Výživářská cestománie

Koncem listopadu proběhl v kongresovém centru golfového areálu v Kuřimi u Brna seminář, jehož hlavním tématem byla výživa skotu. Zaplněný sál slyšel o pěstování krmných plodin a výživě masného i dojeného skotu ve Skotsku, o optimálních podmínkách pro bachorovou fermentaci, zásadách výživy přežvýkavců a na závěr o tom, jak se před lety žilo v Africe.

Programem semináře provázel za pořádající í společnost Nutratech, s. r. o.  její ředitel  ing. Vladimír Šiške, který v úvodu představil přednášející. Ian Henderson, technický ředitel krmivářské firmy Scotmin Nutrition Ltd.si připravil přednášku o stavu chovu skotu ve Skotsku. O činnosti mikroorganismů v bachorů přednášel doc. MVDr. Josef Illek, DrSc. z VFU Brno a prof. Ing. Ladislav Zeman CSc. měl prezentaci na téma krmení a výživy přežvýkavců.

Poslední prezentaci si připravil Ing. Šiške  a seznámil posluchače se zajímavými poznatky a fotografiemi ze svého několikaletého pobytu v Africe. Na závěr programu proběhl křest jeho knihy Jedeme do Afriky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *