05.11.2022 | 05:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vyšší užitkovost s nižšími náklady

Obec Kožichovice najdeme v okrese Třebíč, jen pár kilometrů jihovýchodně od okresního města. První zmínka o obci pochází z dvanáctého století, aktuálně zde žije zhruba 400 obyvatel. Asi největším zaměstnavatelem v obci je Zemědělské družstvo Kožichovice, družstvo, které hospodaří na výměře 2090 hektarů zemědělské půdy.

Jak informoval předseda představenstva Ing. Jaromír Krátký, družstvo se zabývá kombinovanou zemědělskou výrobou, produkcí energie v bioplynové stanici o výkonu 637 kW a doplňkově i službami, jako jsou opravy strojů či stravovací služby. „Hospodaříme převážně na pronajaté půdě, máme 230 členů a 65 zaměstnanců,“ dodal Ing. Krátký.

 

Důraz na živočišnou

Rostlinná výroba v podniku je přizpůsobena intenzivnímu chovu skotu, a také provozu bioplynové stanice. Na zhruba polovině výměry orné půdy tak najdeme krmné plodiny, kukuřici na 330 hektarech, vojtěšku na 180 ha, hrách na 120 hektarech a ozimé žito na senáž na ploše 118 hektarů. Tržními plodinami jsou obiloviny na 736 hektarech (pšenice na 606 ha, ozimý ječmen na 130 ha) a řepka na výměře 300 hektarů. Do osevního postupu zařazují v Kožichovicích také meziplodiny, směs svazenky, pohanky a hrachu nebo směs vikve, lničky, mastňáku a hořčice. Plochu 180 ha zaujímají trvalé travní porosty.

„Bohužel v naší oblasti dlouhodobě bojujeme se suchem, za posledních pět let jsme zaznamenali průměrný roční úhrn srážek ve výši 505 milimetrů, letos jen 470 mm. Musíme tedy velmi dobře plánovat výrobu objemných krmiv,“ konstatuje předseda podniku a dodává, že u trvalých travních porostů provádějí obnovy zhruba na 25 hektarech ročně.

ZD Kožichovice chová český strakatý skot v počtu 600 dojnic a 1300 kusů celkem na dvou střediscích, v Kožichovicích a v Slavičkách, na obou farmách je zhruba po třech stovkách dojnic. Všechny kategorie jsou ustájené na slámě, což podle Ing. Krátkého přispívá k udržení půdní struktury díky aplikovanému hnoji. „Hnojíme i digestátem, v součtu tím šetříme průmyslová hnojiva a zlepšujeme úrodnost půdy,“ sdělil předseda představenstva. Býci se v podniku nevykrmují od roku 2015, kdy kvůli velkému suchu neměli dostatek krmení pro všechny kategorie – a krávy samozřejmě dostaly přednost.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down