Zdravé vemeno dojnic na základě dat

V zaplněné tělocvičně středné veterinární školy v Hradci Králové probíhaly přednášky předních odborníků v oblasti zdraví mléčné žlázy. Čtvrtého května seminář konala v rámci VÚVeL Academy na téma Mastitidy dojeného skotu, moderní postupy diagnostiky a budoucnost léčby v souladu s novými veterinárními předpisy.

S první přednáškou se prezentoval prof. Ing. Jindřich Čítek, CSc., z katedry genetiky a biotechnologií zemědělské a technologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Přednášel o dědičnosti zdraví.

Ing. Daniela Schröffelová, CSc., vedoucí technička laboratoře iGenetiky Českomoravské společnosti chovatelů a.s. mluvila o práci laboratoře a důležitosti posílat do laboratoře správně odebrané a upravené vzorky.

O podmínkách pro používání léčiv v chovech skotu s ohledem na nové právní předpisy mluvila MVDr. Leona Nepejchalová, Ph.D. z Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL), ředitelka odboru registrace a schvalování. Představila články nařízení (EU) 2019/6 a navazující předpisy.

Aktuální trendy v diagnostice a terapii mastitid byl název přednášky MVDr. Soni Šlosárkové, Ph.D. (VÚVeL). Léčba mastitid, resp. jejich vyléčení není podle ní náhodný proces. Je ovlivněná faktory dojnice – zdravotní historie, pořadí laktace, imunita, utváření vemene, kondice struků apod. Dále patogenem – invazivita, tvorba biofilmu, citlivost k antibiotikům a jejich obrana před imunitou. Jinými faktory je léčba – doba zahájení, rychlost a délka působení, prostup do cílové tkáně. Úspěšnost léčby mastitid závisí zásadně také na jejich diagnostice.

O bakteriologické kultivace na farmě a v laboratoři a o jejich výhodách a limitech přednášel MVDr. Jaroslav Bzdil, Ph.D. (Ptácy, s. r. o.). Diagnostika mikrobiálních mastitid se provádí v místě chovu (tzv. stájová diagnostika, kultivace), kombinovaná, kdy se efektivnost zvyšuje kombinací s laboratorní diagnostikou a laboratorní v monitorovaných podmínkách. Do laboratorní diagnostika patří preparát, možností je kultivace, konfirmace a citlivost původce. Molekulární biologie (PCR) přímo z mléka je velmi přesná. Metabolický test z krve, moči, bachorové tekutiny je další možností a do laboratorní diagnostiky patří i vyšetření krmiva a vody (mikrobiologie, složení, příměsi, mykotoxiny) a měření kvality prostředí (ovzduší, podestýlka, stájové plyny, prach, mikrobiologie). Laboratoři se také stanovuje citlivost bakterií vůči antibiotikům.

Léčebné protokoly klinických mastitid představil MVDr. Miroslav Věříš (LabMediaServis s. r. o.). Farma se hodnotí podle několika faktorů. Jedním z nich jsou data kontrol užitkovosti za poslední rok – měsíční sestavy KU. Dále jsou to mastitidy za poslední rok – počty léčených dojnic, vznik mastitid z hlediska sezónnosti, stáří dojnic, fáze laktace. Důležitý je systém antibiotické léčby – spotřeba a druh léčiva, úspěšnost, rekurence, náklady. Do hodnocení obratu stáda za poslední rok patří počet vyřazených a příčina, počet úhynů a příčina a dále protokol dojení. Odhad doby trvání ozdravovacího programu, při intenzivním systému kontroly mastitid do cíleného zlepšení parametrů to trvá asi 3 měsíce u S.agalactiae, 12 měsíců u S.aureus, 2 roky u S.uberis a S.parauberis, s tím, management farmy musí mít vůli a prostředky k udržení nastaveného systému.

Využití elektronických dat v diagnostice a tlumení mastitid stáda bylo téma, kterému se věnoval MVDr. Libor Borkovec (Zoetis Česká republika, s. r. o.). V úvodu řekl, že o tom jaký význam a důležitost mají data v epidemiologii se zjistilo hlavně v posledních třech letech během covidové pandemie. Mastitidy jsou také epidemie, nákazy. Zdrojem kontagiózní mastitidy je nemocné vemeno a mléko infikovaných dojnic. Zpravidla jsou subklinické s periodickou klinickou epizodou a jsou spojené s průběhem laktace a dojení. Zdrojem environmentálních mastitid je kontaminované prostředí dojnic, bývají klinické a spojené s obdobím stání na sucho a začátkem laktace. Důvodem bývá špatná zoohygiena, znečištěná zvířata, znečištěná zařízení, nástroje pomůcky, voda, stelivo.

To o jaký typ mastitidy jde záleží na rozboru faremních dat (MilkProfit Data –MDP), stanovení rizikových faktorů (doba, čas, cesty nakažení, procesy na farmě) a posouzení charakteru nových infekcí vemene na farmě. MVDr. Borkovec řekl, že je třeba se vždy dívat na správné ukazatele. Musíme rozlišit mezi pohledem na jedince (kde to zpravidla funguje) a hodnocením skupiny/stáda-  tam to zpravidla drhne. Proč je dobré posuzovat lineární skóre a nestačí jen PSB ? Lineární skore (LS) je používáno ke zhodnocení zdravotního stavu vemene na úrovni krávy/jedince, nebo stáda. Prvotelky musí mí LS do 3,0 .

Je nutné stanovená definice pojmů, jako jsou nová infekce = první případ s daným patogenem, selhání léčby = přetrvávající mastitida (ten samý patogen, ta samá čtvrť), relaps = výskyt klinické mastitidy u té samé krávy v kterékoli čtvrti v jedné laktaci, resp. do tří týdnů po skončení léčby, rekurence = další klinický případ (další infekce) u téhož zvířete, v téže čtvrti, týmž patogenem do 60 dnů po předchozím.

Dobře vedená data slouží k odhadu ztrát, tedy dopadu onemocnění mastitidou na ekonomiku podniku, jak řekl MVDr. Borkovec. Co je to zdravotní management stáda ? Definuje se jako metoda k optimalizaci zdraví, pohody a produkce v produkčních stádech pomocí systematické analýzy relevantních dat a objektivním pozorováním krav a jejich prostředí. Činíme tak s cílem být informováni a včas reagovat, přenastavit faremní procesy a opatření. Tento proces je kontinuální zahrnující pravidelný kontakt personálu se stádem a metodickou analýzu faremních dat tak, aby všechny aspekty zdraví a pohody zvířat byly pravidelně revidovány. Právě pravidelnost těchto úkonů, která je kritická pro úspěch zdravotního managementu stáda.

Význam faremních dat, údajů, záznamů je nezastupitelný. Na jejich základě probíhá šlechtění zpeněžování (mléko), plánování a nákup. Na Základě zdravotních data probíhá prevence a léčení.

Vlivem hygieny ustájení na zdraví mléčné žlázy se zabýval Ing. Stanislav Staněk, Ph.D. (Mikrop Čebín, a. s.).

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down