Zvířata na letošním EuroTieru

Na veletrhu EuroTier, který se konal v polovině listopadu v Hannoveru, se prezentovalo 2486 firem z 51 zemí na 251 337 m2 výstavní plochy. Více než polovina vystavovatelů bylo z pořádající země, ale neustále narůstá počet zahraničních vystavujících. Například Českou republiku na tomto prestižním mezinárodním veletrhu zastupovalo třináct firem. Atraktivní součástí veletrhu v Hannoveru byly přehlídky zvířat. Návštěvníci výstaviště mohli vidět skot, ovce, kozy, lamy i koně.

Jednotlivá plemena skotu byla předváděna na točitém pódiu, takže diváci na zvířata dobře viděli. Svou genetiku prezentovalo na čtyřicet mezinárodních šlechtitelských firem. Zástupci dojených plemen se představovali ve skupinách nejčastěji tří jalovic či krav jako potomstvo nejlepších býků jednotlivých plemenářských firem. Podrobněji se zmíníme o několika zajímavých plemenech, která byla v Hannoveru představena.

 Německé plemeno angeln

Staré mléčné plemeno angeln se chová pro vysoký obsah tuku v mléce. Existuje v Německu možná už 5000 let a vzniklo v severní části Šlesvicka-Holštýnska (poblíž hranic s Dánskem), i když první zmínky o něm se datují kolem roku 1600, s plánovaným chovem se začalo kolem roku 1830.

Plemeno je  velmi adaptabilní a krávy mají vynikající reprodukční schopnosti. Porody jsou snadné a ztráty telat během odchovu nízké. Zvířata jsou otužilá a chodivá, mají pevnou rohovinu paznehtů a vysokou konverzi živin a jsou tedy z hlediska poměru nákladů na krmiva a užitkovost ekonomicky efektivní.

Zvířata plemene angelnského jsou plášťově tmavě červeně zbarvená (od mahagonové až po tmavě hnědou barvu) a mohou mít na vemenech bílé skvrny.

Výška v kříži u krav je 129 cm a živá hmotnost kolem 650 kg. Průměrná mléčná užitkovost je 5200 kg mléka o tučnosti 4,6 % a s obsahem 3,8 % bílkovin.

Plemeno je primárně chováno pro produkci mléka, ale také ho lze využívat pro maso, jež je jemně vláknité.

 

Šedý skot z Tyrolska

Tiroler grauvieh je typické alpské plemeno z Tyrolska v Rakousku a jižního Tyrolska v Itálii. Je to kombinované plemeno, zvířata jsou robustní a dlouhověká, mají dobrou plodnost.

Skot se chová celoročně venku a pase se na horských pastvinách s nadmořskou výškou v průměru kolem 1000 m, asi 70 % pastvin je položeno dokonce výše než 1600 m nad mořem. Zvířata mají pevnou rohovinu paznehtů a dobrou konverzi živin.

Mléko má vynikající kvalitu a hodí se i pro výrobu vysoce kvalitních produktů (sýr, máslo, jogurt). Průměrná užitkovost je 5000 kg mléka o obsahu 4 % tuku a 3,4 % bílkovin.

Typickými funkčními vlastnostmi plemene jsou střední tělesný rámec, tvrdá rohovina paznehtů, pastevní schopnosti a otužilost, dobrá plodnost, snadné porody, funkční a tvarové vlastnosti vemene a dobrá užitkovost.

Maso je jemně vláknité s vynikajícím mramorováním a výbornou chutí.

Zvířata mají stříbrnošedou barvu, hlava a krk jsou tmavě šedě zbarvené. Býci jsou tmavší než krávy a mají světlejší pruh na hřbetě. Tmavý mulec je lemován světlou barvou, paznehty jsou černé.

Dospělé krávy mají hmotnost asi 600 kg a výšku v kříži 131 cm.
Plemenná kniha má dvě části, a to pro kombinovanou užitkovost a pro masnou užitkovost.

Průměrný přírůstek zvířat pro produkci masa je 1189 g do jednoho roku věku a jatečná výtěžnost 58–60 %.

V Rakousku chovají asi 18 500 krav tyrolského šedého skotu.

