12.06.2020 | 05:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výsledky kontroly užitkovosti ovcí v roce 2019

Kontrola užitkovosti ovcí a koz se provádí v souladu se zákonem 154/200 Sb. a stanoveným šlechtitelským programem Svazu chovatelů ovcí a koz z.s. U jedinců a stád všech plemen ovcí a masných plemen koz zapojených do kontroly užitkovosti se vedle základních ukazatelů reprodukce sledují také růstové schopnosti potomstva, respektive hmotnost odchovaných jehňat a kůzlat ve sto dnech věku. K zaznamenání jatečné hodnoty masných plemen ovcí a koz se využilo ultrazvukové měření hloubky zádového svalu a výšky podkožního tuku. Kontrola mléčné užitkovosti u dojených plemen ovcí a koz byla provedena metodami AT (po odstavu kůzlat nebo jehňat) a ET (bez odstavu kůzlat nebo jehňat měsíčním měřením nadojeného mléka a rozborem obsahu mléčných složek – bílkovin, tuku a laktózy).

Získané údaje slouží ke stanovení plemenných hodnot jednotlivých plemenných ovcí a koz a jsou využívány při vyhodnocení kontroly dědičnosti.

Nárůst stavů ovcí v kontrole užitkovosti od roku 2000 do roku 2003 byl více než 70%, přičemž v dalších třech letech se stavy bahnic v kontrole užitkovosti mírně snižovaly. V letech 2010 a 2011 byl však patrný výraznější pokles na 21 317 ks, který se v roce 2012 zastavil a v letech 2014 až 2016 se stabilizoval na více než 23 500 ks. V roce 2017 až 2019 pokles pokračoval na 18 390 ks bahnic. To je 14,1% bahnic chovaných v České republice, pokud vycházíme ze stavů hospodářských zvířat evidovaných Českým statistickým úřadem. Stále přetrvává nízký počet bahnic na stádě v kontrole užitkovosti, což značně zvyšuje náklady na tyto služby. Dochází k nárůstu chovatelsky zajímavých plemen jako je původní valaška, clun forest, ovce ouessantská, ovce shetlandská, která jsou chována ve velmi malých stádech. Výrazný nárůst je u dojeného plemene lacaune. Naproti tomu významně poklesly stavy u hospodářsky významných plemen jako je suffolk, charollais, oxford down, romney, merinolandschaf, cigája a zušlechtěná valaška. Sestupný trend je však patrný také u plodného plemene romanovská ovce i u dojeného plemene východofríská ovce.

V roce 2019 bylo do kontroly mléčné užitkovosti dojených plemen ovcí zapojeno 1 326 bahnic s uzavřenou normovanou laktací. Kontrola užitkovosti se prováděla ve dvaadvaceti stádech. S ukončenou laktací bylo 175 bahnic plemene východofríské ovce, 862 bahnic plemene lacaune a 289 kříženek. Celkem bylo dosaženo za 150 denní dojnou periodu průměrné produkce 326 kg mléka o tučnosti 5,96 %, obsahu bílkovin 5,61 % a laktózy 4,79 %. Čistokrevné ovce plemene lacaune dosáhly nejvyšší celkovou produkci mléka za laktaci, dále i celkovou produkci tuku a bílkovin za dojnou periodu.

Podrobné výsledky najdete v článku Ing. Víta Mareše ze Svazu chovatelů ovcí a koz, z.s., který vyjde v červencovém čísle časopisu Náš chov.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down