‎Klimatická neutralita: Rada přijala fond pro spravedlivou transformaci ‎

Rada dnes přijala nařízení o zřízení fondu ve výši 17,5 miliardy EUR, který přispěje k tomu, aby byla transformace pro zelenou spravedlivá a inkluzivní.‎ ‎Fond pro spravedlivou transformaci (FST) bude financovat projekty, které zmírní socioekonomické náklady pro komunity v celé EU, které jsou silně závislé na fosilních palivech nebo průmyslových odvětvích s intenzivním podílem skleníkových plynů a potřebují diverzifikovat místní hospodářství.‎

Jedná se o jedno z opatření, které EU podniká k dosažení svého cíle, a to 55% snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 a klimatické neutrality do roku 2050.‎ ‎Úspěch Zelené dohody pro EU spočívá v tom, že se zmírní důsledky pro ty, kteří jsou dekarbonizací hospodářství nejvíce postiženi. Fond pro spravedlivou transformaci poskytne tolik potřebnou podporu společnostem a pracovníkům na místní úrovni, abychom mohli společně bojovat proti změně klimatu.

Přístup‎ podle území

‎Regiony a členské státy EU mají odlišný výchozí bod pro transformaci klimatu a různé kapacity pro řešení výzev, které jsou před nimi. V tomto ohledu si FST klade za cíl zabránit prohlubování rozdílů investicemi do území, která potřebují postupně odchýlit těžbu a používání uhlí, hnědého uhlí, rašeliny a ropy nebo transformovat silně znečišťující průmyslová odvětví.‎ ‎Financování bude k dispozici pouze na základě územních plánů spravedlivé transformace, které připraví členské státy společně s příslušnými místními a regionálními orgány. Plány určí nejvíce postižená území a jejich investiční potřeby.‎

‎Prostředky‎ k dispozici

‎Celková částka 17,5 miliardy eur (v cenách roku 2018) spočívá v 7,5 miliardy eur, které jsou k dispozici pro rozpočtový závazek na období 2021–2027, a 10 miliard eur z nástrojů na podporu oživení (Next Generation EU), který je k dispozici v letech 2021, 2022 a 2023.‎ ‎Členské státy rovněž přispějí na programy FTF (Farm to fork). Kromě toho mohou převádět zdroje z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu Plus. To může potenciálně mobilizovat investice ve výši téměř 30 miliard eur.‎

‎Rozsah podpory‎

‎FTF bude podporovat malé a střední podniky, včetně podniků a vytváření nových podniků.‎ ‎Hlavním důrazem fondu je pomoc lidem přizpůsobit se novým pracovním příležitostem prostřednictvím investic do odborné přípravy a rekvalifikace pracovníků a uchazečů o zaměstnání, pomoci při hledání zaměstnání a opatření pro sociální začlenění.‎ ‎Mezi další typy investic patří výzkum a inovace, přenos pokročilých technologií, cenově dostupné skladování zelené energie, dekarbonizace místní dopravy, digitalizace a posílení hospodářství, mimo jiné prostřednictvím předcházení vzniku odpadů.‎ ‎Z rozsahu podpory jsou vyloučeny investice související s jadernými elektrárnami, fosilními palivy a tabákovými výrobky.‎

Souhrn

Fond pro spravedlivou transformaci je jedním ze tří pilířů mechanismu pro spravedlivou transformaci navržených jako součást Zelené dohody pro EU s cílem zajistit, aby transformace mohla probíhat spravedlivým způsobem. Dalšími dvěma pilíři jsou rozpočtová záruka v rámci ‎‎programu InvestEU‎‎ a ‎‎úvěrová podpora veřejného sektoru‎‎.‎

‎Nařízení o FTF bude dále zveřejněno v ‎‎Úředním věstníku Evropské unie‎‎. Vstoupí v platnost dnem po jeho zveřejnění.‎

7.6. 2021

Zdroj: Ag-Press

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down