17.04.2023 | 03:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výsledky kontroly užitkovosti koz za rok 2022

Kontrola užitkovosti koz se provádí v souladu se zákonem 154/200 Sb. a stanovenými šlechtitelskými programy Svazu chovatelů ovcí a koz, z. s. Získané údaje slouží ke stanovení plemenných hodnot jednotlivých plemenných ovcí a koz a jsou využívány při vyhodnocení kontroly dědičnosti.

K základním ukazatelům patří vedle údajů o reprodukci zapojených jedinců a stád sledování růstových schopností u masných plemen koz, v jehož rámci se sleduje hmotnost odchovaných kůzlat ve 100 dnech věku. Dále se sleduje jatečná hodnoty masných plemen koz, a to ultrazvukovým měřením hloubky zádového svalu a výšky podkožního tuku, a konečně mléčná užitkovost u dojených plemen koz. K tomu účelu se využívají metody AC (kontrola po provedeném odstavu kůzlat) a EC (kontrola prováděna u koz bez odstavu kůzlat) s měsíčním měřením nadojeného mléka a rozborem obsahu mléčných složek, tj. bílkovin, tuku a laktózy. Od roku 2020 došlo ke změně šlechtitelského programu a pro chov koz byla změněna délka normované laktace na 240 dnů, v metodě EC se provádí během laktace v intervalu 60 dnů a všechny kontroly provádí pracovníci oprávněných osob.

V kontrole užitkovosti koz narostly od roku 2000 stavy koz zapojených do kontroly 1,7krát. Počty zapojených koz do kontroly užitkovosti od roku 2017 stále klesají. V porovnání počtu zapojených koz do kontroly užitkovosti mezi roky 2022 a 2017 došlo k poklesu o 37,1 %. Podíl kontroly prováděné metodou AC je 65,6 %. Počet koz se sledovanou laktací zůstává na stejné úrovni. Vlivem vyššího podílu větších stád zapojených do kontroly užitkovosti koz a změnou přepočtu normované laktace došlo ke snížení produkce mléka za laktaci a tím i produkce jednotlivých mléčných složek. Je však patrný významný nárůst v obsahu bílkovin, který se stal od roku 2001 hlavním selekčním kritériem u dojených plemen koz. Pokles sledovaných ukazatelů mléčné užitkovosti v roce 2022 je důsledkem změn ve šlechtitelském programu v chovu koz, které jsou popsány výše. V chovech koz zapojených do kontroly užitkovosti se významně zvýšilo oplodnění i odchov kůzlat, jen mírný nárůst plodnosti lze přičíst na vrub vyššího podílu větších chovů. Šlechtění dojených plemen koz se zaměřilo na zvyšování produkce mléčné bílkoviny při tolerování snížení tučnosti mléka, tak jak to vyžadují chovatelé ekonomicky závislí na produkci mléčných výrobků. 

Výsledky najdete v květnovém čísle časopisu Náš chov.* 

 

Koza bílá krátkosrstá
Koza hnědá krátkosrstá je spolu s bílou kozou naším národním plemenem
Koza búrská je plemeno s masnou užitkovostí
Walliserská koza nachází své příznivce i mezi našimi chovateli
Kůzlata zakrslé kozy holandského typu

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down