08.10.2012 | 12:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zlaté medaile ze Sommet de l´Elevage

Na veletrhu SOMMET DE L'ELEVAGE v Clermont Ferrand se letos opět předávaly zlaté medaile "Sommets d'Or". Ocenění získali vystavovatelé, kteří prezentovali své výrobky v kategoriích zemědělských strojů, vybavení, produktů nebo služeb z oblasti chovu hospodářských zvířat. Produkty musí být inovativní z hlediska výroby, bezpečnosti nebo ergonomiky.

Pro firmy, které se soutěže zúčastnily, šlo o jedinečnou příležitost k propagaci jejich produktů před specializovaným odborným tiskem a profesionály v oboru.

Partnerem soutěže i slavnostního večera, kde se ceny produktům vybraným porotou udělovaly, byly opět mediální agentura REUSSIR se zemědělským vydavatelstvím Francouzského středohoří (Central Massif) PAMAC.

Do letošního ročníku bylo v jednotlivých kategoriích oceněno dvanáct produktů.

 

Stroje a zařízení

JCB – T4 motor Ecomax

Motor firmy JCB, T4 Ecomax, funguje bez nutnosti čištění, bez filtru pevných částic nebo systému selektivní katalytické redukce, a to díky inovativní technologii zvláště čistého spalování. Dá se dosáhnout až 10% úspory paliva. Tak proč dělat kompromis?

Motory JCB Ecomax mají vysoký točivý moment při malých rychlostech, existující

4,4 litrový motor má nyní novou verzi Ecomax. Motory budou použity ve středně velkých strojích firmy a zákazníci budou mít výhodu nižší spotřeby paliva, snížení požadavků na opravy a zlepšené spolehlivosti – vlastností, které redukují celkové náklady.

 BARBER GROUP– Silobox systém pro siláže

Firma vytvořila nový koncept pro utěsnění siláže, vznikl nový standard na trhu. Folie se skládá z pěti vrstev polyetylenu, vyrobených extruzí a je až 20 metrů široká. Produkt splňuje všechny požadavky na odolnost, ochranu proti UV záření, na kontakt s krmivem a zejména snadné otevření balení. Splňuje kritéria ekodesignu tím, že je použito méně polyetylenu. "

 

Lely – Hibiscus SAS 1515 CD Profi – shrnovač

Shrnovací stroj má inovativní design a univerzální využití. Nové čtyři shrnovací rotory s pracovní šířkou 15,15 m tvoří spolu tvar písmene V s přepravními kolečky na koncích. Lepší stabilita shrnovače znamená také vyšší pracovní rychlost. Přeprava stroje po silnici je komfortní, po příjezdu na pole je rozložení, polohování rotorů snadné a rychlé. Produkt je vhodný pro větší farmy, kde potřebují shrnout píci, seno do řádků co nejrychleji.

Rotory pracují nezávisle na konfiguraci terénu, podle nastavení na počítači, které je jednoduché, pomocí eLink Pro.

 JOSKIN DRAKKAR – víceúčelový přívěs

Výrobek eliminuje rizika spojená s kapacitou, má zvýšenou nosnost a lepší stabilitu.

Drakkar je určen pro dopravu nejrozmanitějších materiálů – obilí, brambor, travní nebo kukuřičné siláže nebo dokonce zeminy.

Box vozu je vysoký 1,75 m a má objem 37 m ³. Má lehkou konstrukci se syntetickými stěnami, má tedy nízkou hmotnost, a tak se sníží náklady na spotřebu energie a paliva a zvyšuje produktivita. Inovace spočívá především ve vykládání díky pohyblivé zadní stěně a pohonu materiálu pomocí pásového dopravníku. Vůz je dokonale těsný, takže nemůže dojít k vylití či protečení tekutého materiálu. Vypouštění materiálu je pravidelné, ne pod tlakem. Pohyblivá stěna ho při vykládání doprovází bez jakéhokoliv stlačení.

