Zdraví a chování krav na pastvě

Optimální management krmení a pastva pomáhá udržovat gastrointestinální zdraví přežvýkavců, a tím zlepšuje jejich úlohu při využívání krmných složek pro různé biologické funkce. Mají-li být spásány vysoce rizikové pastviny, měl by být skot před přesunem na pastvu krmen pícninami s vysokým obsahem vlákniny, jako je seno.

Krmení sena stimuluje produkci slin, což snižuje riziko vzniku nadýmání. Do pastevní směsi je výhodné přidávat luštěniny s nízkým potenciálem nadýmání (vzhledem k jejich vysokému obsahu taninu, který váže rozpustné bílkoviny), například 10 % štírovníku. Použití ionoforů pomáhá snížit nadýmání až o 70 %.

Chování při pastvě

Znalost normálního chování a každodenních činností dojnic může být užitečná. Krávy ujdou na kvalitních pastvinách asi 1600–3000 m za 24 hodin, ale jejich příjem bude klesat s klesajícím výnosem pastvy. Aby byl zajištěn dostatečný příjem a lepší výkonnost s minimálními ujitými vzdálenostmi vhodné nabídnout kravám dostatečně úrodný porost (asi 2000 kg sušiny na ha). Pokud je píce příliš zralá a hrubá a má nízkou nutriční hodnotu, musí dobytek trávit více času pastvou, aby získal živiny, které potřebuje. V určitém okamžiku nemusí být krávy schopny se pást dostatečně (a proto zhubnou) kvůli množství času potřebného pro žvýkání. Potřebují více proteinových doplňků, které napomáhají trávení a umožňují jim zpracovat hrubé krmivo. Nemusí to být doplněk na bázi obilí, ale i kvalitní vojtěškové seno poskytne potřebné bílkoviny. Distribuce zvířat na pastvinách může být změněna umístěním odměn, jako jsou doplňky (např. krmivo nebo solné lizy), na místech, kde je žádoucí větší využití.

Reakce na mouchy

Akutní behaviorální reakce, jako je švihnutí ocasem, dupání nohou, podkožní záškuby kůže a horizontální a vertikální pohyby hlavy, mohou sloužit k dočasnému uvolnění zvířat kousáním mouchy. Tyto akutní reakce mohou narušit normální pastevní činnosti a často se podílejí na snížené užitkovosti zvířat v důsledku zvýšeného energetického výdeje a sníženého příjmu energie. Zavedením insekticidní kontroly, populace mouchy klesají a skot se lépe pase. Pomalování krav pruhováním podobným zebře může být také účinným prostředkem kontroly útoků much. Ve studii provedené na Kjótské univerzitě v Japonsku byl celkový počet kousajících much na nohou a těle pruhovaných krav téměř poloviční než u krav s černým nebo bílým povrchem. Předpokládá se, má vliv zápach laků nebo systémy detekce pohybu, které mouchy používají k řízení přiblížení a přistání, mohou být zmatené.

Dairy Global

Podrobněji v časopisu Náš chov 3/2023.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down