17.01.2018 | 02:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výsledky kontroly užitkovosti krav v roce 2017

Na konci září 2017 byl ukončen kontrolní rok 2016/2017. Výsledky kontroly užitkovosti se vztahují vždy ke konci daného kontrolního roku. Rok 2017 byl velice důležitý, protože byla přijata nová pravidla ICAR pro kontrolu mléčné užitkovosti skotu, která byla publikována v říjnu roku 2017.

Audit ICAR pro kontrolu mléčné užitkovosti skotu se uskuteční v průběhu roku 2018. V červnu roku 2019 se uskuteční kongres ICAR/IDF/ISO v Kongresovém centru Praha, kde budou projednávány budoucí trendy v identifikaci, kontrole užitkovosti, odhadu plemenných hodnot, zpracování dat, analýzách v laboratořích a dalších oblastech souvisejících s plemenářskou prací.

 

Výsledky kontroly mléčné užitkovosti

Stejně jako v minulých letech pokračoval trend zvyšování produkce mléka (graf 1). V roce 2017 bylo ukončeno 297 347 laktací, dojivost dosáhla 8734 kg mléka, obsah tuku 3,93 % a obsah bílkovin 3,43 % (tabulka 1). Dosažené výsledky jsou porovnatelné i ostatními zeměmi s vyspělým systémem chovu skotu nebo ji v některých případech i převyšují. Pro porovnání je možné uvést tyto případy (dojivost za všechna plemena v kontrole užitkovosti):

  • Rakousko (rok 2016): 7425 kg mléka za 305 dnů, obsah tuku 4,14 % a obsah bílkovin 3,4 %
  • Německo (rok 2016): 8599 kg mléka, obsah tuku 4,1 % a obsah bílkovin 3,43 %
  • Francie (rok 2016): 8520 kg mléka, obsah tuku 3,9, obsah bílkovin 3,33 %

Z výsledků kontroly užitkovosti za rok 2017 vyplývá, že nejvíce zastoupeným plemenem v kontrole užitkovosti bylo plemeno holštýnské a jako druhé nejvýše zastoupené plemeno české strakaté (tabulka 2). Nejvyšší produkce mléka byla dosažena u plemen holštýnské HR51 % a více a braunvieh. U dvou hlavních plemen byla dosažená vyšší dojivost u plemene holštýnského v porovnání s českým strakatým plemenem. Výrazné rozdíly byly i v obsahu bílkovin, kde byl nejvyšší obsah bílkovin u plemene jersey (3,75 %). Obsah bílkovin byl vyšší u plemene českého strakatého plemene v porovnání s holštýnským plemenem. Z tabulky 2 jsou patrné další rozdíly mezi jednotlivými plemeny ve věku při prvním otelení a v délce mezidobí.

Z počtu normovaných laktací lze odvodit, že větší podíl krav v KU (a tím i jejich celkových stavů) se dlouhodobě chová v horské a podhorské oblasti (60 % v roce 2017). V nížinné oblasti byl podíl krav 40 %. Z výsledků v tabulce 3 vyplývá, že byla v roce 2017 dosažena vyšší dojivost v nížinné oblasti. V nížinné oblasti byl dosažen nižší věk při prvním otelení a delší mezidobí v porovnání s horskou a podhorskou oblastí. V horské a podhorské oblasti byl dosažen vyšší obsah tuku a bílkovin. Výsledky jsou do určité míry ovlivněny skladbou plemen chovaných v jednotlivých výrobních oblastech.

Podíl krav v nejnižších intervalech užitkovosti se snižuje a stoupá podíl krav ve vyšších intervalech dojivosti. Pokles podílu krav byl zaznamenán v intervalech do 5 tisíc, 5 až 6 tisíc, 6 až 7 tisíc a 7 až 8 tisíc. V ostatních intervalech se podíl krav zvyšoval (tabulka 4). Pozoruhodný je nárůst podílu krav v intervalu nad 10 tis. kg mléka z 18,3 % v roce 2012 na 27,8 % v roce 2017.

Více si přečtete ve Farmáři č. 1/2018

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down