20.06.2018 | 09:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vznik nové společnosti s názvem Kersia

Po postupném slučování vposledních 15 měsících se společnosti Hypred, Anti-Germ, Medentech, LCB Food Safety a G3 rozhodly spojit pod jediným názvem – Kersia, a nadále pracovat na společném cíli: vytvářet svět bezpečných potravin.

Bezpečnost potravin od farmy po vidličku je v dnešní době prvním problémem v potravinářském odvětví a stále se objevují nové výzvy. Od počátku roku 2017 byla zavedena integrace komplementárních dovedností a odborných znalostí mezinárodních odborníků v oblasti řešení biologické bezpečnosti pro zemědělský a zemědělskopotravinářský sektor, což naši skupinu dobře vybavilo na výzvy napříč všemi fázemi potravinového řetězce. S přítomností v 90 zemích dosahuje roční obrat Skupiny téměř 200 milionů eur a rychle roste.

Kersia – nový název pro nové ambice

Nyní jsme sdruženi pod novým názvem Kersia a za pomoci našeho komplexního portfolia produktů a řešení s přidanou hodnotou na prevenci nemocí a kontaminace u zvířat i lidí chceme být hlavním vůdcem ve svém oboru. Bezpečnost potravin je naše hlavní odborná oblast, uznávaná po celém světě. Se strategií zaměřenou na bezpečnost potravin a s podporou našeho hlavního akcionáře, investiční společnosti Ardian Group, hodláme hrát významnou roli v dalším posilování tohoto odvětví a rozvíjet možnosti, které tento rostoucí trh nabízí.

Kersia – nový název pro svět změn a výzev

Jsme to, co jíme. V globalizované ekonomice se každý den po celém světě obchoduje stále s více produkty a přísadami. Vyvíjejí se nové zemědělské techniky, zpřísňují se nařízení a spotřebitelé myslí na své zdraví a budoucnost planety. Bezpečnost potravin je stále náročnější. Kromě toho změna klimatu přinese další komplikace, např. extrémní teploty a počasí způsobí další choroby přenášené potravinami. Proto u dodržování předpisů nebude prostor na kompromisy. Společnost Kersia byla založena, aby čelila těmto výzvám pomocí globálních řešení a přístupu založenému na výsledcích, což předchází rizikům spojeným s přenosem bakterií, virů a dalších patogenů na operátory a spotřebitele. Vzhledem k firemní společenské odpovědnosti se naše strategie zaměřuje na potravinový řetězec s přístupem, který přirozeně zahrnuje řešení hygieny, výrobky pro prevenci kontaminace a zdraví a dobré podmínky zvířat a operátorů, uživatelů našich řešení.

Sebastien Bossard, výkonný ředitel společnosti Kersia, uvedl: „Naše nedávná akviziceumístila společnost Kersia na pozici světového lídra v oblasti biologické bezpečnosti

a bezpečnosti potravin s organickým růstem nad úrovní trhu. Přijetí jednotného názvu

je důležitým krokem v naší ambiciózní rozvojové strategii založené na kombinaci

organického a vnějšího růstu. Vytváříme novou společnost, která se hodlá stát čistým

hráčem a nejdůvěryhodnějším partnerem, který splňuje potřeby bezpečného

zemědělství a zpracování zemědělských potravin. Budeme tomuto cíli a vývoji

inovativních řešení věnovat všechny naše zdroje, energii a úsilí v oblasti nařízení

a výzkumu a vývoje. Stanovili jsme si ambiciózní cíl příjmů ve výši 300 milionů eur

za dva roky tím, že budeme využívat nových příležitostí pro organický růst a vítat nové

hráče, kteří rozšíří náš globální dosah. Jsme přesvědčeni, že toto je nejlepší cesta, jak

vytvořit hodnotu pro všechny zúčastněné strany.“

 

Kersia – nové jméno symbolizující naše přesvědčení

Slovo Kersia se snadno vyslovuje v mnoha jazycích a čerpá své kořeny z historie a poslání naší společnosti. Předpona Ker (vyslovováno jako „care“ v angličtině) pochází ze starého keltského slova „caer“ znamenajícího opevněný dům nebo vesničku. Slovo dokonale vystihující firmu, která se 100% věnuje ochraně potravin a lidí před kontaminací a vynalézá nová řešení pro bezpečný svět, jak zdůrazňují poslední tři písmena slova KERSIA: SIA – Safe Innovation in Alimentation (Bezpečné inovace v potravinářství).

 

Podstatou společnosti Kersia jsou čtyři hodnoty

Společnost Kersia a všechny její zaměstnance řídí čtyři základní hodnoty.

  • Transparentnost – Aby spotřebitelé mohli věřit, že jídlo je bezpečné, vyžadují naprostou transparentnost. Vytváříme dlouhodobé vztahy tím, že jsme otevření, etičtí a féroví. V oblasti, která se potýká s hygienickými otázkami a dodržováním předpisů, nám lidé věří, protože držíme slovo.
  • Sdílení – Tajemstvím pokroku je otevřená kultura. Učíme se ze zkušeností zákazníků, kolegů a partnerů. Upřímná komunikace mezi lidmi s různými zkušenostmi nám pomáhá vyvíjet nová řešení a přispívat ke změně.
  • Dovednost – Biologická bezpečnost vyžaduje integrovaný přístup k analýze a řízení rizik. Aktivně komunikujeme s klienty, abychom identifikovali problémy a mohli se správně zaměřit na jejich potřeby. Dosahujeme spolehlivých výsledků a komplexních výkonů tím, že využíváme to nejlepší z našich dovedností a technického talentu.
  • Předvídavost – Bezpečnost potravin každodenně čelí novým a často nepředvídatelným problémům. Neustále předpokládáme transformační změnu. Když jsme vystaveni novým výzvám, snažíme se přemýšlet originálním způsobem. Naší povahou je inovovat a přistupovat k práci s novými, ale udržitelnými možnostmi.

 

O společnosti Kersia

Kersia je doplněním komplementárních dovedností a odborných znalostí dobře respektovaných představitelů nabízejících řešení, která zlepšují výkonnost zemědělských podniků a přinášejí přidanou hodnotu pro potravinářský průmysl:

  • Společnost Hypred byla založena v roce 1985 a má silnou průmyslovou odbornost v oblasti formulování, výroby a distribuce biologicky bezpečných dezinfekčních a hygienických řešení pro profesionály v oblasti výroby potravin, a dále v oblasti dezinfekce, hygieny a doplňků krmiv v zemědělství.
  • Společnost Antigerm, která byla založena v roce 1938, je evropským lídrem v oblasti poskytování řešení biologické bezpečnosti, zejména v oblasti hygieny a dezinfekce na potravinářském, nápojovém a zemědělském trhu. Společnost Antigerm je také zapojena do dezinfekce vody se svým předním dceřiným podnikem Medentech a slavnými tabletami Aquatabs.
  • Společnost LCB Food Safety byla založena v roce 1963 a je světovým lídrem v oblasti povrchové dezinfekce a využívá svou vlastní interní, inovativní a jedinečnou technologii ultradiffusion.
  • G3 Química je brazilský lídr biologické bezpečnosti nabízející řešení hygieny a dezinfekce s velkou přidanou hodnotou pro brazilský trh.

 

Tisková zpráva

společnosti Kersia

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down