22.09.2021 | 08:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zpeněžování jatečného skotu v ČR a v EU

V ČR i ve většině států EU patří produkce jatečného skotu mezi významné oblasti živočišné výroby. Tuzemská nabídka hovězího masa je výrazně ovlivněna zahraničním obchodem, kdy z důvodu rozdílných (vyšších) cen za stejnou kategorii a kvalitu jatečně upraveného těla (JUT) je často realizován vývoz živého skotu do okolních zemí. Cílem tohoto příspěvku proto bylo na základě dostupných statistických údajů posoudit vývoj a současnou situaci v produkci jatečného skotu a poukázat na rozdílnost cen v ČR a v EU.

V ČR se v letech 2005 až 2020 snížily počty poraženého skotu o 16,4 %. Ceny hlavních kategorií jatečného skotu jsou v ČR ve srovnání s evropským průměrem výrazně nižší. Za rok 2020 byly u kategorií mladý býk (R3), kráva (O3) a jalovice (R3) ceny v průměru ve státech EU-27 vyšší o 12, 22 a 42 %. Vyšší ceny jsou rovněž uváděny u našich sousedů v Německu a v Rakousku, kam směřuje velká část českého exportu živého skotu. Za rok 2020 bylo v ČR poraženo na jatkách 234,5 tis. kusů jatečného skotu (tabulka 1, ČSÚ 2021a), z čehož bylo 43 % krav a 42 % býků. Navíc 5,8 tis. kusů skotu bylo poraženo mimo jatka. Vývoj v grafu 1 dokládá, že v ČR se od roku 2005 snížily počty porážky skotu o 16,4 % (více u jatečných býků než krav), což při téměř stejných početních stavech souvisí zejména s exporty živého skotu do zahraničí. Pokles byl nejvíce patrný v letech 2005 až 2013, naopak za posledních 8 let se počty porážek stabilizovaly. Produkce jatečného skotu na tuzemských jatkách v hodnocených letech 2005 až 2020 poklesla o desetinu (o 8,5 tis. tun jatečné hmotnosti). Rovněž lze pozorovat růst porážkové hmotnosti jatečného skotu, a to zejména u kategorie jatečných býků. Ti se v roce 2020 poráželi v průměrné jatečné hmotnosti 373 kg, o 41 kg vyšší než v roce 2005.

Živý skot tvoří významnou položku agrárních vývozů. Dlouhodobě převažuje vývoz živého skotu nad jeho dovozem, zatímco opačná situace je v případě zahraničního obchodu s hovězím masem. V roce 2020 se dle komoditní karty Skot (eAgri, 2021) a statistiky zahraničního obchodu ČSÚ (2021b) vyvezlo celkem 221 440 kusů živého skotu (z toho 66 205 ks určených na porážku) v hmotnosti 75 tis. tun a hodnotě 4 mld. Kč do 30 zemí. Více než polovina živého skotu (ve finančním vyjádření) byla loni prodána do Německa a Rakouska.*

Ing. Jan Syrůček, Ph.D.;

Ing. Luděk Bartoň, Ph.D.,

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.

Kompletní článek najdete v Našem chovu 9/2021.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down