27.06.2023 | 03:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výživa selat bez zinku

Výživa a odstav selat bez zinku je téma, které v oblasti chovu prasat zaznívalo v uplynulých několika letech často a intenzivně v souvislosti se zákazem použití vysokých terapeutických dávek oxidu zinečnatého (ZnO) od června 2022. Před tímto datem si řada chovatelů nedovedla vůbec představit, zda a jakým způsobem by bylo možné udržet stávající úroveň užitkovosti a mortality u selat v době odstavu bez použití ZnO.

Po oznámení tohoto kroku Evropskou Komisí začaly krmivářské firmy intenzivně hledat náhradu a výzkumné organizace se snažily zjistit, jak důležité jsou vysoké dávky zinku a zda je možné uspět v současných chovech bez tohoto podpůrného prostředku. Aby se mohli chovatelé i krmiváři připravit, bylo stanoveno pětileté přechodné období, během kterého však nebyla objevena žádná vysoce účinná a snadno dostupná alternativní látka, kterou by mohl být ZnO jednoduše nahrazen. Objevila se však otázka, zdali je zinek, potažmo ZnO, skutečně nutný pro úspěšný odchov selat? A čím byl tedy téměř po roce od počátku platnosti zákazu nahrazen?

Pokud jde o přímou náhradu ZnO, je velmi obtížné najít jedinou látku se stejným účinkem, atak byly vyvíjeny různé kombinace látek, například organické kyseliny a jejich soli nebo mastné kyseliny se středním řetězcem, které jsou velmi účinné proti gramnegativním i grampozitivním bakteriím, a dále monoglyceridy. Další významnou skupinou jsou esenciální oleje a rostlinné extrakty, které podporují příjem krmiva i stravitelnost živin a také pozitivně ovlivňují střevní mikrobiom a imunitní systém zvířat. Testovány byly také nanočástice stříbra, huminové kyseliny nebo použití prasečích imunoglobulinů.  Jako další složky aditiv pro náhradu ZnO je možné použít probiotika, prebiotika a enzymy, které ovlivňují přímo nebo nepřímo zastoupení mikroorganismů a metabolismus živin ve střevě selat.

I přes poměrně intenzivní výzkum v této oblasti se nepodařilo najít látku, případně kombinaci látek, kterými by bylo možné ZnO jednoduše nahradit se stejným účinkem. Většina krmivářských firem proto založila svoji strategii na snížení podílu proteinu a energetické hodnoty krmných směsí, případně zvýšení podílu vlákniny a dále na využití okyselovadel, která upraví pH v žaludku na optimální úroveň. Často využívaným podpůrným prostředkem proti výskytu průjmu jsou probiotika a prebiotika, která pomáhají zachovat zdraví a kondici selat v době odstavu.

Nejen z řady pokusů, ale i ze zkušeností z praxe vyplývá, že ZnO není nezbytnou součástí výživy selat. Lze se bez něho obejít, pokud zvolíte komplexní strategii zahrnující kvalitní výživu, odpovídající management, optimální úroveň zdraví a dobré životní podmínky zvířat.

Více se dočtete v článku Ing. Jaroslavy Bělkové, Ph.D., a Ing. Evy Weisbauerové, Ph.D.,(z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. Praha-Uhříněves, oddělení chovu prasat v Kostelci nad Orlicí), který najdete v červencovém čísle časopisu Náš chov.*

Od června loňského roku je v platnosti zákaz použití oxidu zinečnatého (ZnO) v krmných směsích pro selata
Nejen z řady pokusů, ale i ze zkušeností z praxe vyplývá, že ZnO není nezbytnou součástí výživy selat
Často využívaným podpůrným prostředkem proti výskytu průjmu jsou probiotika a prebiotika, která pomáhají zachovat zdraví a kondici selat v době odstavu

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down