29.03.2010 | 11:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zvýšit zisky z chovu dojnic

Odborný seminář pro chovatele skotu, zaměřený na ovlivnění rentability chovu dojnic zlepšením managementu tranzitního období a řízenou reprodukci s využitím synchronizačních protokolů, proběhl na začátku března ve Skalském Dvoře u Bystřice nad Perštejnem. Jedna z přednášek se věnovala správné agrotechnice při pěstování kukuřice a konzervaci kukuřičné siláže.

Úvodní přednáška byla věnována problematice zvládnutí tranzitního období u dojnic tak, aby se zlepšila jejich plodnost a užitkovost v následujícím období. Další dvě prezentace se týkaly popisu stresových vlivů na kukuřici v průběhu jejího pěstování a možností zvýšení stravitelnosti siláží. V závěrečné přednášce se posluchači seznámili s ukazateli, které ovlivňují reprodukční efektivitu ve stádě vysokoužitkových dojnic a možnostmi využití synchronizace říje nebo ovulace. Přednášky si vyslechlo více než sto chovatelů dojnic a výživářů.

 

Důležité období mezidobí

Dr. Robert E. James z Department of dairy Science (Virginia Tech, USA) se ve své přednášce zaměřil na přechodné období u dojnic. Podle něho chovatelé od krav po bezproblémovém porodu očekávají vysokou žravost, dosažení užitkovosti 45 litrů mléka za den během 14 dní po otelení a minimální ztrátu kondice (0,75 kondičního stupně). Přitom 75 % problémů se zdravím plemenice vzniká dva týdny před a čtyři týdny po porodu. Proto je management tranzitního období velmi důležitý. Zásadní je změna požadavků dojnic na živiny dva týdny před a dva po porodu a udržení odpovídající kondice zvířat. Krávy by se měly zasušovat v kondičním stupni 3,2-3,5.

Požadavky na energii v krmené dávce u krav stojících na sucho je 1,49-1,6 Mcal N/kg. Bohužel, stav je takový, že dojnice dostávají o 40-60 % více energie, než je jejich potřeba. Existují dva způsoby, jak v tomto období řídit příjem energie. Jedním z nich je zavedení limitované krmné dávky, ale tento systém se velmi těžko v praxi zavádí. Druhým způsobem je krmit kravám stojícím na sucho balastní krmnou dávku s obsahem energie 1,3-1,5 Mcal NE/kg, 30 % ADF a 40 % NDF. To znamená, že kukuřičná siláž jako zdroj energie se naředí balastním krmivem. Dr. James uvedl příklad krmné dávky, ve které se 2,25 kg sena zvýší na 6,8 kg a 18 kg kukuřičné siláže sníží na 9 kg.

Skupina krav v přechodném období by se měla rozdělit na dvě části, na krávy stojící na sucho a krávy v přípravě na porod (2-3 týdny před otelením). Důvodem je odlišné krmení těchto dvou skupin. Krmná dávka pro suchostojné krávy by měla mít 11,3-13,6 kg sušiny, pro přípravu na porod 9-12 kg. Obsah škrobu pro stojící na sucho 11-15 %, příprava na porod 16-18 % (škrob má vliv na správnou přípravu bachorové sliznice a mikroflóry). Nezbytný je přístup k dostatečnému množství čisté pitné vody.

 

Chyby v agrotechnice kukuřice

Mezi neovlivnitelné faktory, které rozhodují o výsledcích pěstování kukuřice, patří podle Ing. Jana Bosáka (firma Pioneer) chladné počasí, sucho a přemokření půdy. Ovlivnitelnými faktory jsou stupeň utužení půdy, poškození rostlin herbicidy a jejich mechanické poškození. Kukuřice je citlivá na vnější vlivy v období růstu 5.-12 listu. Pokud se používají na poli herbicidy k postemergentnímu ošetření, velmi citlivá je fáze 6. listu (při nevhodném ošetření porostu dochází k následné deformaci palic). Správná příprava půdy, její řádné prokypření (alespoň 10 cm kypré ornice) zajistí rostlinám dostatek vzduchu a vláhy a značně redukuje vliv počasí. Kukuřice by se měla vysévat do půdy o teplotě 8-10o C. Pokud při pěstování kukuřice dochází k chybám v agrotechnice, důsledkem jsou ekonomické ztráty na výnosu, kvalitě, a tedy tržbách.

