20.03.2023 | 11:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Změna klimatu stále více ovlivňuje kvalitu objemných krmiv

Kvalita objemných krmiv je stále více ovlivněna nestabilitou počasí …a ne jinak tomu bylo v roce 2022. Jde především o zvyšující se teplotu. Celkové roční množství srážek zůstává téměř stejné, ale často srážky přijdou ve formě vydatných lokálních dešťů a voda se nemá možnost vsáknout do půdy a odtéká nevyužita pryč.

Negativně působí teploty, především v zimním období, ale i začátkem jara, které mají stálou tendenci se zvyšovat. Tento jev se promítá na kvalitě objemných krmiv, zvláště u pícnin, především v období vzcházení a počátečního růstu vývoje rostlin.

Porovnání teplot a srážek v roce 2022 a 2021 s dlouhodobým průměrem je znázorněno v grafu 1 a 2. Na první pohled je vidět rychlý nárůst teplot na počátku roku 2022 oproti roku 2021, ale hlavně oproti dlouhodobému průměru. Historicky byly vždy první seče brány jako kvalitativně lepší, než druhé a třetí seče. V současné době to již téměř není pravda a kvalitnější s větší produkční účinností, začínají být druhé a třetí seče. Vliv zvyšující se teploty v zimním období, spolu s teplým počátkem jara se projevuje brzkým nástupem vegetace, především trávních porostů, ale i ostatních pícnin. Začíná se prodlužovat vegetační období před první sečí a s tím souvisí nárůst vlákniny, ale také se snižuje obsah dusíkatých látek, a to vše ukazuje na fakt, že rostliny rychleji stárnou.    

AgroKonzulta Žamberk, spol. s r.o. od roku 1997, a to již plných 26 let, zařazuje rozbory krmiv do Databanky krmiv, statisticky je vyhodnocuje a porovnává kvalitu objemných krmiv za poslední rok s jednotlivými uplynulými ročníky. Hodnocení krmiv vychází ze systému monitoringu analytických rozborů krmiv v rámci ČR. V Databance krmiv je do konce roku 2022 shromážděno již 103 764 rozbory krmiv. Počty rozborů, provedených chemickou cestou klesají, protože se stále více zavádějí rozbory pořizované metodou NIRS (infračervená spektroskopie). Bohužel tato metoda vždy neudává správné výsledky stanovených živin v krmivech a pak výpočty krmných dávek, pořízené na bázi těchto rozborů, mohou být nepřesné a problematické. Také tato metoda není schopná rozborovat minerální látky a zařazení minerálních směsí do krmných dávek se jen orientačně odhaduje.

V Databance jsou archivovaná pouze krmiva, analyzovaná ve vybraných laboratořích v ČR, které splňují stejná kritéria hodnocení a výpočtu tak, aby v daném časovém úseku bylo možné jejich porovnání. Protože velikost tabulek se neustále zvětšuje, museli jsme tabulky zmenšit. Do tabulek jsme dali rozbory za posledních pět ročníků, spolu s celkovým průměrem za celých 26 roků sledování. Pokud by někdo potřeboval celé tabulky, budou zveřejněny na stránkách www.agrokonzulta.cz.

Ing. František Mikyska

AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o.

Kontakt: mikyska@agrokonzulta.cz

Celý článek autora včetně tabulek a grafů najdete v Našem chovu 3/2024. 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down