Výživa a zdraví zvířat

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., v Praze-Uhříněvsi uspořádal ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, Vědeckým výborem výživy zvířat a Komise výživy odboru živočišné výroby ČAZV konferenci o aktuálních poznatcích ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů.

Dvaadvacátého října přivítal zájemce o tuto problematiku na již tradiční konferenci prof. Ing. Milan Marounek, DrSc. (VÚŽV).

První přednášky se ujal Ing. Petr Beneš (MZe) a týkala se monitoringu cizorodých látek v krmivech a aktivit EFSA v oblasti výživy zvířat. Ve spolupráci s Evropskou komisí hodnotí Vědecký panel pro přídatné látky nebo látky přidávané do krmiv (FEEDAP) bezpečnost každého nového aditiva. Dalším úkolem EFSA je hodnotiti rizika v oblastech, jako jsou kontaminace krmiv v EU regulovanými produkty (kokcidiostatika, GMO atd.) nebo zakázanými produkty (složky živočišného původu). Na tomto hodnocení se podílí vědecké panely EFSA pro GMO, pro kontaminanty a pro biologická rizika.

Posluchače zaujala, a možná i trochu vystrašila, prezentace prof. Ing. Jaroslava Petra, DrSc. (VÚŽV) o rizikových komponentech krmiv ohrožujících potravinový řetězec. Přednášel o nebezpečí endogenních disruptorů jako jsou pyreitroidů, thinylestradiolu, ale také bisfenolu A a bisfenolu S, obezogenech, genisteinu nebo třeba o trebolon acetátu.

Prof. RNDr.Lubomír Opletal, CSc. (UK v Praze) vysvětlil, jaké negativní účinky mohou mít některé obsahové látky v pícninách z čeledi bobovitých. Rostlinám z čeledi bobovitých je ve světě věnovaná velká pozornost z hlediska potravinářského i pícninářského. Protože ale kromě primárního metabolismu tvoří i metabolity sekundární (isoflavony, alkaloidy, kumariny, lektiny), je třeba posuzovat výhody a rizika z hlediska zdraví zvířat a bezpečnosti potravin i z hlediska finančního. Odstranit negativní metabolické komponenty z pícnin obsahujících rostliny z čeledi bobovitých je většinou velmi obtížné až nemožné. Význam má šlechtění těchto rostlin s vědomím, že snížení obsahu sekundárních metabolitů často negativně ovlivní energetickou hodnotu pícniny.

Závěrečnou přednášku si připravil prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc. (Mendelova univerzita, Brno), a popsal v ní historii a současnost změn v energetickém hodnocení krmiv pro zvířata.

Historie hodnocení energie v krmivu vždy souvisela s rozvojem laboratorních technik a s nutnými finančními prostředky. V současné době jsou v tomto hodnocení v EU téměř v každém státě určité odchylky a systém není jednoznačný. Protože je většina odchylek v detailech, dá se v budoucnu předpokládat jisté sjednocení.

Diskuse k přednáškám byla bohatá a týkala se problematiky endogenních disruptorů, činnosti EFSA, ÚKZUZ i MZe a také hodnocení kvality krmiv.*

Podrobněji v časopisu Náš chov a Krmivářství a týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down