23.06.2010 | 11:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výstava Natura Viva nezklamala

Také šestnáctý ročník výstavy Natura Viva, který se odehrál na výstavišti v Lysé nad Labem, přinesl myslivcům, rybářům, včelařům, zahrádkářům a ostatním zájemcům tradičně vydařenou podívanou. A to i přesto, že na rozdíl od loňského ročníku ten letošní proběhl bez účasti zahraničních vystavovatelů.

Letošní oslavu přírody v Lysé zaštítěnou ministrem zemědělství Jakubem Šebestou, dále předsedou vlády ČR Janem Fischerem, předsedou zemědělského výboru poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jiřím Papežem a hejtmanem Středočeského kraje Davidem Rathem 19. května oficiálně zahájil místopředseda senátu Parlamentu ČR Jiří Liška.
V úvodu je třeba říci, že mezinárodně laděný scénář zmiňované výstavy Výstaviště Lysá nad Labem spolu se zájmovými sdruženími, Českomoravskou mysliveckou jednotou (ČMMJ), Českým rybářským svazem (ČRS), Českým svazem včelařů (ČSV) a Českým zahrádkářským svazem (ČZS), plánují vždy ve dvouletých cyklech. Na prezentaci zahraničních vystavovatelů, zejména z Bulharska, Estonska, Finska, Litvy, Lotyšska, Polska, Slovenska nebo Slovinska si tak budeme muset počkat do příštího roku.
Ani letošní ročník však nebyl ochuzen o myslivecké trofeje ulovené v našich honitbách, ani o bazén s živými rybami, včelařské produkty nebo květinovou expozici. Navíc byl ozdoben novinkou v aranžmá v podobě krajinné expozice s názvem Příroda, na které se podílely všechny spolupořadatelské zájmové organizace. Sallačova sbírka trofejí zapůjčená Národním zemědělským muzeem Praha, představující velkou kolekci paroží jelenovitých z celého světa patřila k dalším lákadlům zmiňovaného šestnáctého ročníku výstavy.
Samozřejmou součástí reprezentativních expozic jsou i doprovodné pořady se svými zábavnými i odbornými prvky. V jejich rámci se poprvé uskutečnil Myslivecký den žen, věnovaný aktivním účastnicím Hubertova cechu. Stejně jako loni kynologové představili lovecká plemena psů, nechybělo vystoupení trubačských souborů, sokolníků s létajícími dravci, vábičů nebo vstupy umělců a dalších osobností se vztahem k myslivosti a přírodě. Z herců to byli například Zdeněk Srstka, Petr Štěpánek, Vladimír Brabec, Ota Jirák, Václav Faltus a Klára Jandová, zpěváky reprezentovali Richard Tesařík, Richard Adam, Milan Černohouz či Jiří Štědroň.

