09.06.2017 | 01:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Žáci pražských škol na farmě VÚŽV

V minulém roce realizoval Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., (VÚŽV) v Praze-Uhříněvsi na farmě v Netlukách pilotní projekt Ministerstva zemědělství (MZe) Škola na farmě. Cílem projektu bylo populární formou seznámit žáky se základy chovu velkých hospodářských zvířat, zejména skotu a prasat, a jejich využitím.

Na farmě v Netlukách se chovají všechny kategorie plemen skotu holštýnské a české strakaté (telata, mladý skot, dojnice, býci ve výkrmu). Protože VÚŽV je garantem a koordinátorem Národního programu ochrany genetických zdrojů hospodářských zvířat, najdeme na farmě v Netlukách také plemena skotu a prasat zařazených do tohoto programu – česká červinka, český strakatý skot, české černostrakaté přeštické prase.

„Protože o Školu na farmě byl ze strany pražských základních škol velký zájem, pokračuje výchovně vzdělávací projekt i v letošním roce, v jarním a podzimním cyklu,“ říká k projektu jeho koordinátorka Ilona Bečková z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi.

Do projektu této výchovně vzdělávací aktivity ve VÚŽV se v jarním cyklu zapojily především pražské základní školy – z Prahy 4 Spořilova a Modřan, Prahy 5 Barrandova, Prahy 10 Veronského náměstí a také uhříněveské školy. O lektorovaný, odborný a popularizační výklad o chovu hospodářských zvířat na farmě v Netlukách a zážitkovou aktivitu žáků projevila zájem i ZŠ a MŠ při o. p. s. Olivově dětské léčebně v Říčanech. V průběhu sedmi předem stanovených termínů Školy na farmě farmu Netluky navštívilo 316 žáků z I. a II. stupně základních škol a program byl vždy přizpůsoben věku dětí a typu školy.

Děti byly tímto nevšedním zážitkem nadšené, moc se jim na farmě líbilo. Paní učitelky ocenily velmi zajímavé informace, přístup školitelů na vysoké úrovni a interaktivitu, které byly dobrou motivací pro budoucí volbu profese.

„Realizací projektu byl splněn cíl Koncepce jednotného systému propagace rezortu zemědělství na školách, kterým je mimo jiné popularizace rezortu, vytvoření pozitivního vztahu k němu a přiblížení jeho specifik dětem a mládeži. Prostřednictvím projektu Škola na farmě bylo dětem a mládeži zprostředkováno poznávání života zemědělců a venkova, umožněn blízký kontakt se zvířaty a zemědělskými plodinami, což přesně naplnilo původní záměr,“ konstatovala Ilona Bečková a dodala, že tato akce podporovaná Ministerstvem zemědělství pokračuje i ve školním roce 2017/2018, a to nejen na farmě VÚŽV v Netlukách, ale i na dalších farmách v různých regionech České republiky. „Informace a fotografie ze Školy na farmě jsou pravidelně zveřejňovány na facebookových stránkách  https://www.facebook.com/SKOLA-NA-FARME,“ uzavřela koordinátorka projektu.*

 

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down