02.03.2020 | 06:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Změny ve veterinární legislativě

Novela zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), která nabyla účinnosti 15. ledna, je pro letošní rok asi nejzásadnější změnou veterinární legislativy. Základní souhrn jsme přinesli v únorovém čísle. Od 1. 1. 2020 je v platnosti Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2020, která se každý rok aktualizuje. Jedná se o dokument, v němž se stanovuje rozsah povinných preventivních a diagnostických úkonů, které mají předcházet vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka. Zmiňovaná aktualizace tohoto koncepčního materiálu se odvíjí od nákazové situace a má zásadní význam pro činnost státního veterinárního dozoru. Je však neméně důležitým dokumentem i pro chovatele hospodářských zvířat.
O zavedených změnách v Metodice kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2020 jsme hovořili s ředitelkou odboru ochrany zdraví a pohody zvířat SVS MVDr. Miladou Dubskou.

Na rozdíl od předchozích let včelaři v České republice již letos nebudou muset na podzim povinně preventivně ošetřovat svá včelstva proti varroóze. Z jakého důvodu?
Vypuštění povinného preventivního podzimního ošetření z Metodiky pro rok 2020 neznamená omezení nebo zákaz tohoto ošetření, ale pouze změnu principů, na jejichž základě se provádí. Dosud se včelstva proti varroóze ošetřovala plošně bez zohlednění výsledků sledování výskytu roztočů nebo laboratorního vyšetření. Plošné preventivní ošetření nejen že neumožňuje sledovat skutečný výskyt nákazy, ale současně i zvyšuje riziko vzniku rezistence roztoče na používané antiparazitární přípravky. Efektivní tlumení parazitárních onemocnění je třeba provádět cíleně, pouze v indikovaných případech a na základě pravidelného monitoringu výskytu roztoče chovatelem individuálně na jednotlivých stanovištích. K tomuto účelu byl vypracován v součinnosti s Výzkumným ústavem včelařským, Českým svazem včelařů a Pracovní společností nástavkových včelařů Metodický pokyn Státní veterinární správy pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroózy.

Metodika pro příští rok přináší také změnu režimu vyšetření plemenných býků pro přirozenou plemenitbu na původce kampylobakteriózy, respektive Campylobacter foetus ssp. veneralis. Jaké?
Důvodem pro zrušení vyšetření při přesunech zvířat mezi chovateli je skutečnost, že nákazová situace v České republice je příznivá, to znamená, že chovy v tuzemsku jsou bez pozitivních nálezů. V platnosti tak zůstává pouze vyšetření před prvním zařazením do přirozené plemenitby, které je pro kontrolu nákazové situace dostatečné. Vyšetření se bude provádět zároveň s vyšetřením na dalšího původce pohlavní nákazy Trichomonas foebus, což chovatelům přinese zjednodušení.*

Více se dočtete v dubnovém čísle časopisu Náš chov

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down