Důležitá je také možnost nakládání, které se nemusí provádět jen svrchu přes stěny přívěsu, ale také zadními dveřmi. Systém je pro uživatele výhodný pro rychlost a pravidelnost vykládky, stabilitu, úsporu energie, univerzálnost.

 

Vybavení

METHAJADE – využití odpadu

Bioplynová stanice "na klíč" nabízí technologii nejvhodnější k využití vašeho odpadu, ať už pevného nebo kapalného.
Anaerobní digesce je biologický proces, při němž z organické hmoty vzniká energie a přírodní hnojivo. V nepřítomnosti kyslíku rozkládají bakterie organickou hmotu, která vede ke vzniku bioplynu, metanu a digestátu.

Technologie se skládá ze suché fáze, fermentory jsou provozované diskontinuálně a zpracovává se pevný odpadu (hnůj, vedlejší produkty, zelená hmota, odpad z potravinářského průmyslu, fermentovatelný domovní odpad). V kapalné fázi se může zpracovávat materiál s nízkým obsahem sušiny pod 20 %, jako je například kejda a hnoje s malým obsahem slámy.

 

ACEMO – Modulosonde – přesné krmení

Sondy instalované ve žlabech pro prasata měří spotřebu krmiva v reálném čase. Software opraví další dávkování v rozmezí stanoveného minima a maxima. Systém výrazně snižuje spotřebu práce a maximalizuje efektivnost chovu prasnic nebo výkrmu.

Software může ovládat distribuci krmiva pro 120 míst u prasnic, dávky se automaticky mění a alarm informuje chovatele o spotřebě zvířat. Sondy umožňují zdokonalení dávkování krmiva podle žravosti prasnic, takže nedochází k jeho ztrátám a kažení. Firma připravuje modulosondu také pro výkrm prasat.

 

Lely – SAS Vector, automatizovaný systém krmení

Představovaný krmný robot připraví a dávkuje krmení podle potřeb zvířat, a to vždy čerstvé, po dobu 24 hodin denně po 7 dní v týdnu. Protože je schopen se pohybovat po farmě, je snadné s ním krmit v několika stájích a dá se nastavit krmná dávka pro jalovice, suchostojné krávy, býky i dojnice. Chovatel se tak může věnovat jiné práci.

Vector se skládá ze skřipce, drapáku a míchacího robotu. Má kapacitu 2 m3, nebo 600 kg a dávkuje 750 g až 2,5 kg/min. Může krmit až 300 dojnic. Lely Vector bude v listopadu roku 2012 distribuován ve Francii a Nizozrmsku, cena je asi 120 000 až 150 000 eur v závislosti na možnostech a zařízení.

Automatizovaný systém krmení Lely Vector je skutečnou revolucí pro zemědělce, kteří chtějí ušetřit čas, zvýšit účinnosti krmiv a optimalizovat své náklady. Protože je vybaven high-tech senzory, snadno se instaluje. Každou hodinu Lely Vector kontroluje výšku, množství krmiva ve žlabu laserovým senzorem a krmí zvířata podle jejich potřeb. Dávkuje malé, vždy čerstvé dávky krmiva, což zvyšuje jeho příjem. Spotřeba energie je pouze 20 kWh/den (asi 2 €). Na obzoru je nová revoluce v chovu dojnic a tento nový koncept je navržen tak, aby zemědělství bylo udržitelnější, ziskové a perspektivní.

 

Materiál, krmiva

Calcialiment FOSFAS –X-Zelit – výživa po otelení

X-Zelit udržuje stabilní hladinu vápníku u dojnic v období po otelení. Dodává se dva týdny před koncem laktace, spouští metabolismus vápníku.

X-Zelit (syntetický alumino silikát sodný) podporuje v bachoru vázání vápníku při uvolňování sodíku. Krávy v posledních 14 dnech před otelením by měly přijmout alespoň 500 g přípravku za den.
Kromě způsobení mléčné horečky, zvyšuje hypokalcemie 9krát riziko ketózy, 6krát riziko obtížných porodů, 4krát riziko dislokace slezu, 3krát riziko neodloučení placenty a 2krát riziko metritidy. Dodáváním přípravku po dva týdny před porodem se mimo jiné zvýší produkce mléka během prvních 100 dní laktace a sníží se počet somatických buněk v mléce.

 ADIVALOR – program EVPHEL– recyklace

Program poskytuje chovatelům trvalé řešení jak sběru, tak recyklace prázdných obalů, které obsahovaly výrobky používané pro hygienu a desinfekci v chovu dojnic.

Všechny vybrané nádoby se využijí buď na výrobu energie nových produktů.

Posledních deset let se nakládání s odpady stalo regulovaných odvětvím. Princip "ten kdo znečišťuje, platí" se vztahuje na zemědělce, ale i distributory, výrobce a dovozce výrobků, po kterých na konci řetězce zůstane odpad.
V důsledku toho ekologické organizace vytvořily metodiku pro nakládání s odpady. Tato akce byla posílena vytvořením zákona o životním prostředí, který se uvádí, že všichni výrobci jsou odpovědní za odpad vytvořený používáním jejich výrobků, a musí zajistit snížení, opětovné využívání a recyklaci tohoto odpadu.
To je důvod, proč vznikla dobrovolná iniciativa ADIVALORU.

V roce 2011 se sebralo 77 % prázdných obalů od fytofarmaceutických výrobků, recyklovalo se více než 60 % obalů z hnojiv a semen, 50 % použitých velkých pytlů od osiva nebo brambor. Probíhá celostátní sběr a využití balení z produktů pro hygienu na mléčné farmě, v roce 2011 to bylo 25 %, a cílem je shromáždit 75 % tohoto odpadu do roku 2015.

 HYPRED – Podogel – hygieny paznehtů

Podogel se aplikuje ručně na paznehty, obvykle v dojírně. Receptura obsahuje mimo jiné kvartérní amoniové sloučeniny, benzyl dimethyl, chloridy, glutaraldehyd, síran zinečnatý, měď a hliník

Gel má delší kontaktní čas než kapalné produkty. Jde o efektivní alternativu ke koupelím paznehtů, které jsou bohužel chovateli často špatně chápány.

Podogel dezinfikuje paznehty udržitelným způsobem, je jasně modrý, je snadno použitelný a neodkapává ani během aplikace. Používá se na očištěné paznehty (hlavně patky) a na mezipaznehtní prostor, opakuje se dvakrát denně po dobu asi tři dní.

 VIRBAC – test průjmů telat V-Diar

Rychlý test průjmů u novorozených telat se provede namočením pásků do výkalů a může se analyzovat až pět valencí. Veterinární lékař má tak spolehlivou pomoc pro identifikaci původce průjmu. Tento test je jednoduchý a snadno proveditelný a farmář může rychle reagovat ošetřením telat.

Průjmy jsou časté poruchy telat, které se vyskytují především v průběhu prvních tří týdnů po porodu. Speed V-Diar umožňuje rychlý test pro zjištění hlavních původce průjmu, a to koronavirů, rotavirů, Cryptosporidium parvum a E. coli F5 (K99).
Manipulace s testem, jeho příprava trvá asi dvě minuty, výsledky se odečtou během patnácti minut. Chovatel a veterinář tak rychle může znát původce průjmu malých telat. Soubor V-Diar se může skladovat až 17 měsíců při pokojové teplotě (2–30 °C)

 

Služby

FRANCE LIMOUSIN SELECTION – instruktážní DVD

DVD disk o délce 45 minut ukazuje základy a fungování metody Souvignet, nazvané podle Michela Souvigneta, chovatele plemene limousin ve Villedieu v Cantal. DVD o manipulaci, ovládání a předvádění zvířat snadno a bez stresu dává chovatelům návod, jak k této problematice přistupovat.

Metodu lze přizpůsobit a využít u všech plemen skotu.

Benedict a jeho otec Michael vyvinuli inovativní metodu vzdělávání, účelem toto instruktážního DVD je poskytnout zemědělcům přístup k této metodě a také školení na farmě. Film byl pořízen v roce 2011 s patnácti chovnými jalovicemi. Video je přeloženo do angličtiny a španělštiny.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down