26.07.2018 | 12:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Welfare je alfou a omegou

Karsit Agro hospodaří v blízkosti Dvora Králové nad Labem v obilnářské a z části v řepařské vlhčí výrobní oblasti na 4030 ha zemědělské půdy v 36 katastrálních územích, z toho je 3300 ha půdy orné. V celé oblasti jsou zastoupeny všechny druhy půd – od lehkých písčitých a písčitohlinitých půd, přes nejkvalitnější půdy po nejtěžší půdy jílovité až jíl. Tyto nejtěžší půdy jsou z většiny zatravněny a využívají se především k spásání masným skotem.

Pěstování plodin ovlivňuje historicky zaměření podniku z větší části na živočišnou výrobu, zejména chov dojného a masného skotu. Základním cílem rostlinné výroby je zajistit dostatečné množství krmivové základny pro potřeby živočišné výroby a to zejména kvalitní jetelové senáže a koncentrovanou kukuřičnou siláž pro vysokoprodukční dojnice.

Na orné půdě se pěstují především obilniny, krmné plodiny a řepka. Největší plochu zaujímá pšenice ozimá na 800 ha, ječmen ozimý na 300 ha, tritikale ozimé na zhruba 320 hektarech a ječmen jarní na přibližně 80 ha. Na třiceti hektarech se pro zabezpečení krmivové základny obory a stáje Velichovky pěstuje oves. Na přibližně 550 ha vysévají řepku.

Z krmných plodin se pěstuje kukuřice na siláž (300 ha), jetel luční (240 ha). Zbylá výměra připadá na cukrovku (100 ha), mák a hrách (120 ha).

Podle ředitele společnosti Ing. Libora Sedláčka podnik navazuje na tradici bývalého ZD Dubenec, které mívalo 1500 krav na deseti střediscích. „V roce 2009 došlo v našem podniku ke vstupu majoritního akcionáře Karsit Group SE a s tím souvisel také příliv investic. Z vazných stájí se staly volné, pro odchov telat jsme zrenovovali teletník s mléčnými automaty, postavili jsme odchovnu jalovic pro 360 kusů,“ vypočítal ředitel vylepšení z posledních let. „Pro potřebu uskladnění a sušení obilí byla postavena posklizňová linka, rozšiřovaná v letošním roce s konečnou kapacitou 10 000 tun obilí, u které se připravuje výrobna krmných směsí. Naší poslední akcí je stavba výkrmny býků, kterou jsme realizovali na sklonku minulého a začátku tohoto roku,“ dodal ještě.

 

Více si přečtete ve Farmáři č. 7/2018

Napsat komentář

Napsat komentář: dmbeginner Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Komentáře k článku

 1. Allassignmenthelp is one of the finest websites I have stumbled upon. It is not only well developed, but has good content as well. It could prove to be an inspiration for many students for their assignments. Online Assignment Help is into assignment writing service sector and helps pupils in completing their academic tasks.

 2. Welcome to the Best writer Review, Here you can get the best All Assignment Help reviews sites. We strongly urge you to check our entire website once and we will assure you will find this review website very useful. Our hard work will be rewarded if students like you will appreciate our effort and spread the message about this site with your class-fellows and friends.

 3. Thank you very much for providing the important information for me. I am working as an academic consultant in USA and offer Excellent Coursework Help Services to college students.

 4. I am very happy to visit your blog and read this article. This is the kind of information that needs to be given and not the random misinformation that’s at the other blogs. I appreciate your post.Oxford referencing

 5. The masters and Ph.D. degree professionals essay writers at SingaporeAssignmentHelp.com offers essay assignment help to all its students in singapore. Take our cheap assignment writing services and do not spend much.

 6. During higher studies in colleges, students often have to prepare multiple documents, quizzes and surprise tests. This is the main reason why most students search for assignment help over the internet and choose only the most proficient and trusted academic writing experts.

 7. For the students who are unable to write effective essays, must take Essay Help from Assignment Help 4 Me. This online service provider helps the students by providing them with Professional Essay Writers. These writers effectively work on the tasks of the students.

