26.07.2018 | 12:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Welfare je alfou a omegou

Karsit Agro hospodaří v blízkosti Dvora Králové nad Labem v obilnářské a z části v řepařské vlhčí výrobní oblasti na 4030 ha zemědělské půdy v 36 katastrálních územích, z toho je 3300 ha půdy orné. V celé oblasti jsou zastoupeny všechny druhy půd – od lehkých písčitých a písčitohlinitých půd, přes nejkvalitnější půdy po nejtěžší půdy jílovité až jíl. Tyto nejtěžší půdy jsou z většiny zatravněny a využívají se především k spásání masným skotem.

Pěstování plodin ovlivňuje historicky zaměření podniku z větší části na živočišnou výrobu, zejména chov dojného a masného skotu. Základním cílem rostlinné výroby je zajistit dostatečné množství krmivové základny pro potřeby živočišné výroby a to zejména kvalitní jetelové senáže a koncentrovanou kukuřičnou siláž pro vysokoprodukční dojnice.

Na orné půdě se pěstují především obilniny, krmné plodiny a řepka. Největší plochu zaujímá pšenice ozimá na 800 ha, ječmen ozimý na 300 ha, tritikale ozimé na zhruba 320 hektarech a ječmen jarní na přibližně 80 ha. Na třiceti hektarech se pro zabezpečení krmivové základny obory a stáje Velichovky pěstuje oves. Na přibližně 550 ha vysévají řepku.

Z krmných plodin se pěstuje kukuřice na siláž (300 ha), jetel luční (240 ha). Zbylá výměra připadá na cukrovku (100 ha), mák a hrách (120 ha).

Podle ředitele společnosti Ing. Libora Sedláčka podnik navazuje na tradici bývalého ZD Dubenec, které mívalo 1500 krav na deseti střediscích. „V roce 2009 došlo v našem podniku ke vstupu majoritního akcionáře Karsit Group SE a s tím souvisel také příliv investic. Z vazných stájí se staly volné, pro odchov telat jsme zrenovovali teletník s mléčnými automaty, postavili jsme odchovnu jalovic pro 360 kusů,“ vypočítal ředitel vylepšení z posledních let. „Pro potřebu uskladnění a sušení obilí byla postavena posklizňová linka, rozšiřovaná v letošním roce s konečnou kapacitou 10 000 tun obilí, u které se připravuje výrobna krmných směsí. Naší poslední akcí je stavba výkrmny býků, kterou jsme realizovali na sklonku minulého a začátku tohoto roku,“ dodal ještě.

 

Více si přečtete ve Farmáři č. 7/2018

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

 1. My Assignment Help being one of the most active Assignment Help websites has a pool of over 5000+ assignment experts from Australia and USA. They are highly qualified and skilled professional writers who have vast experience in writing assignments. Each My Assignment Help expert is chosen after rigorous testing and has to prove his academic credentials.
  Here you can check: My Assignment Help

 2. We provide the best assignment help for students. We bring to you the most reasonably priced and trustworthy online writing services provided by the most practiced writers and researchers who are ready to take the burden off your shoulder. We have gained enormous amount of international recognition for our work and have become the most reliable academic assignment service at exceptionally stress free prices.

  https://www.studentassignmenthelp.com/Assignment-Help-Australia

 3. ABC Assignment Help is an incomparable online Accounting assignment help company delivering excellent academic assignments, essays, coursework and reports. Through a team of over 3000 subject experts we ensure individual attention to every student making the assignment help experience completely personalized in nature. With our round the clock services, you can be assured of high grades every time.

