Využití fytogenního premixu ve výživě nosnic

V krmných směsích určených pro výživu hospodářských zvířat se stále více uplatňují přírodní látky – rostlinná aditiva. Většinou se v praxi využívají rostliny ze skupiny léčivých bylin. Současný trend uplatnění přírodních látek ve výživě zvířat nás inspiroval k ověření vybraných léčivých bylin, které jsme v podobě bylinného premixu přidali do krmné směsi pro užitkové nosnice. Drůbež a její produkty patří stále k nejvýznamnějším potravinám a dá se předpokládat, že jejich podíl se bude ve spotřebním koši i v budoucnosti zvyšovat a kvalita výživy drůbeže bude mít stále větší význam i z hlediska výživy člověka.

Do biologického sledování byla vybrána směs tří bylin s pozitivními dietetickými účinky, a to mochna stříbrná (Potentilla argentea L.), máta peprná (Mentha piperita H.) a heřmánek pravý (Matricaria chamomilla L.).

Cílem předložené práce bylo otestovat vliv kontinuálního perorálního podávání bylinného aditiva v množství 1 % v krmné směsi pro užitkové nosnice Isa Brown a jeho vliv na produkci vajec. Premix byl připraven ze tří bylinných drog Herba potentilla argentea, Folium menthae a Flos chamomillae. Jako vehiculum byla použita pšeničná mouka. Pokus byl realizován v experimentální stáji Veterinární univerzity Brno. Nosnice byly chovány v obohaceném klecovém systému s adlibitním příjmem krmné směsi a pitné vody. Do experimentu bylo zařazeno 180 nosnic, které byly rozděleny na skupinu pokusnou (90 slepic) a skupinu kontrolní (90 slepic). V průběhu sledování byly nosnice v pravidelných měsíčních intervalech individuálně váženy. Pokusné i kontrolní skupině nosnic byla podávána krmná směs stejného složení s tím rozdílem, že do krmné směsi určené pro pokusnou skupinu byl přimíchán bylinný premix v dávce 1 %. V průběhu experimentu byl denně prováděn individuální sběr vajec, vejce byly označeny a zváženy. Sledování bylo prováděno v průběhu snáškového cyklu. Z dosažených výsledků byla vypočítána průměrná hmotnost vajec a intenzita snášky.

V průběhu snáškového období docházelo k postupnému zvyšování živé hmotnosti nosnic, a to od naskladnění až do 8., resp. 9. měsíce snášky. Při naskladnění byla průměrná hmotnost nosnic u pokusné skupiny 1,46 kg; u kontrolní skupiny 1,43 kg. Jak dokumentuje graf 1, nosnice pokusné skupiny měly v prvé polovině snášky v průměru o něco vyšší živou hmotnost ve srovnání s kontrolou. Ve druhé polovině snášky byla naopak vyšší hmotnost u slepic kontrolní skupiny. Při statistickém vyhodnocení nebyly prokázány v průběhu snášky signifikantní rozdíly mezi průměrnými hodnotami živé hmotnosti mezi pokusem a kontrolou.

Závěrem lze konstatovat, že podávané bylinné aditivum neovlivnilo průměrnou hmotnost vajec a mělo pozitivní vliv na intenzitu snášky. Kontinuální perorální podávání testovaného bylinného premixu zvýšilo intenzitu snášky prakticky po celé snáškové období. Zvláště výrazný rozdíl byl prokázán ve druhé polovině snášky, kde u kontrolní skupiny slepic byl pokles snášky výrazně vyšší než u pokusné skupiny. Testovaný bylinný premix neměl negativní vliv na zdravotní stav nosnic.

 prof. Ing. Eva Straková, Ph.D., Ústav chovu zvířat, výživy zvířat a biochemie , prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc., FVHE VETUNI Brno 

Podrobněji v časopisu Krmivářství 3/2022.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down