 8. My Assignment Help being one of the most active Assignment Help websites has a pool of over 5000+ assignment experts from Australia and USA. They are highly qualified and skilled professional writers who have vast experience in writing assignments. Each My Assignment Help expert is chosen after rigorous testing and has to prove his academic credentials.
  Here you can check: My Assignment Help

 9. Please visit to the site Assignment help writing service reviews. This site contains different type of the resume forms, structures and tips, and also helps to give best guidelines about all the resume writing. This is very good and clear one.

 10. I would like to pay my gratitude to you for sharing such an interesting and informative blog. Now, I would like to induce your attention to one of the leading Mobile App Development Company which excels in providing a wide range of Android and iOS app development services at affordable cost.

 11. Excellent information on your Article, thank you for taking the time to share with us such a nice article. Amazing insight you have on this, it's nice to find a website that details so much information about different artists. Assignment help

 12. A unique writing style can help you convey your message clearly. LiveWebTutors one of the most active Assignment Help service provider has a pool of over 3500+ assignment experts. We have highly qualified and skilled professional writers who have vast experience in writing assignments.
  Visit us@ Assignment Help

 13. I found this is an informative and interesting blog so I think so it is very useful and knowledgeable. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this blog. My Assignment help

 14. Thank you for such an awesome info! I appreciate the time you spent sharing your skills. An assignment is a smaller version of the project work but it still demands an equal amount of hard work. We have a team of well-versed professional academic writers for assignment help who are native to USA, UK, Canada,AU and New Zealand.
  Visit us@ Assignment Help

 15. Outstanding article! I want people to know just how good this information is in your article. Your views are much like my own concerning this subject. I will visit daily your blog because I know. It may be very beneficial for me. My Assignment help

 16. Welcome to the review of AllAssignmenthelp reviews, a writing service in Britain aimed at USA and Australia students. AllAssignmenthelp reviews is number 1 review site in USA and Australia.

  AllAssignmenthelp reviews

 17. All I could say about this write-up is well-written. It could prove much helpful for the people in learning about this topic. Getting professional assignment help Sydney services would certainly ease things a lot for the toppers as the professional writers unlock before them the secrets of getting great marks with ease.
  Visit us@ Assignment Help Sydney

 18. We provide the best assignment help for students. We bring to you the most reasonably priced and trustworthy online writing services provided by the most practiced writers and researchers who are ready to take the burden off your shoulder. We have gained enormous amount of international recognition for our work and have become the most reliable academic assignment service at exceptionally stress free prices.

  https://www.studentassignmenthelp.com/Assignment-Help-Australia

 19. Its my opinion this is an informative and interesting blog and its knowledgeful keep it up

  Trinetra is a Coffee table book project on jyotirlinga promoting ,story of jyotirlinga,indian heritage,indian culture,jyotirlinga,hinduism,sadhoowad,name of jyotirlinga,Mallika Empire in whole world

  https://www.trinetra.co/

 20. Everyone wants high grades in academics exams but getting good marks in assignments and dissertations is very tough. However, don’t worry, now Australiaassignmenthelp.com is here for you to give you the best dissertation writing help by top scholars.

 21. If you are thinking about saving your time and write your assignment fast then hire over experts to write your assignment. We are providing an assignment writing service. We have any assignment expert.

 22. Very nice blog and articles. I am really very happy to visit your blog. Now I am found which I actually want. I check your blog everyday and try to learn something from your blog. Thank you and waiting for your new post. Nursing Assignment Help

 23. Allassignmenthelp is a web portal where students get assignment help uk for all the subjects, with the help of our experts. You will get 100% plagiarism free assignment. Expert’s consultation is also available for students. If they have any query they can contact with our experts anytime.

 24. I loved the article, keep updating interesting articles. I will be a regular reader… I am offering assignment help to students over the globe at a low price.

  assignment help

 25. I found this one pretty fascinating and it should go into my collection. Very good work! I am Impressed. We appreciate that please keep going to write more content. We are the assignment helper, we provide services all over the globe. We are best in these:- services.
  Programming Assignment Help

 26. I found this one pretty fascinating and it should go into my collection. Very good work! I am Impressed. We appreciate that please keep going to write more content. We are the assignment helper, we provide services all over the globe. We are best in these:- services
  Essay writing service

 27. I found this one pretty fascinating and it should go into my collection. Very good work! I am Impressed. We appreciate that please keep going to write more content. We are the assignment helper, we provide services all over the globe. We are best in these:- services
  Computer Programming Assignments

 28. ABC Assignment Help is an incomparable online Accounting assignment help company delivering excellent academic assignments, essays, coursework and reports. Through a team of over 3000 subject experts we ensure individual attention to every student making the assignment help experience completely personalized in nature. With our round the clock services, you can be assured of high grades every time.

 29. Hey, Your blog is very informative. It is nice to read such high-quality content. Our dissertation helpers are well-versed with all the academic topics and always giving great writing for the students. Dissertation providers deliver quality content related to your Dissertation. We also providelaw dissertation help online.

 30. Are you stuck up with your assignment writing in various subjects such as Financial Accounting, Audit, Managerial Accounting, Finance, Economics, Marketing, Statistics, Law, Taxation, Human Resource Management, Operations etc ? You are in the right place. Its high time to beat your competitors and score high grades in our guidance. We help students in assignments of all business subjects.

  https://www.goassignmenthelp.com.au/linguistics-assignment-help/

 31. At Assignment Studio we offer assignment help auditing, to university and college students doing their major in Accounting or Auditing alone. Based on what we have delivered over the last few years, a number of students have referred their colleagues and friends to get help with auditing assignments. We are considered as one of the leading service providers in University Assignment Help, either they need help with essays in Auditing or either it be writing a proper business report on Auditing. Our team of professional auditors would love to help students with their projects.
  For further information & queries, Visit our website help with accounting

 32. We are proud of our best Assignment Helper Australia by experts because of their dedication towards providing continuous support to students by helping them meet deadlines and scoring better grades. Hiring an expert to write your work is easy but hiring the RIGHT expert to get it done is a challenge. This is because there are a multitude of assignment help australia services and picking the best is always going to be a trial and error method. In case of engineering and pure sciences, the data analysis’ initial three/four steps remain the same. We have some of the best Engineering Assignment Help who have intensive knowledge of wide range of topics as discussed above and beyond. They feel completely pressurized. He starts disliking his school or college. But may come, he has to submit his assignment before the deadline, therefore he chooses to buy assignment services available to him. To help students complete their assignments Gotoassignmenthelp is here to serve them with the best assignment help.

 33. Gotoassignmenthelp is a round the clock [URL=https://www.gotoassignmenthelp.com/]assignment helper[/URL] service which caters solutions request to various subjects’ tools & methodology in a multi environment learning concept for all subjects. We provide [url=https://www.gotoassignmenthelp.com/au/] Assignment Help Australia[/url] service at affordable price. We are a renowned service provider of [URL=https://www.gotoassignmenthelp.com/assignment-help/engineering/] Engineering Assignment Help [/URL] and have been receiving an overwhelmed response globally.

 34. Nice Blog! Thanks for sharing this kind of information.keep doing good work.

  My self David Tylor. From GotoAssignmentHelp. GotoAssignmentHelp is the leading plagiarism free assignment help provider in Australia and across the whole world. we cover 150+ subject and 600+ expert is on board. Service starting At 80$ /- and flat 25% off on your first order.

 35. Gotoassignmenthelp Service strives to meet the higher education standards of the university through the best quality assignments when you require Assignment Help. Assignments are written logically and all errors are corrected for a flawless finish in our PHP Assignment Help service online. When you choose our online assignment help service, you need to think about the quality and your grades as well. On taking Gotoassignmenthelp service Assignment Help Australia from us, you will never get a paper that we have written before or matches any other person's work. Every word in the assignment is written and content is composed of the resources that are collected as evidence in support of the argument. There is no risk of plagiarized content

 36. For any university student during their university life completing their assignments comprise major part of the assessments. Every single college or university student is required to complete number of different homework projects. Meeting the deadlines of their homework is never easy as they not only have to complete one assignment, instead they are bombarded with number of different assignments.
  For further information & queries, Visit our website homework online

 37. I found this is an informative and interesting blog so I think so it is very useful and knowledgeable. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this blog. Play Ludo Online

 38. I really appreciate this post. I have been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thank you again. Our random video chat site makes it easy to meet new people around the world!

