20.10.2016 | 01:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výroba krmných směsí v roce 2030 – vize FEFAC

FEFAC jako zástupce krmivářkého průmyslu EU oslovil experty na výživu hospodářských zvířat s otázkou, jaká je budoucnost tohoto sektoru. Analyzoval faktory, které ovlivňují živočišnou výrobu a krmivářský průmysl. Výsledkem jsou tři výhledové dokumenty – o bezpečnosti krmiv, udržitelnost a výživě zvířat.

Krmivářský průmysl je podle studie pilířem ekonomiky chovu hospodářských zvířat EU.

Živočišná výroba v EU významně přispívá k celkové zemědělské produkci, a to

40 procenty. V roce 2015 chovalo hospodářská zvířata 5 milionů zemědělců v celkové hodnotě 161 miliard EUR (graf 1).

 

Charakteristika krmivářského sektoru EU

Evropský krmivářský sektor je podstatným dodavatelským partnerem pro živočišnou výrobu, a tím i nejdůležitějším vstupní odvětvím pro zemědělství v Evropě. Hospodářská zvířata v evropské osmadvacítce v roce 2015 zkonzumovala podle údajů FEFAC 478 milionů tun krmiv, z toho 156 milionů tun vyrobily průmysloví výrobci krmných směsí (graf 2).

Evropský krmivářský průmysl je rozhodujícím spojujícím článkem mezi zemědělci pěstujícími plodiny na orné půdě a zemědělci chovajícími hospodářská zvířata. Zákazník krmivářů je na jedné straně dodavatel, na druhé odběratel.

Kromě toho evropský krmivářský průmysl také transformuje a dokáže využít velmi značné množství vedlejších produktů, které pocházejí z prvotního zpracování potravin a biopaliv. Tím významně přispívá k ekonomické životaschopnosti subjektů podnikajících v těchto segmentech. Obvyklá receptura průmyslového výrobce krmiv je složena ze 40 % z vedlejších produktů pocházejících z těchto odvětví.

Evropský krmivářský průmysl je rostoucí odvětví, jeho obrat se odhaduje na 50 miliard eur, a to ještě kromě krmiv pro domácí zvířata (petfood). Přímo zaměstnává asi 110 tisíc lidí ve 4000 výrobnách. Mnohé z těchto výrobních závodů se nacházejí ve venkovských oblastech, které nabízejí málo dalších pracovních příležitostí.

Většina (85 %) z výrobců krmných směsí jsou malé a střední podniky s průměrným ročním objemem produkce 40 000 tun krmných směsí. ....

Kompletní článek najdete v Krmivářství 5/2016.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down