Prezentace myslivců a rybářů
Expozici Českomoravské myslivecké jednoty tvořila prezentace celé řady aktivit souvisejících s myslivostí a naší největší mysliveckou organizací. „Tak jako každý rok nebudou chybět členové Klubu sokolníků s dravci a s ukázkami jejich výcviku. Kynologové seznámí zájemce s chovem psů a předvedou své svěřence na hlavním pódiu. Mimořádnou událostí je letošní 40. ročník soutěže pro myslivecký dorost Zlatá srnčí trofej. Díky výstavě Natura Viva máme jedinečnou příležitost seznámit veřejnost s dlouholetou tradicí práce s mládeží. Magnetem zejména pro myslivce je expozice raritních trofejí z České republiky. Pro všechny návštěvníky jsou připraveny expozice zaměřené na péči o zvěř. Mohou se například seznámit s výrobky firmy Hagopur, které se mimo jiné osvědčily při ochraně srnčat před zemědělskou mechanizací nebo jako prostředek úspěšně snižující počet střetů zvěře s automobily. Myslivecké kino pod patronací Video klubu nabídne záběry zvěře a živočichů, které se dají vidět při toulkách přírodou. Na expozici se podílel i Klub trubačů, který ve svém stánku prezentuje úspěšnou spolupráci se středními lesnickými školami. Věříme, že návštěvníci rovněž ocení rozsáhlou společnou expozici nazvanou Příroda, která je připomenutím hlavního cíle našich organizací, což je ochrana, zachování a zušlechťování všeho živého pro další generace,“ uvedl v novinách Výstaviště čestný předseda ČMMJ profesor Ing. Josef Hromas, CSc.
Prezentace rybářství, kterou zajišťovala Rada ČRS, vypovídala nejen o historickém vývoji, ale také o současnosti a perspektivách dalšího vývoje zájmového uskupení, které v současnosti sdružuje 254 tisíc členů 479 místních organizací sedmi územních svazů. „Český rybářský svaz nabízí svým členům, ale i nečlenům možnost lovu ryb za příznivých cenových podmínek na téměř 2300 rybářských revírech o výměře 35 200 ha. Na jejich zarybnění, které ročně představuje hodnotu 166 miliónů Kč se více než z poloviny podílí vlastní výrobou místní organizace. Díky tomu se tak na revírech ČRS ročně uloví téměř 3500 tun různých druhů ryb, což představuje jednu čtvrtinu spotřeby sladkovodních ryb v České republice. Posláním svazu ovšem není jen vykonávat rybářské právo ve smyslu zákona o rybářství, ale současně i provozovat akvakulturu, chránit přírodu, čistotu vod a životního prostředí, aktivně vychovávat děti a mládež ke správnému vztahu k přírodě a v neposlední řadě rozvíjet a popularizovat rybářský sport. Naše letošní expozice je věnována prezentaci významných druhů ryb pro sportovní rybolov a rybářských revírů všech územních svazů a Rady ČRS prostřednictvím mapy o rozměrech 4 x 2,25 m,“ prozradil předseda Českého rybářského svazu Prof. Ing. Petr Semeniuk, CSc.

Včelaři a zahrádkáři
Občanské sdružení Český svaz včelařů sdružuje 98 % domácích chovatelů včel. Do povědomí lidí včelařství vstoupilo nejenom prostřednictvím včelích produktů – zejména medu, ale především úlohou včely medonosné při opylování kulturních i planě rostoucích rostlin.
„Spotřeba medu v posledním období výrazně stoupla, což souvisí nejenom se zdravějším způsobem života, ale především se skutečností, že život na této planetě bez včely a její opylovací činnosti není možný. Lidé pozorně vnímají ohrožení včelařského oboru v důsledku nadměrného úbytku včel, k němuž průběžně dochází na celé planetě. Chovatelům sdruženým v Českém svazu včelařů se podařilo v loňském roce navýšit počet včelstev téměř na půl milionu. Současně došlo i k nárůstu počtu včelařů. To však vůbec neznamená, že bychom neměli být ostražití vůči všem vlivům, které náš obor ohrožují. Je třeba si uvědomit, že problémy včelařství jsou problémy celé naší společnosti,“ konstatoval předseda Českého svazu včelařů, o. s., Mgr. Luděk Sojka.
Svaz českých zahrádkářů prochází v posledních letech složitým obdobím, ovlivněným charakterem práce a volného času, charakterem potřeb a zájmů lidí. To vše se projevilo i poklesem zájmu o spolkovou činnost a úbytkem členské základny.
„Český zahrádkářský svaz má dnes okolo 160 000 členů ve 3000 základních a 16 specializovaných organizacích. Patří stále k největším zájmovým sdružením u nás. Pro zvyšování pěstitelské úrovně svých členů zajišťuje jejich odbornou výchovu, poskytuje jim právní pomoc, vydává hobby časopis a další odborné tiskoviny. Organizuje kroužky Mladých zahrádkářů včetně výtvarných a znalostních soutěží. Odborné přednášky, kurzy a poradny jsou přístupné široké veřejnosti. Ukázkou velmi dobrých pěstitelských výsledků jsou každoroční početné místní a regionální výstavy. Pro letošní výstavu Natura Viva jsme připravili větší expozici, kde si návštěvníci mohou prohlédnout výpěstky našich zahrádkářů, expozici kosatců, citrusů a dalších květin,“ zval předseda Českého zahrádkářského svazu Ing. Jan Hinterholzinger, CSc.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down