 39. I found this is an informative and interesting blog so I think so it is very useful and knowledgeable. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this blog. Ludo Dice Game

 40. Assignment studio.net is the place if you are struggling with your thesis or evaluation paper. We have professional thesis, essay writers to help you with any kind of assignment help.
  For further information queries visit our website thesis writing

 41. I can only imagine how much research has gone into this. I like your writing skills as it makes one feel included in the journey. Thank you for the valuable notes.
  Assignment Help

 42. At Custom Boxes Zone we possess all sorts of expertise required to manufacture custom printed boxes. We have years of experience and thousands of satisfied customers. Whatever size and style you require we can provide you. Choose gable, rectangular or any box you want to make your packaging look fancy. Choose your desired material or let us decide the best material for your amazing cream box to make packaging more durable.

 43. AllAssignmentHelp provides programming homework help services to college and university students perfectly. Our assignment writers have completed their degrees from top universities and online assignment writers are skilled.
  Assignment Help

 44. Assignment help Australia is the most asked question these days as Australia is a hub of many of the universities and colleges where students from all over the world reach to get higher studies. Thus, to assist them we provide a portal named AllAssignmentHelp.com/au/, where you can ask any question about your assignment by the masters and subject-specific tutors.

 45. We know that every academic work comes with lots of complexity. While preparing their academic paper, they have to pay lots of attention and one of them is the process of referencing and citations in the paper. When you look of oxford referencing generator, many students start to look for a perfect oxford citation tool that can cite their academic paper accurately. Without proper referencing, you can not have an academic paper outstanding.

  To get rid of this issue, you can use our unique and accurate oxford referencing citation tool to get a precise results. Oxford reference generator of Allessaywriter provides the most accurate formatting and referencing style for your academic paper, that too within a matter of minutes. So, visit our site, select our online Oxford referencing generator tool and give your academic paper a perfect format.

 46. Excellent read, Positive site, where did u come up with the information on this posting? I have read a few of the post on your website now, and I really like your style. Essay help

 47. Excellent information on your blog, thank you for taking the time to share with us. Amazing insight you have on this, it's nice to find a website that details so much information about different artists. unlocked iphone sim card

 48. A high-level post with a piece of knowledgeable information.Thank you for sharing such information.
  if you need any academic level Assignment Help at reliable quality with better work.
  for more: WhatsApp or call +61 2 80113341

 49. I have perused your blog its appealing and worthy. I like it your blog thanks for sharing with us.

 50. My Assignment Help provides the best assignment help through our assignment experts of Ideal Assignment Help. If anyone interesting to want Assignment Help for Australian students. Then you have simply contact our expert team we have available 24*7. Our expert providing high-quality assignment help. You have also visited our website idealassignmenthelp and get more information.

 51. Thank you very much for providing the important information for me. Getting good marks and getting help for your assignment is not difficult anymore, honestly speaking! You check this online platform and get to know what experts say and help you in completing your assignment. I did take help from the experts and I am really happy that i took that decision to get it done by them. we provide Java Assignment help

 52. I liked your writing style, it was so simple to read and understand. If you want to find new friends, personals, dating for communication or to find true love - try ChatU and enjoy new fun way of communication with boys and girls in your location. Say Hi to all single people with ChatU!

 53. Do you need printed packaging boxes? Order personalized cereal box online with us at low minimums, affordable prices, and fast turnaround. These boxes are cost effective and easily available in all shapes and sizes with abundant customization options. These boxes are also best for product promotion and branding purposes.

 54. Top Homework Helper Homework Help – Great place to find best homework help online for all subjects. Getting primary homework help is now easier for every student at getassigmenthelponline.com.

 55. Access quality materials get homework help from our tutors when you need it.
  Seeking a reliable provider of Homework Help homework help with fair prices and excellent writing quality? Search no more, as we have it all at getassigmenthelponline.com.

 56. If you are pondering, "Who can furnish me with assignment help Brisbane and guide me through the application interaction?" you have our client heads. They offer nonstop service and answer your questions on live visit entrance, or messages.

 57. IVF with Low AMH does not tell you about fertility or infertility. It is just a hormone that produced in the ovary. It is done by the doctor for knowing the remaining quantity of eggs.
  Infertility Doctor

 58. Hello, I have browsed most of your posts. This post is probably where I got the most useful information for my research. Thanks for posting, we can see more on this. Are you aware of any other websites on this subject
   DPBoss 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down