Využití embryotransferu při budování stáda wagyu

Naše rodinná farma se dlouhodobě zabývá chovem skotu plemene wagyu. Počátky chovu tohoto specifického plemene se u nás datují od roku 2005, což odpovídá začátkům chovu Wagyu v evropských zemích. V té době několik nadšených chovatelů z Nizozemska, Německa a Anglie objevilo nové masné plemeno skotu pocházející z Japonska, kterému byl předvídán až neuvěřitelný potenciál v zážitkové gastronomii. Jelikož jediným zdrojem čistokrevné genetiky byl nákup zmražených embryí z již etablovaných wagyu farem v Austrálii a USA, stal se embryotransfer klíčovým prostředkem k rozvoji evropské populace, tedy i našeho stáda.

Základem našeho čistokrevného stáda se stal rodičovský pár narozený na naší farmě v roce 2007 po přenosu importovaných embryí. Plemenný býk s prvním pořadovým číslem státního registru WAG001 Wagus se stal hlavně prostřednictvím inseminace spolehlivým základem našeho i českého chovu wagyu jak v čistokrevné plemenitbě, tak i v programu křížení. Mateřský základ původního páru představuje již nežijící plemenice s vynikající masnou užitkovostí (výborná úroveň mramorování masa a kvalita tuku). Kráva byla po první otelení využívána jako permanentní dárkyně

Genetická skladba stáda

V současné době, po více než dekádě soustavné práce s využitím embryotransferu, má naše stádo již poměrně kompaktní podobu. Bezmála padesáti zástavových telat v ročníku nám zajišťuje celoroční produkci kvalitního masa standardizované kvality a dostatečný počet jalovic na obnovu a zkvalitnění základního stáda matek. Základní stádo se stále ještě skládá z převažující části vyskokopodílových kříženek, které postupně nahrazujeme odchovanými čistokrevnými jalovicemi.

Management embryotransferu

Snažíme se každoročně dvou měsíců intervalu mezi otelením a začátkem připouštěcí sezóny využít pro jednu superovulaci a následný výplach každou z čistokrevných matek základního stáda. Pouze malá část vyprodukovaných embryí je přenášena na naší farmě, část embryí je přenášena do nasmlouvaných příjemkyň mimo farmu, podstatná část embryí je však určena na prodej.

Další směřování stáda

Zpětným pohledem lze metodu embryotransferu označit jako nástroj, díky kterému se podařilo s vynaložením relativně únosných nákladů založit další z nemnoha evropských chovů málopočetného plemene skotu wagyu, které se vyznačuje velmi vysokými cenami za chovný materiál.

V dalším rozvoji našeho chovného stáda se bude využití embryotransferu orientovat na jeho zušlechťování a unifikaci, především s ohledem na kvalitativní parametry masa (úroveň mramorování, křehkost masa a kvalita tuku), důležitým znakem opírající se o dědičné založení je rovněž i úroveň zmasilosti. Díky znalosti výsledného produktu z jatečných zvířat (přímý prodej masa z farmy) objektivně identifikujeme nejlepší matky, které budou, ve stádě dostávat větší prostor pro reprodukci, Další bude další zušlechťování stáda probíhat také formou přenosů nakoupených, zejména sexovaných embryí z chovatelsky vyspělých zemí.

Inovace metody embryotransferu

Metodu pravidelného odběru vajíček aspirací folikulů od hormonálně nestimulovaných dárkyň s následným dozráním a oplozením v in vitro podmínkách specializované laboratoře vnímáme jako velkou příležitost, která nám umožní vůči zvířatům šetrnějším způsobem získávat vyšší počet embryí. Navíc se během inkubace v laboratorním prostředí budou moci provádět různá genetická vyšetření, od určení pohlaví embrya, přes detekci nejrůznějších alel až po určení genomické plemenné hodnoty embrya, ale to už jsme v případě plemene wagyu, na rozdíl od hospodářsky významných plemen zejména dojeného skotu, dost v budoucnosti.

Na nadcházející reprodukční sezónu jsme uzavřeli dohodu s nově vzniklou společností Embryolab s. r. o. se sídlem laboratoře v areálu Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. v Hradištku pod Medníkem, jejíž kvalifikovaný tým pod odborným vedením doc. Ing. Jiřího Šichtaře, Ph.D., bude zajišťovat pravidelný odběr vajíček od našich dárkyň s následnou laboratorní produkcí embryí.

Podařilo se

Přestože objemem provedených embryotransferů nemůžeme zdaleka konkurovat zavedeným chovatelům zejména špičkových dojených chovů, můžeme konstatovat, že se v rámci našich omezených možností (začínali jsme jako hobby chovatelé) podařilo vystihnout a využít možnosti, které embryotransfer nabízí. Velkou měrou k tomu přispěla zručnost, obětavost a zkušenosti našich inseminačních techniků a ET specialistů.*

Ing. Josef Müller s rodinou

Podrobněji v časopisu Náš chov 10/2023.

Matka zakladatelka chovu wagyu (Wagyu farma Müller) byla po první otelení využívána jako permanentní dárkyně embryí Foto archiv farmy

Maso plemene wagyu má extrémní mramorování, výbornou kvalitu tuku

a nezaměnitelnou vynikající chuť

Foto archiv farmy

Prvním plemenným býkem wagyu  v ČR byl Wagus WAG 1, který se narodil se po importu v chovu Ing. Josefa Müllera Foto archiv Natural spol. s r. o.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down