22.10.2012 | 08:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výstava Náš chov po sedmnácté

V jednom termínu konané výstavy Náš chov a Zemědělec patří k tradičním akcím veletržního podzimu na výstavišti v Lysé nad Labem. Podobně jako ve dvou předchozích letech také letošní sedmnáctá národní přehlídka hospodářských zvířat, technologií a chovatelských potřeb navazovala na prezentaci národních plemen zařazených do národního programu genetických zdrojů hospodářských zvířat. Zatímco loni byla v rámci této koncepce představena kolekce plemenného kance s prasnicí se selaty a šesti kanečky přeštického černostrakatého prasete, letos se specialisté z
Výzkumného ústavu živočišné výroby zaměřili na prezentaci národních plemen drůbeže.

Stále se snižující rozsah zemědělství, respektive živočišné výroby u nás zřejmě z Výstaviště v Lysé nad Labem odvál přehlídky velkých hospodářských zvířat, kterými se před šestnácti lety odstartovaná výstava Náš chov prezentovala. Zatímco při jejím premiérovém ročníku v roce 1996 si návštěvníci mohli prohlédnout dojená i masná plemena skotu, dále mateřská a otcovská plemena a hybridní linie prasat využívaných v hybridizačním programu nebo vybrané zástupce plemen koní, ovcí a koz, v posledních letech se expozice hospodářských zvířat prakticky zúžila na prezentaci u nás chovaných plemen ovcí a koz. Na druhou stranu expozice Svazu chovatelů ovcí a koz v Lysé nad Labem patří k tomu nejlepšímu, co se dá na našich chovatelsky zaměřených veletržních akcích vidět.

Genetické zdroje potřetí v řadě
V historii pořádání výstavy Náš chov to bylo letos potřetí, co se plemenům zařazeným mezi genetické zdroje věnovalo více pozornosti. Stejně v předchozích letech expozici národních plemen na letošním šestnáctém ročníku výstavy hospodářských zvířat, technologií a chovatelských potřeb zajišťoval Výzkumný ústav živočišné výroby, kterému sekundoval Český svaz chovatelů. V rámci plemen zařazených do Národního programu udržování a využívání genetických zdrojů pro výživu a zemědělství se tentokrát jednalo o prezentaci drůbeže, zastoupené českou slepicí zlatě kropenatou a českou husou. Z devíti kusů národního plemene hrabavé drůbeže bylo předvedeno devět kusů, vedle tří kusů standardně zbarvených slepic návštěvníci viděli ještě české slepice v rázu koroptvím a ve zdrobnělé formě. Z vodní drůbeže se bylo ve stejné kategorii vystaveno šest českých husí, z nichž polovina byla také v rázu s chocholkou.
Mimo uvedený rámec pak velká hospodářská zvířata reprezentovali malí a velcí přežvýkavci – expozici ovcí a koz zajistil SCHOK, skromnou expozici skotu na výstavišti v Polabí dosud zajišťuje školní statek Středočeského kraje Poděbrady (bývalé školní hospodářství SOŠ Poděbrady). Z celkového počtu letos předvedených dvanácti zvířat se jednalo o dvě jalovičky a stejný počet jalovic českého strakatého plemene, dále dvě jalovice a dvojnásobný počet jaloviček holštýnského plemene a konečně osmnáctiměsíční jerseyskou jalovici a pětiměsíční jalovičku české červinky.