 

Autochtonní masné plemeno

Plemeno uckermärker dostalo jméno podle oblasti v Braniborsku a bylo uznáno v roce 1992. Plemeno vzniklo kolem roku 1970 systematickým křížením plemene simentál a charolais a následnou selekcí. Je to původní plemeno s dobrou užitkovostí a dobrou konverzí živin.

Jde o plemeno velkého tělesného rámce s velmi dobrým osvalením kýty, hřbetu i zádi.

Býci váží 1150–1300 kg, výška v kohoutku je 150 cm. Živá hmotnost krav je 750–850 kg s výškou v kohoutku 140 cm. Průměrný přírůstek býků je asi 1400 g denně.

Krávy mají dobré mateřské vlastnosti a snadné porody. Zvířata jsou dobře ovladatelná, mají klidnou povahu a dobře se adaptují na různé chovné podmínky. Díky dobré mléčnosti matek telata rychle rostou.

Zvířata mají převážně bílou až smetanovou barvu, ale jsou také strakatě zbarvená  se světle žlutými až červenými skvrnami na bílém podkladě.

Podle německých chovatelů je uckermärker plemenem s dobrou buducností. Hodí so pro čistokrevný chov i pro křížení.

 

Černý velšský skot

Původ plemene welsh black je poněkud nejasný. Černý skot byl ve Walesu chován již před více než 1000 lety a v Anglii i Skotsku se často používal jako měna. Proto se vžil název Černé zlato z Waleských kopců.

Až do počátku sedmdesátých let minulého století se plemeno chovalo jako kombinované. Ve Walesu ale existovaly dvě populace tohoto skotu – v severním Walesu to byl spíše masný typ a v jižní části spíše mléčný typ plemene. V masném plemeni welsh black 21. století se spojuje to nejlepší z obou variant. Má velmi dobrou masnou užitkovost, snadné porody a vysoká mléčnost krav znamená rychlý růst telat.

Zvířata jsou dlouhověká, není vzácností, že krávy odchovají i patnáct telat. Porodní hmotnost telat je průměrně 35 kg, při odstavu (ve věku 9–10 měsíců) váží býčci 300–350 kg a jalovičky 250–300 kg. Přírůstek býků do jednoho roku věku je zhruba 1400 g denně. Dospělé krávy mají živou hmotnost 650–800 kg a býci 900–1250 kg.

Zvířata jsou plášťově černá, povoleno je světlé zbarvení na břiše v oblasti vemene (varlat). Zvířata zbarvená červeně jsou v německé plemenné knize evidována odděleně.

Protože plemeno vznikalo v tvrdých podmínkách vrchoviny Walesu, je velmi odolné a chová se celoročně na pastvě. Dobře snáší chlad a dokonce i déšť či sněžení. I na živinově chudých pastvinách produkují zvířata díky dobré konverzi živin vynikající, jemně vláknité, mramorované maso s vyváženým obsahem intramuskulárního tuku. Maso je bohaté na omega-3 mastné kyseliny právě díky tomu, že se zvířata pasou.

Jedinečná kvalita masa plemene welsh black dala anglickému rostbífu jeho legendární pověst.

Plemeno welsh black se chová v čistokrevné plemenitbě, ale využívá se i ke křížení s jinými masnými plemeny, například s charolais, ale také s plemeny dojenými.

V Německu se plemeno chová od počátku 80. let minulého století.

 

Klíčové informace:

·        Návštěvníci výstaviště v německém Hannoveru mohli na pódiu v hale 27 vidět zástupce plemen holštýnského, red holštýnského, angelnského, simentálského, tiroler grauvieh, brown swiss, charolais, limousin, aberdeen angus, galloway, aubrac, uckermärker, welsh black.

·        Potomstvo po nejlepších býcích předváděly firmy jako například členské společnosti německé GGI (Genetics made in Germany), nebo CRV, Eurogenetics, Spermex, Alpen Genetix, ale také rakouská ZAR a další.

·        V hale byly také ustájeny ovce leicester, texel, ale také autochtoinní bulharská plemena ovcí a koz a dokonce lamy.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *