15.06.2022 | 10:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zaměřeno na pestrou krajinu

Farma rodiny Sotonových má několikasetletou selskou tradici v Trstěnicích na Svitavsku. Sotonovi se na svých pozemcích ohrožených větrnou erozí zaměřili zejména na zakládání krajinných prvků – hlavně formou výsadby stromů a keřů, které rozdělují půdní bloky střídající se v bohaté mozaice.

 

Poklidná farma rodiny Sotonových v údolí říčky Loučné s několikasetletou historií a zároveň moderní současností je pokračováním rodu Sotonů, který má v Trstěnicích dlouhou tradici a vždy se zabýval sedlačením. Násilná kolektivizace rodinu samozřejmě krutě postihla a byla vyhnána ze svého hospodářství. Po roce 1989 však otec a děd stávajícího farmáře začali na restituovaném statku opět úspěšně hospodařit.

V současnosti rodina Sotonových obhospodařuje 230 ha půdy. Z toho je asi 25 hektarů druhově bohatých pastvin a 50 hektarů luk. Na zbývající orné půdě se pěstuje pestrá škála plodin, jako jsou obilniny, kukuřice na siláž, lupina, hrách, směsky s vikví, jetel, vojtěškotrávy, určených především pro zajištění krmiv pro dojený skot a další druhy hospodářských zvířat. Sotonovi aktuálně chovají 200 kusů skotu, z toho 80 dojnic, dále pak 15 ovcí s jehňaty, prasata, koně a drobná hospodářská zvířata, která přirozeně na statek patří. K hnojení pozemků používají vlastní statková hnojiva.

Hospodaření na farmě plně odpovídá principům programu Pestrá krajina. Z rozhovoru na statku bylo zřejmé, že se na hospodaření podílí celá rodina vycházející z tradic a zkušeností svých předků předávaných po generace, která se zároveň snaží respektovat a využívat aktuální přírodní podmínky zdejšího území. Díky způsobu hospodaření a výběru plodin netrpí jejich pozemky větrnou erozí, která je v tomto území velkým problémem, a lépe odolávají všudypřítomnému faktoru sucha.*

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down