09.10.2020 | 08:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zvýšené riziko ptačí chřipky

Riziko ptačí chřipky zvyšuje podzimní migrace stěhovavých ptáků, jak upozorňuje Státní veterinární správa. V podzimních měsících každoročně výrazně roste riziko šíření aviární influenzy (AI) neboli ptačí chřipky. Růst rizika souvisí s podzimní migraci volně žijících stěhovavých ptáků, kteří představují přirozený rezervoár virů ptačí chřipky a mohou být zdrojem nákazy pro chovy drůbeže. V současnosti se objevila nová ohniska ptačí chřipky v Rusku a Kazachstánu, odkud se v minulosti nákaza šířila dále do Evropy.

 O tom, že nebezpečí nákazy je stále reálné, svědčí fakt, že se v posledních měsících nákaza šiří mezi divokými a domácími ptáky v západním Rusku a Kazachstánu. Tato oblast je známá podzimní migrační trasa divokých vodních ptáků mířících do Evropy. Zkušenosti v minulých letech hovoří o tom, že pravděpodobně nejzranitelnějším vůči novým ohniskům je severní a východní Evropa. Když byla AI detekována ve stejné oblasti Ruska v létě 2005 a 2016, následovaly epidemie právě v severní a východní Evropě. Je zde však riziko dalšího šíření viru do jižní a západní Evropy. Na situaci upozornil v těchto dnech ve společné zprávě také Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a referenční laboratoř Evropské unie pro ptačí chřipku. Aktuální přehled nákazové situace v Evropě i v ČR je možné nalézt na webových stránkách SVS.

Jediným efektivním nástrojem, který brání zavlečení ptačí chřipky do chovů drůbeže, je důsledné dodržování pravidel biologické bezpečnosti. „Je nutné především zamezit kontaktu volně žijících ptáků s drůbeží, s krmivem a napájením, zasíťovat výběhy a krmení předkládat pod přístřešek,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. Pro včasné rozpoznání nákazy je nezbytné sledovat zdravotní stav chované drůbeže a vše podezřelé jako jsou úhyny, snížení příjmu potravy či pokles snášky neprodleně nahlásit místně příslušné krajské veterinární správě.

 Poslední vlna výskytu aviární influenzy se v ČR objevila zkraje letošního roku. Na území ČR byla vyhlášena dvě ohniska ptačí chřipky v chovech drůbeže. První letošní ohnisko bylo potvrzeno 18. ledna 2020 v malochovu drůbeže v obci Štěpánov nad Svratkou na Vysočině. Jednalo se o první případ nákazy v chovu na území ČR od roku 2017. Druhým letos zasaženým chovem byl komerční chov drůbeže ve Slepoticích 17. února 2020. Od tohoto data již k dalšímu výskytu ptačí chřipky na území ČR nedošlo.

Tři měsíce od likvidace posledního ohniska zaslala SVS Světové organizaci pro zdraví zvířat (OIE) deklaraci o tom, že se na jejím území již tato nebezpečná nákaza nevyskytuje. OIE následně v polovině července zveřejnila oficiální prohlášení, že ČR je od 12. června prostá ptačí chřipky. Tento krok je nesmírně důležitý pro uvolnění obchodování s drůbeží a drůbežími produkty s třetími zeměmi.

S ohledem na včasné zachycení případné nákazy na území ČR provádí SVS v souladu s evropskou legislativou monitoring na AI v tuzemských chovech drůbeže a u volně žijících ptáků. V roce 2019 bylo na území ČR vyšetřeno 104 nalezených uhynulých volně žijících ptáků. U žádného z nich nebyl zjištěn virus AI. V chovech drůbeže bylo v minulém roce vyšetřeno 3 910 vzorků krve pocházejících z 274 různých hospodářství. Ve vzorcích krve z 20 hospodářství byly zjištěny protilátky proti této nákaze, svědčící o tom, že drůbež přišla v minulosti s virem do styku. Ani v jednom případě však nebyly detekovány nebezpečné subtypy H5 a H7 a nebyla proto přijata žádná další opatření.*

Tisková zpráva SVS

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down