12.04.2019 | 09:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Význam Lupiny bielej (Lupinus albus, Amiga) v intenzívnom chove brojlerových králikov

Chov brojlerových králikov je samostatným odvetvím živočíšnej výroby. Hlavnou podmienkou úžitkovosti je dobrý zdravotný stav chovu. V intenzívnych chovoch brojlerových králikov sú v dôsledku ťažko stráviteľných krmív častým zdravotným problémom gastrointestinálne ťažkosti. V snahe predísť uvedeným problémom hľadajú sa také alternatívy krmív, ktoré by boli ľahko stráviteľné a zároveň komparáciou so štandardnými krmivami poskytovali porovnateľnú výživovú hodnotou. Tu v stručnosti referujeme o výsledkoch časti pokusu porovnávajúceho vplyv štandardnej kŕmnej zmesi a kŕmnej zmesi na báze celých semien lupiny bielej (Lupinus albus, Amiga) na morfológiu tenkého čreva králikov.

Pre tieto potreby bolo selektovaných celkom 18 Hyplus králikov, ktoré boli po odstave (34-deň) rozdelené do dvoch skupín po 9 králikov. Prvá K-skupina bola kŕmená štandardnou kŕmnou zmesou a v druhej E-skupine bol sójový extrahovaný šrot nahradený celými semenami lupiny bielej. Králiky boli v oboch skupinách kŕmené ad-libitne až do ukončenia pokusu (55. deň) a následne boli eutanazované aj s následným odberom vzoriek z tenkého čreva a to konkrétne jejuna a ilea, ktoré boli fixované a odoslané na vyšetrenie do histopatologického laboratória. Z výsledkov vyplýva, že lupina biela je dobrou alternatívou krmiva v chove králikov. Chovateľskej verejnosti doporučujeme zvážiť možnosti využitia lupiny bielej v intenzívnych chovoch brojlerových králikov.*

Článok bol recenzován.

Ing. Peter Makovický, PhD.1,

doc. Ing. Zdeněk Volek, PhD.2,

Ing. Pavol Makovický, PhD.3

1Komárno, Slovenská republika

2Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha

3Univerzita J. Selyeho, Komárno

Kompletní článek najdete v časopise Krmivářství 2/2019

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down