Využití monitoringu v kontrole výživy a zdraví dojnic

Jednou z dnes využívaných technologií je monitorování přežvykování a příjmu krmiva, které spolu s měřením pohybové aktivity a každodenním hodnocením dojivosti poskytují chovatelům dojnic základní informace sloužící k vyhledávání „podezřelých“ krav, které by měly být následně individuálně posouzeny a určeno, zda se jedná např. o zdravotní problém, říji, blížící se porod či technickou chybu používaného zařízení.

Každodenní monitoring je předpokladem úspěšného řízení stád i při velkých počtech zvířat a nízkých počtech ošetřovatelského personálu.

Laktující krávy věnují příjmu krmiva v průměru 4,5 hodiny za den (s rozmezím 2,5 až 8,5 h) a ještě delší čas přežvykování. Hodnocení přežvykování lze používat jako přímý indikátor zdraví a pohody krav, který má souvislost s motorickou činností předžaludku a činností vegetativního nervového systému, které jsou výskytem jakékoli nemoci ovlivňovány.

Monitorovat a vyhodnocovat lze jak jednotlivá zvířata, tak celé skupiny a hodnotit efekt změn či úprav krmné dávky. Pokud současně používáme systémy měření pohybové aktivity, je tento kombinovaný systém velmi podstatnou součástí zpřesnění detekce říje či určení termínu blížícího se porodu. Technologický pokrok v možnostech detekce řady fyziologických či patologických ukazatelů umožňuje kvalitní monitoring výživy, zdraví a reprodukčních ukazatelů u dojnic jak na úrovni jedince, tak skupiny či celého chovu. Každodenní kontinuální hodnocení celkové doby přežvykování, příjmu krmiva a pohybové aktivity poskytuje spolu s řadou dalších údajů z oblasti užitkovosti, zdraví a chování zvířat relevantní nástroje k hodnocení a řízení stád dojnic, příp. dalších kategorií skotu. Systémy monitoringu by však neměly být používány pouze k odhalení problémů a jejich příčin, ale především k preventivní kontrole výživy, metabolismu a zdraví. Monitoring přežvykování a dalších ukazatelů by měl být samozřejmou součástí nástrojů používaných v managementu chovu skotu.

Článek byl uveřejněn za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.

prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D., Ústav výživy zvířat a pícninářství, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita Brno

Více v časopisu Náš chov 11/2018

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down