Využití embryotransferu v chovu starokladrubského koně

Metodika pro využití embryotransferu v chovu starokladrubského koně byla zpracována v roce 2021. Od tohoto roku jsou v Kladrubech nad Labem prováděny reprodukční úkony související se získáváním embryí. Odborné veterinární a reprodukční úkony provádí MVDr. Ondřej Dobrovolný, přenosy embryí a mražení embryí Ing. Josef Müller, EmbryoLab s. r. o.

První úspěšný přenos čerstvého embrya byl uskutečněn 30. května 2021, 24. dubna 2022 se po fyziologickém průběhu březosti narodil zdravý hřebec.  Klisna, dárkyně embrya, byla po výplachu dělohy znovu zapuštěna, zabřezla a v květnu 2022 se ohřebila, má tedy evidovány ve stejném roce dva narozené potomky. V sezóně 2022 byl opět proveden transfer čerstvého embrya, po kterém se v roce 2023 narodila klisna.

Dárkyně a příjemkyně

Neinvazivním zásahem lze získat během jednoho roku více hříbat od geneticky cenných rodičů. Při využití dvouletých nebo tříletých klisen je embryotransfer zároveň i způsobem, jak zkrátit generační interval. Klíčovým faktorem pro úspěšné využití embryotransferu v chovu je výběr klisen příjemkyň embryí. V chovu starokladrubských koní je, díky systematické šlechtitelské práci, výhodou dokonalá znalost konstitučních dispozic, charakterových vlastností a zdravotních predispozic klisen příjemkyň embryí.

Konzervace vitrifikací

I přes poměrně velké množství potenciálních příjemkyň embryí je současně s přímým přenosem čerstvých embryí prováděna i dlouhodobá konzervace embryí. Z dostupných metod byla zvolena metoda rychlého zmrazování tzv. vitrifikace. Tak lze efektivně uchovávat a následně využívat embrya starokladrubských koní v rámci genových rezerv i za mnoho let po smrti rodičovského páru.

In vitro produkce embryí

Z pohledu dalšího rozvoje koncepce moderní řízené reprodukce stáda je nutné postupně se orientovat na nejmodernější postupy, které na klasický embryotransfer navazují. Jedná se o metodu „in vitro“ produkce embryí, která zahrnuje širokou problematiku od pravidelného odběru vajíček od klisen dárkyň, až po přenos embryí vyprodukovaných mimo pohlavní aparát klisny, tedy v laboratorním prostředí. Národní hřebčín Kladruby nad Labem již v minulosti učinil první krok, když nechal úspěšně odebrat a vitrifikovat vajíčka geneticky cenných klisen. Ty jsou momentálně uskladněny v genové bance, aby mohly být případně využity například v rámci „in vitro“ produkce embryí.

Po zavedení klasického embryotransferu do chovu starokladrubských koní chceme nadále zlepšovat plemenářskou práci unikátního plemene, kterým jistě starokladrubský kůň je.

Ing. Jitka Raichová, Národní hřebčín Kladruby nad Labem, MVDr. Ondřej Dobrovolný, soukromý veterinární lékař,

Doc. Ing. Jiří Šichtař, Ph.D., Embryolab, s. r. o.*

 Podrobněji v časopisu Náš chov 10/2023.

Odběr vajíček od dárkyně starokladrubské klisny Foto EmbryoLab s. r. o.

 

Starokladrubské klisny s hříbaty na jarní pastvě Foto archiv NHK

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down