22.01.2013 | 10:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zasněžená Lysá přivítala chovatele

Středočeská výstava Náš chovatel, která tradičně otevírá výstavnickou sezónu na lyském výstavišti proběhla opět společně s prezentacemi chovatelských klubů, jež obohacují nabídku předvedených zvířat ve všech základních chovatelských odbornostech. Z celkového počtu 4361 letos předvedených zvířat bylo 1584 králíků, 625 kusů vodní a hrabavé drůbeže a 2152 holuby. Uvedený počet zvířat ještě rozšířily expozice zakrslých králíků teddy a barevných mutací činčil jihoamerických.

Také letošní osmý ročník středočeské výstavy drobných zvířat, který proběhl ve dnech od 11. do 13. ledna se odehrál podle osvědčeného scénáře organizátorů, respektive Výstaviště Lysá nad Labem, s. r. o., kterému sekundoval Koordinační aktiv Českého svazu chovatelů Středočeského kraje. Konkrétně pak se speciálními klubovými prezentacemi chovatelů marasek a vyandotek, vybraných plemen holubů (brněnských voláčů, gigantů, rysů, slepičáků, rejdičů a racků, hýlů a norimberských skřivanů, rakovnických kotrláků a českých čejek a lysek), králíků (zakrslých teddy králíků a holandských králíků) a konečně i s prestižní meziokresní soutěží středočeských organizací, do níž se letos přihlásilo všech třináct okresů, včetně Prahy.
Díky speciálním klubovým prezentacím krajská obdoba celostátní výstavy králíků, drůbeže a holubů nabízí větší rozmanitost plemen. To oceňují nejen návštěvníci, ale zejména úzce zaměření chovatelé, kteří zde mají možnost získat potřebné kontakty i samotná zvířata.

Národní plemena králíků
na ústupu
Na poslední krajské výstavě Náš chovatel bylo předvedeno 1584 králíci bezmála padesáti plemen – velkých, středních, malých, zakrslých s normální srstí i krátkosrstých. V rámci celostátních klubových speciálek byla expozice ještě rozšířena o zakrslé teddy a holandské králíky.
„Než se dostanu k vlastnímu hodnocení předvedených králíků musím konstatovat, že letos si chovatelé museli zvířata tzv. zaklecovat sami a s ohledem na přijatá opatření vyplývající z výskytu pseudomoru drůbeže ve středočeském regionu i za zpřísněných veterinárních podmínek při přejímce zvířat. Již standardně se nám daří sestavovat početně bohatou expozici reprezentovanou širokou paletou plemen. Ve spojení s kvalitou zvířat, která jsou v lednu navíc v optimální výstavní kondici se tato výstava těší velkému zájmu chovatelské veřejnosti.
Udržení vysoké úrovně středočeské veletržní akce bezpochyby napomáhá i stále stejné složení zkušených posuzovatelů s uznávaným odborníkem Ing. Josefem Zadinou v čele,“ řekl na úvod vedoucí expozice králíků Miroslav Heller.
Velké králíky reprezentovalo pět plemen. Momentálně na trhu žádaní belgičtí obři (divoce zbarvení i albíni) a francouzští berani byli předvedeni ve všech barvách. Zatímco na pohled mohutní němečtí obrovití strakáči jen s výjimkami splňovali přísná kritéria standardu z pohledu kresby, moravským modrým takřka nebylo co vytknout.
Z pětadvaceti vystavených plemen zařazených do kategorie středně velkých králíků byli nejpočetněji zastoupení velcí světlí stříbřití. Podle posuzovatelů byla celá kolekce bezmála 120 zvířat hodnocena velmi dobře. Za zvyšujícím se trendem v kvalitě tohoto mezi chovateli poměrně častého plemene stojí především chovná zvířata dovezená ze zahraničí. Početnou kolekci sestavili také chovatelé vídeňských králíků, kteří je předvedli hned ve všech zbarveních, tj. v modrém, černém, bílém, šedém a modrošedém.
Stále častěji se na výstavách objevují meklenburští strakáči, burgundští a durynští králíci nebo aljaška. Naopak stále vzácnější jsou například plemena kuní velký, havana nebo japonský. Díky premiérové klubové výstavě byla expozice rozšířena o 170 holandských králíků, a to ve zbarvení černý, modrý, divoce zbarvený, madagaskarový, žlutý, havanovitý, japanovitý, marburský, činčilový, železitý, želvovinový, perlový a divoce havanovitý. Ze zakrslých plemen s normální srstí to pak byla tři plemena také předvedená v mnoha kresbách; konkrétně se jednalo o zakrslé berany, hermelíny a zakrslé králíky. Konečně v kategorii krátkosrstých plemen bylo vystaveno třiatřicet kastorexů a na padesát rexů, včetně zakrslých.
„Pokud jde o plemena zařazená do národních genetických rezerv, tak podle jejich zastoupení na letošní krajské výstavě se dá říci, že řady chovatelů značně prořídly. Deset králíků českého albína prezentovali jen dva chovatelé, přibližně ve stejném počtu se zde představil moravský bílý hnědooký a český černopesíkatý, alarmující je pak jedna králice českého luštiče. O málo početněji bylo zastoupeno plemeno českého červeného králíka, kterého vyšlechtil chovatelský nadšenec Miroslav Kratochvíl ze Sadské. Co do počtu podobně na tom byl i český strakáč, který začínající chovatele odrazuje z důvodu obtížnosti docílení odpovídající kresby. Zbývající národní plemeno - moravského modrého na středočeské výstavě pravidelně vystavuje poměrně v hojném počtu osm chovatelů,“ vypočítal na závěr Miroslav Heller.

