířata (ovce, kozy, králíci, ryby) došlo k poklesu.

U krmných směsí pro drůbež výroba vzrostla proti roku 2020 o 26 807 tun (2,57 %), pro prasata o 35 540 tun (4,67 %), pro skot o 28 170 tun (4,94 %) a u krmných směsí pro zvířata neurčená k produkci potravin byl identifikován nárůst o 23 150 tun (7,65 %). Krmných směsí pro ostatní zvířata (ovce, kozy, králíci, ryby) bylo v komparaci s rokem 2020 vyrobeno méně  o 28 542 tun (32,66 %). 

V kategorii drůbež byla převážná část vyrobených krmných směsí určena pro brojlery (49,63 %), v kategorii prasata pro výkrm prasat (72,77 %) a v kategorii skot pro dojnice (65,79 %). 

Dále bylo zjištěno, že produkce pro uvedení do oběhu pro cizí odběratele výrazně převažuje nad produkcí pro vlastní spotřebu. Produkce pro vlastní spotřebu vzhledem k celkové produkci činila u krmných směsí pro prasata 10,53 %, pro drůbež 2,60 %, pro skot 19,53 % a pro ostatní zvířata 0,45 %. 

Více najdete v Krmivářství  3/2022.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down