 4. Are you stuck up with your assignment writing in various subjects such as Financial Accounting, Audit, Managerial Accounting, Finance, Economics, Marketing, Statistics, Law, Taxation, Human Resource Management, Operations etc ? You are in the right place. Its high time to beat your competitors and score high grades in our guidance. We help students in assignments of all business subjects.

  https://www.goassignmenthelp.com.au/linguistics-assignment-help/

 5. At Assignment Studio we offer assignment help auditing, to university and college students doing their major in Accounting or Auditing alone. Based on what we have delivered over the last few years, a number of students have referred their colleagues and friends to get help with auditing assignments. We are considered as one of the leading service providers in University Assignment Help, either they need help with essays in Auditing or either it be writing a proper business report on Auditing. Our team of professional auditors would love to help students with their projects.
  For further information & queries, Visit our website help with accounting

 6. We are proud of our best Assignment Helper Australia by experts because of their dedication towards providing continuous support to students by helping them meet deadlines and scoring better grades. Hiring an expert to write your work is easy but hiring the RIGHT expert to get it done is a challenge. This is because there are a multitude of assignment help australia services and picking the best is always going to be a trial and error method. In case of engineering and pure sciences, the data analysis’ initial three/four steps remain the same. We have some of the best Engineering Assignment Help who have intensive knowledge of wide range of topics as discussed above and beyond. They feel completely pressurized. He starts disliking his school or college. But may come, he has to submit his assignment before the deadline, therefore he chooses to buy assignment services available to him. To help students complete their assignments Gotoassignmenthelp is here to serve them with the best assignment help.

 7. Gotoassignmenthelp is a round the clock [URL=https://www.gotoassignmenthelp.com/]assignment helper[/URL] service which caters solutions request to various subjects’ tools & methodology in a multi environment learning concept for all subjects. We provide [url=https://www.gotoassignmenthelp.com/au/] Assignment Help Australia[/url] service at affordable price. We are a renowned service provider of [URL=https://www.gotoassignmenthelp.com/assignment-help/engineering/] Engineering Assignment Help [/URL] and have been receiving an overwhelmed response globally.

 8. Nice Blog! Thanks for sharing this kind of information.keep doing good work.

  My self David Tylor. From GotoAssignmentHelp. GotoAssignmentHelp is the leading plagiarism free assignment help provider in Australia and across the whole world. we cover 150+ subject and 600+ expert is on board. Service starting At 80$ /- and flat 25% off on your first order.

 9. Gotoassignmenthelp Service strives to meet the higher education standards of the university through the best quality assignments when you require Assignment Help. Assignments are written logically and all errors are corrected for a flawless finish in our PHP Assignment Help service online. When you choose our online assignment help service, you need to think about the quality and your grades as well. On taking Gotoassignmenthelp service Assignment Help Australia from us, you will never get a paper that we have written before or matches any other person's work. Every word in the assignment is written and content is composed of the resources that are collected as evidence in support of the argument. There is no risk of plagiarized content

 10. For any university student during their university life completing their assignments comprise major part of the assessments. Every single college or university student is required to complete number of different homework projects. Meeting the deadlines of their homework is never easy as they not only have to complete one assignment, instead they are bombarded with number of different assignments.
  For further information & queries, Visit our website homework online

 11. At Custom Boxes Zone we possess all sorts of expertise required to manufacture custom printed boxes. We have years of experience and thousands of satisfied customers. Whatever size and style you require we can provide you. Choose gable, rectangular or any box you want to make your packaging look fancy. Choose your desired material or let us decide the best material for your amazing cream box to make packaging more durable.

 12. We know that every academic work comes with lots of complexity. While preparing their academic paper, they have to pay lots of attention and one of them is the process of referencing and citations in the paper. When you look of oxford referencing generator, many students start to look for a perfect oxford citation tool that can cite their academic paper accurately. Without proper referencing, you can not have an academic paper outstanding.

  To get rid of this issue, you can use our unique and accurate oxford referencing citation tool to get a precise results. Oxford reference generator of Allessaywriter provides the most accurate formatting and referencing style for your academic paper, that too within a matter of minutes. So, visit our site, select our online Oxford referencing generator tool and give your academic paper a perfect format.

 13. Thank you very much for providing the important information for me. Getting good marks and getting help for your assignment is not difficult anymore, honestly speaking! You check this online platform and get to know what experts say and help you in completing your assignment. I did take help from the experts and I am really happy that i took that decision to get it done by them. we provide Java Assignment help

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down