Prezentace ptáků v ohrožení
V souvislosti se zjištěním pseudomoru (newcastleské choroby) v chovech holubů ve středočeském kraji v polovině prosince loňského roku se přejímka ptáků odehrála za přísnější veterinární kontroly. Respektive inspektoři Krajské veterinární správy středočeského kraje a nakonec i zástupce Státní veterinární správy kontrolovali potvrzení o vakcinaci do Lysé přivezených holubů a drůbeže. Podmínkou pro povolení jejich vystavování byla nejen samotná vakcinace, ale i doba jejího provedení, limitovaná šesti měsíci. K tomu zbývá snad jen dodat, že přijatá veterinární opatření chovatele nijak neomezila a osmá středočeská výstava Náš chovatel proběhla v zastoupení všech hlavních chovatelských odborností.
Expozice drůbeže představovala 625 kusů, reprezentujících bezmála sedmdesát plemen. Z tohoto počtu jich bylo sedmnáct v kategorii vodní drůbeže (tři plemena husí a deset plemen kachen). Zbývajících sedmapadesát plemen hrabavé drůbeže reprezentovalo jedno plemeno perliček, dvě linie japonských křepelek a 55 plemen slepic.
„Co do počtu přihlášených zvířat se letošní expozice drůbeže řadí ke slušnému průměru. Bohatému druhovému zastoupení dopomáhají i klubové speciálky, které letos zrežírovali chovatelé maransek a vyandotek. Obě uvedená plemena byla předvedena i ve zdrobnělé formě, která u sto čtyřiceti kusů vyandotek prezentovaných v šestnácti barevných rázech výrazně převažovala nad původní formou středně těžkých slepic. Zdrobnělé formy byly k vidění i u dalších plemen slepic, například u brahmánek, australek, faverolek, hempšírek, rodajlenek, velsumek, šumavek nebo i u novoanglických a staroanglických bojovnic. Vodní drůbež se drží na úrovni předcházejících ročníků, divácky atraktivní byly například tři barevné rázy kachen pižmovek - modře divoký, modře sedlatý a hnědě sedlatý. Nechyběly ani obě linie japonských křepelek, které se v Lysé představily ve více než čtyřiceti kusech. Nezbývá než konstatovat, že úroveň vystavovaných zvířat ve všech kategoriích drůbeže byla velmi dobrá,“ sdělil na adresu expozice drůbeže předseda Středočeského krajského sdružení ČSCH Oldřich Vízek.
Expozice holubů na této výstavě bývá početně i druhově bohatá. Tento trend holubáři potvrdili i letos, když do Lysé přivezli více než 2150 holubů dvaasedmdesáti plemen.
„Jsem rád, že v druhovém i početním zastoupení má středočeská výstava vyrovnanou bilanci. Velkou zásluhu na tom mají klubové speciálky, díky nimž mají návštěvníci možnost vidět zajímavá a málo vídaná plemena holubů. Mezi osmi chovatelskými kluby se letos prezentoval i klub českých čejek a lysek, který slaví devadesát let od svého založení. Jeho členové v Lysé představili 186 českých čejek, z nichž 106 bezrousých bylo v sedmnácti barevných rázech a zbývající počet rousných ve třinácti rázech a dále 37 českých lysek s drtivou převahou rousných. Slušné zastoupení tu mívají například chovatelé moravských pštrosů, rysů, benešovských holubů, slepičáků, brněnských voláčů, českých staváků nebo rejdičů a kotrláků. Vzhledem k již zmiňovaným speciálním klubovým výstavám se na výstavě také prezentuje tradičně velmi pěkná kolekce hýlů, kteří náleží do skupiny barevných holubů. Naopak premiérově se v Lysé představila dvě plemena, a to americký výstavní holub a romagnolo. Bohužel to jen potvrzuje stále držící se trend ústupu našich plemen holubů,“ posteskl si dále Oldřich Vízek.
Součástí lednové krajské akce byla prestižní meziokresní soutěž ve všech základních odbornostech. Z celkového počtu všech třinácti přihlášených okresů, včetně Prahy se nejlépe umístili chovatelé z Kolína, kteří nasbírali 7 293 body. Druhou příčku se 7 262 body obsadili jejich kolegové z Mělníka, následovaní chovateli z Nymburka, jež měli v součtu o třináct bodů méně.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down