25.08.2021 | 05:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zdraví dojnic a biosekurita

Z analýzy kritických kontrolních bodů biosekurity v chovech dojeného skotu vyplývá, že zvířata hrají v biologické bezpečnosti chovu důležitou roli. Největší ohrožení biosekurity představuje nákup nových zvířat a jejich zařazení do základního stáda stejně, jako zvířata z vlastního chovu po návratu z výstav, přehlídek, aukčních trhů aj. Totiž i klinicky zdravá zvířata mohou být přenašeči infekčních a parazitárních onemocnění a představují tak vysoké potenciální riziko zavlečení „nového“ onemocnění do chovu. Nová zvířata by měla být nakupována pouze z chovů s uzavřeným obratem stáda s lepším nebo stejným epizootologickým statusem.

Pravidelná kontrola zdravotního stavu stáda umožňuje včasné odhalení narušení zdravotního stavu zvířat, rychlou diagnostiku a včasnou terapii veterinárním lékařem.
V každém chovu musí být zajištěny oddělené prostory pro ustájení nově nakoupených zvířat před zařazením do základního stáda po dobu minimálně 30 dnů (karanténní stáje) a zvířat nemocných, případně podezřelých z nákazy nebo z nakažení (izolační stáje). K péči o zvířata ustájená v karanténních/izolačních stájích by měli být vyčlenění pracovníci, kteří nepřichází do kontaktu se zvířaty základního stáda. V případě, že to z provozních důvodů není možné, péči zajistí zaměstnanci chovu po ošetření všech kategorií zvířat základního stáda.
Zatímco během karantény se v chovu provádí preventivní a diagnostické úkony a sleduje se zdravotní stav zvířat, v izolaci se k tomu navíc dělají diagnostické a léčebné úkony sloužící k ochraně chovu před šířením nákaz.
Při pastevním chovu potom přichází v úvahu ještě přímý kontakt skotu s volně žijícími zvířaty na pastvinách, které mohou být zdrojem paratuberkulózy a některých parazitárních onemocnění, včetně vektorů jejich přenosu (například členovců).
Optimálním preventivním opatřením před zavlečením infekce do chovu zvířaty je dodržování všech zásad uzavřeného obratu stáda, včetně odděleného ustájení nakoupených zvířat na jiné farmě nebo na místě co nejvíce vzdáleném od objektů pro ustájení zvířat základního stáda.*

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down