20.07.2023 | 01:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zásady skladování zrnin a olejnin

V České republice se zásady skladování zrnin a olejnin řídí předpisy platnými v EU. Od roku 2006 jsou k dispozici Zásady správné výrobní praxe pro skladování zrnin a olejnin, ve kterých jsou příslušná ustanovení legislativy konkretizována a podrobněji vysvětlena.

Účelem těchto zásad je poskytnout všem skladovatelům podklady a pravidla pro zpracování vlastních postupů správné praxe pro skladování a jejich zavedení do praxe. Zásady vychází z podmínek a požadavků legislativních předpisů Evropské unie, zákonů, vyhlášek, nařízení a technických norem České republiky. Zejména naplňuje požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 183/2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv.

Cílem pravidel správné praxe pro skladování zrnin a olejnin je zajištění požadavků na bezpečnost potravin a krmiv a dále, aby zásoby byly skladovány s minimálními ztrátami jak na hmotnosti, tak i v jakosti a navázat tak na zásady správné výrobní praxe v zemědělské prvovýrobě.

 Současný stav v České republice

V současnosti je drtivá většina všech odpovídajících skladovacích prostor tvořena tzv. silovými sklady. Ostatní sklady jsou hangárového typu a kombinované. Celková kapacita v ČR je více než dostačující pro uskladnění obvykle sklizeného množství obilovin, řepky, luštěnin a dalších okrajových plodin. Značná část produkce se navíc vyváží bez nutnosti jejího dlouhodobějšího skladování. Minimálně polovina z celkové skladovací kapacity je u prvovýrobců. To je zvýhodňuje při vyjednávání o prodejní ceně a zároveň to snižuje jejich závislost na regionálních výkupních organizacích.

Halové provizorní sklady v zemědělské prvovýrobě, vhodné jen pro krátkodobé skladování, tvoří asi jednu desetinu celkové skladové kapacity. Po období překotné výstavby nových skladovacích kapacit v zemědělské prvovýrobě bylo dosaženo stavu, kdy jsou novou výstavbou víceméně nahrazovány kapacity s končící životností.

Dohled nad skladováním provádí státní orgány (MZe, SZIF, ÚKZÚZ), interní a externí audity ISO 9001, GTP event. GMP, odběratelé.

​ Ing. Josef Svoboda, CSc.

Spolupracovník redakce

Kontakt: post4me@seznam.cz

Celý článek najdete v Krmivářství 4/2023.*  

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down