Ovčácká expozice
Podle vedoucího úseku šlechtění ovcí a koz v ČR Ing. Richarda Konráda letošní ovčácká expozice čítala okolo 150 zvířat čtrnácti plemen ovcí a sedmi plemen koz. Z ovcí s masnou užitkovostí to byla plemena suffolk, charollais, texel, plemena s kombinovanou užitkovostí reprezentovaly romney, bílá alpská, zwartbles, valaška, šumavská a merinolandschaf. Jednoho zástupce měla plodná plemena reprezentovaná romanovskou ovcí. Zbývající čtyři plemena, a to vřesová, kamerunská, shetlandská a valliserská černonosá se u nás řadí mezi zájmová.
V početné kolekci koz byla k vidění jak plemena s mléčnou užitkovostí (anglonubijská, bílá a hnědá krátkosrstá, sánská), tak masná (burská) a nakonec zájmová (zakrslá holandského typu, shetlandská a walliserská).
„Snažili jsme se sestavit standardně kvalitní expozici. Vedle nejrozšířenějších plemen chovaných v České republice jsme na letošním sedmnáctém ročníku výstavy Náš chov představili také dvě novinky, respektive valliserskou černonosou ovci, kterou si dovezla Ing. Kateřina Bečková z Měchova u Bečova nad Teplou a sánskou kozu z chovu Ing. Šárky Švarcové z Černuce. V tomto případě se nejedná o dovoz nového plemene, jen se v Polabí více než deset let nevystavovalo. Současně se zaměřujeme na aukční trhy plemenných beranů, jež jsou základem rozvoje chovu. Kromě již zavedené bonitace suffolských a zwartblesských beránků jsme hodnotili ještě plemeníky charollais, dále kombinovaných plemen v zastoupení valaška, merinolandschaf, romney a původní valaška a nakonec i beránky romanovských ovcí, jež patří k plodným plemenům. Na závěr bych jen dodal, že s průběhem výstavy jsme navýsost spokojení a vzhledem k velkému zájmu veřejnosti se s obdobně koncipovanou expozicí představíme i napřesrok,“ uvedl představitel SCHOK v ČR Ing. Konrád.
Za nejlepší kolekci trojčlenná hodnotící komise, které předsedal Ing. Richard Konrád vybrala berana se dvěmi bahnicemi plemene vřesová z chovu Petra Kříže ze Sedlčan. Za ním se umístili Miroslav Vjater z Hradištka s beranem a třemi bahnicemi romanovských ovcí a Kateřina Bečková s beranem a bahnicí valliserské černonosé ovce. V kategorii jednotlivců byli nejlépe hodnoceni beran valašky chovatele Jana Vejčíka z Horní Stropnice a bahnice plemene suffolk z Ekofarmy Kosařův mlýn v Novém Knínu. V kategorii koz to byla kolekce hnědých koz (plemenného kozla se třemi kozičkami) Mileny Krejsové z Nového Dvora u České lípy. Za ním se se dvěma plemennými sánskými kozami umístila Šárka Švarcová. Kozlem výstavy byl vyhlášený plemeník bílé krátkosrsté kozy Lenky Skoupé z Otulcova Dvora v Hostivaři, nejlepší kozou pak byla zakrslá holandská koza Jiřího Švandy z Malé Veleně na Děčínsku.

Nákupní trh beránků
Bonitace aukčních plemeníků proběhla v režii Dr. Ing. Michala Milerskiho, kterému sekundovali předsedkyně klubu chovatelů ovcí plemene suffolk Věra Jaklová a Ing. Milan Dvořák; komisi, která rozhodovala o šampiónech nákupního trhu pak doplnili ing. Vít Mareš a ing. Martin Hošek.
Letošních dvaadvacet hodnocených mladých plemeníků reprezentovalo deset linií, a to Captain, Ewebank Armani, Strathisla Sea Bird, Dynamo, Cairness Castello, Hanibal, Stormway, Landrover, Lucky Luke a Rhaeadr Rastafari. Šampiónem elitního nákupního trhu suffolků se stal sedmiměsíční beránek č. 52705 linie Landrover z chovu MVDr. Radka Axmana z Proseče u Skutče nad Sázavou. Na druhém místě se umístil beránek č. 69552 linie Strathisla Sea Bird z chovu Miroslava Diviše z Laz u Strakonic. Bronzová příčka za beránka číslo 47452 linie Stormway patřila opět MVDr. Radkovi Axmanovi.
Ze čtrnácti bonitovaných beránků plemene zwartbles, zástupců linií Zbyslav, Zerosk, Zoubek, Zvon a Zikmund se nejlépe umístil plemeník linie Zerosk chovatele Víta Nováka z Rabštejnské Lhoty.
Ze sedmi hodnocených beránků plemene charollais reprezentující linie Chavier, Chevalier, Chirurg, Charouzd a Chiri se komisi nejvíce líbil aukční beran naposledy jmenované linie, kterého do Lysé přivezl František Divíšek z Pěčína.
Mezi patnácti beránky kombinovaných a plodných plemen (valaška, merinolandschaf, romney, původní valaška a romanovská ovce) si pak komise za šampióna vybrala mladého plemeníka merinolandschaf, reprezentujícího linii Mercedes z chovu společnosti Loudy, s. r. o. Rožďalovice.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down