O výši stravitelnosti kukuřičné siláže, respektive vlákniny rozhoduje volba hybridu, podmínky při pěstování, termín sklizně a kvalita silážování. Rozhodující je podle Ing. Vladimíra Černíka ( firma Pioneer) pro stravitelnost NDF (neutrálně detergentní vláknina) je stravitelnost ligninu (ligno-celulózové komplexy brání mikrobiální degradaci). Obsah NDF a její stravitelnost má u přežvýkavců vliv na mechanické nasycení zvířete, na příjem krmiva. Zvýšení stravitelnosti NDF o 1 % znamená zvýšení příjmu krmiva u krav o 0,168 kg a zvýšení množství FCM (mléko přepočítané na 4% obsah tuku) o 0,249 kg.. Pro zvýšení stravitelnosti NDF v kukuřičné siláži, lze použít pro konzervaci inokulanty. Enzymy v inokulantech narušují vazby v ligninu a mění strukturu vlákniny.

 

Řízená reprodukce dojnic

O zásadách managementu reprodukce vysokoužitkových dojnic přednášel praktický veterinární lékař MVDr. Ondřej Bečvář (Department of Large Animal Clinical Sciences, Virginia Tech, USA). Synchronizace říje se v chovech dojnic se používá buď jako selektivní opatření pro řešení problémů jednotlivých krav, anebo plošně v případě selhání detekce říje. Pro hodnocení výsledků plodnosti ve stádě se využívá jako ukazatel délka mezidobí, kterou ovlivňuje interval, procento vyhledaných říjí z počtu těch, které měly být vyhledány, procento zabřezávání, procento opakovaných říjí. Délka mezidobí je v jednotlivých chovech různá v závislosti na užitkovosti a perzistenci laktace, 79 % změn mezidobí je ovlivněno detekcí říje a procentem zabřezávání po první inseminaci.

Důležitým ukazatelem pro zjišťování výsledků reprodukce ve stáji je index březosti (IB), což je počet březích krav z počtu potenciálně inseminovaných. Vypočítá se jako součin úspěšnosti detekce říje, tedy počet inseminací u krav, které měly být inseminovány, tj. jalové po 60 dnech laktace (EDR) a procenta zabřezávání (PZ).

Reprodukční efektivitu ve stádě vysokoužitkových dojnic podle MVDr. Bečváře ovlivňuje management a výživa suchostojných krav, příprava na porod a telení, poporodní péče a rozdojování, doba prvního zapouštění. Rozhodující pro plodnost stáda je detekce říje. Na intenzitu vnějších příznaků říje má vliv výživa dojnic, welfare, zdravotní stav paznehtů, konzistence a přesnost sledování zvířata a cit pro vyhledávání říje. Jako pomůcek pro detekci říje se dají využít pedometry, barvy na ocasu zvířete, různé detektory říje. Pokud selže vyhledávání říjí, je možné využít synchronizace říje pro zvýšení počtu inseminovaných krav. V současnosti je chovatelům nabízena řada synchronizačních protokolů, jako jsou Ovsynch, Double Ovsynch, Presynch, Co-synch, Selectsynch, Resynch, CIDR Ovsynch, MGA a další, které jsou limitovány podle MVDr. Bečváře také tím, zda chovatel může dojnicím pravidelně a správně aplikovat injekci podle harmonogramu, tedy na možnosti fixace plemenic bez jejich stresování.

 

Klíčové informace:

·   Společnost Guyokrma, s. r. o., pořádala letos 4. března v přednáškovém sále hotelu Skalský Dvůr odborný seminář pro chovatele dojnic.

·    O reprodukci krav přednášeli dr. Robert E. James z Virginia Tech, USA a MVDr. Ondřej Bečvář, o chybách v agrotechnice kukuřice a jejím silážování Ing. Jan Bosák a Ing. Vladimír Černík (firma Pioneer).

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down