27.08.2021 | 07:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zásady kŕmenia oviec a kôz

Ovce a kozy sú v chovateľskej verejnosti považované za skromné a nenáročné zvieratá.
Pasenie je najstarší, najprirodzenejší a zároveň najbežnejší spôsob výživy oviec. Oproti iným spôsobom výživy má viac predností, ktoré vychádzajú z dôvodov biologických, zdravotných i ekonomických. Po pasení je najobľúbenejším krmivom oviec zelené krmivo. Podobne ako paša má značný obsah základných živín, vitamínov, minerálnych látok i ďalších biologicky účinných látok.

Ak nie je k dispozícií paša, treba zabezpečiť prísun zeleného krmiva počas čo najdlhšieho obdobia. Najkvalitnejšie sú rôzne druhy ďatelinovín, ďatelinotrávnych a trávnych porastov. Výborným krmivom sú taktiež strukovinovo–obilné miešanky a porasty strukovín. Okrem toho sa vo výžive oviec a kôz zužitkujú rôzne rastlinné zvyšky. Základom zimnej výživy malých prežúvavcov je seno, ktoré možno úspešne dopĺňať kvalitnými silážami.

Vo výžive oviec sa v poľnohospodárskej praxi robia neraz chyby. Ovce sú síce skromné a nenáročné zvieratá, ale len v určitých štádiách reprodukčného cyklu. Naproti tomu posledný mesiac gravidity a prvých 6–8 týždňov laktácie sú veľmi náročné na kvalitu krmív a koncentráciu živín. Z toho dôvodu v chove oviec je potrebné veľkú pozornosť venovať týmto kritickým obdobiam, ku ktorým treba priradiť ešte obdobie pripúšťania. Pri naplnení požiadaviek bahníc na živiny v uvedených kritických obdobiach bude chov úspešný a dosiahneme vysoké úžitkové parametre.

Výžive oviec, ale aj kôz je potrebné venovať veľkú pozornosť počas  kritických období, medzi ktoré určite patrí posledná fáza gravidity a začiatok laktácie, ku ktorým možno priradiť ešte obdobie pripúšťania. Počet „kritických období“ závisí od intenzity chovu a produkčnej úrovne. Dosiahnuť očakávané reprodukčné a úžitkové parametre a priblížiť sa čo najviac genetickej potencii chovaných zvierat je možné len pri naplnení požiadaviek bahníc a kôz na živiny v uvedených kritických obdobiach. Len v tom prípade môže byť chov úspešný a ekonomicky rentabilný.

Pri zabezpečovaní výživy kôz je potrebné zohľadňovať aj systém chovu. Pri celoročne stabilných systémoch chovu dojných kôz je snahou chovateľov v maximálnej miere aplikovať zmesné kŕmne dávky obdobne ako pri chove dojníc, zostavovaných v súlade s reprodukčným stavom zvierat a nutričnými požiadavkami na dosahovanú úžitkovosť, s vyrovnaným pomerom jednotlivých komponentov kŕmnej dávky zaisťujúcej maximálnu produkčnú účinnosť.

V našich podmienkach pri chove kôz prichádzajú do úvahy polointenzívny a intenzívny systém výživy. Pri racionálnej výžive kôz je potrebné rešpektovať meniace sa požiadavky na potrebu živín najmä z hľadiska meniacej sa úžitkovosti a postupu gravidity.

Polointenzívny systém vychádza z kombinácie ustajnenia a kŕmenia konzervovanými krmivami v maštaľných priestoroch v zimnom období a pastevným chovom v letnom období.

V poslednom období v chovateľsky vyspelých krajinách sa pri chove dojených kôz v značnej miere rozšíril špecializovaný celoročne vyrovnaný maštaľný systém chovu skrmovaním zmesných kŕmnych dávok zostavených z konzervovaných krmív alebo v kombinácii s čerstvými krmivami v letnom období. Tento systém je nákladnejší, ale toto negatívum je vyvážené dosahovanou vysokou úžitkovosťou a stabilnými dobrými organoleptickými vlastnosťami mlieka a výrobkov.

Dosiahnuť očakávané reprodukčné a úžitkové parametre a priblížiť sa čo najviac genetickej potencii chovaných zvierat, je možné len pri naplnení požiadaviek bahníc a kôz na živiny v uvedených kritických obdobiach.*

Doc. Ing. Mária Chrenková, PhD., Ing. Zuzana Formelová, PhD., Ing. Matúš Rajský, PhD, doc. RNDr. Milan Margetín, PhD. , Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum,

Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Odbor výživy

 Podrobněji v časopisu Náš chov 9/2021.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down