02.10.2023 | 12:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zákon o ochraně přírody

Evropský parlament schválil v létě návrh zákona na ochranu přírody a podporu biologické rozmanitosti v EU, šlo o velmi těsné hlasování.

Evropský parlament přijal po rozpravě svůj postoj k zákonu EU o ochraně přírody 336 hlasy pro, 300 proti a 13 se zdrželo hlasování.

Hlasování o úplném zamítnutí návrhu Evropské komise neprošlo 312 hlasy proti 324 a 12 se zdrželo hlasování.

Socialistický europoslanec a zpravodaj César Luena uvedl, že zákon je „nezbytnou součástí" Zelené dohody pro Evropu.

„Náš postoj, který jsme dnes přijali, vysílá jasný signál. Nyní musíme pokračovat v dobré práci, hájit své pozice během jednání s členskými státy a dosáhnout dohody před koncem mandátu tohoto Parlamentu o přijetí prvního nařízení o obnově přírody v historii EU."

 

Revitalizační opatření

EU musí mít do roku 2030 zavedena opatření na obnovu, která budou pokrývat alespoň 20 % jejích pevninských a mořských oblastí, říkají poslanci.

Komise poprvé navrhla nařízení o obnově přírody v červnu loňského roku – cílem je zvrátit škody na životním prostředí způsobené lidskou činností a změnou klimatu a dosáhnout cílů EU v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti. Zákon zaznamenal zvýšenou podporu v prosinci po podpisu přelomové dohody o biologické rozmanitosti na COP15.

„Příroda Evropy je v alarmujícím úpadku, více než 80 % přírodních stanovišť je ve špatném stavu. Obnova mokřadů, řek, lesů, pastvin, mořských ekosystémů a druhů, které hostí, pomůže zvýšit biologickou rozmanitost, zabezpečit věci, které příroda dělá zdarma, jako je čištění vody a vzduchu, opylování plodin a ochrana před povodněmi, omezit globální oteplování na 1,5 °C, vybudovat odolnost a strategickou autonomii Evropy, předcházet přírodním katastrofám a snížit rizika pro potravinovou bezpečnost.

Parlament uvedl, že právní předpis se použije pouze tehdy, pokud Komise poskytne údaje o nezbytných podmínkách pro zajištění dlouhodobého zabezpečení potravin a pokud země EU vyčíslí plochu, kterou je třeba obnovit, aby bylo dosaženo cílů obnovy pro každý typ stanoviště. Poslanci také předpokládají možnost za výjimečných socioekonomických důsledků odložit cíle.

Komise vypočítala, že každé 1 euro investované do obnovy přírody přidá 8 až 38 eur (42 USD) přínosů.

Do 12 měsíců od vstupu právního předpisu v platnost by Komise musela posoudit případnou mezeru mezi finančními potřebami v oblasti obnovy a dostupným financováním EU a hledat řešení, jak tuto mezeru překlenout, a to prostřednictvím specializovaného nástroje EU.

Evropský parlament je nyní připraven zahájit jednání s Radou o konečné podobě právních předpisů.

Copa a Cogeca vydala po hlasování prohlášení

„Dnešní hlasování znamená začátek nové posloupnosti tohoto textu s trialogem, od něhož lze očekávat nebo doufat jen málo, neboť nevyřeší základní problémy tohoto návrhu, počínaje jeho nedostatečným financováním a proveditelností. Celkově vzato je jen malá šance, že cílů stanovených Komisí bude dosaženo tak, jak doufáme.

"Tato iniciativa nebude mít vítěze, ale mnoho poražených v našich venkovských oblastech, počínaje nejmenšími a nejkřehčími hospodářskými strukturami. Proto budou všechny členské organizace Copa a Cogeca v nadcházejících měsících ostražité, pokud jde o třístranná jednání, a zajistí, aby byla respektována subsidiarita."

Zdroj: Feednavigator 7/2023

Ing. Josef Svoboda, CSc.

Kontakt: post4me@seznam.cz

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down