Zelená dohoda pro Evropu: návrhy Komise na recyklaci a udržitelné ukládání uhlíku

Komise dnes (15. 12. 2021) přijala ‎‎sdělení o udržitelných cyklech uhlíku,‎‎v němž uvádí, jak zvýšit odstraňování uhlíku z atmosféry. Aby se vyvážily dopady emisí CO2, bude muset EU drasticky snížit svou závislost na fosilním uhlíku, rozšířit uhlíkové zemědělství, aby ukládalo více uhlíku do přírody a podporovat průmyslová řešení pro udržitelné a ověřitelné odstraňování a recyklaci uhlíku.

Odstranění většího množství uhlíku z atmosféry, oceánů a pobřežních mokřadů má zásadní význam pro dosažení právně závazného závazku EU stát se do roku 2050 klimaticky neutrální.‎

‎Výkonný místopředseda Komise odpovědný za Zelenou dohodu pro Evropu Frans ‎‎Timmermans‎‎ k tomu uvedl: „‎Odstraňování uhlíku má zásadní význam pro to, abychom udrželi naše závazky v oblasti klimatu na dosah. Spolu s prudkým snížením emisí potřebujeme udržitelná řešení pro odstraňování a recyklaci uhlíku, díky nimž bude naše hospodářství odolnější a pomůže nám bojovat proti krizi v oblasti klimatu i biologické rozmanitosti. Dnes jsme stanovili hlavní zásady a cíle naší práce na přípravě nezbytných pravidel. Tato pravidla zajistí, že odstraňování uhlíku bude mít požadovaný účinek, a pomohou vytvořit nové obchodní příležitosti v oblasti uhlíkového zemědělství pro zemědělce, lesníky a další správce půdy.“‎

‎Komisař pro zemědělství Janusz‎‎ Wojciechowski‎‎ dodal: „Zemědělství a lesnictví jsou našimi spojenci v boji proti změně klimatu, zmírňují jeho dopady tím, že odstraňují uhlík z atmosféry. Uhlíkové zemědělství posílí příspěvek zemědělců a lesníků k dekarbonizaci našeho hospodářství tím, že zemědělcům poskytne dodatečný příjem a zároveň ochrání biologickou rozmanitost, zvýší odolnost zemědělských podniků vůči přírodním katastrofám a zajistí potravinovou bezpečnost. K tomuto cíli přispěje také výzkum a inovace, které zemědělcům a lesníkům poskytnou další řešení.“

‎Sdělení stanoví krátkodobá až střednědobá opatření na podporu uhlíkového zemědělství a rozšíření zeleného obchodního modelu s cílem lépe odměňovat správce půdy za pohlcování uhlíku a ochranu biologické rozmanitosti. Do roku 2030 by iniciativy v oblasti uhlíkového zemědělství měly znamenat 42 Mt ukládání CO2. Opatření k dosažení tohoto cíle zahrnují ‎podporu postupů uhlíkového zemědělství v rámci ‎‎společné zemědělské politiky (SZP)‎‎ a dalších programů EU, jako je výzkumná mise ‎‎LIFE‎‎ a ‎‎Horizont Evropa, Dohoda o půdě pro Evropu a prostřednictvím vnitrostátního veřejného a soukromého financování;‎ ‎standardizace metodik monitorování.

‎Cílem sdělení je rovněž rozvíjet iniciativy v oblasti využívání přírodních řešení pro pobřežní mokřady a regenerativní akvakulturu, což přináší další výhody pro regeneraci oceánů a produkci kyslíku a zabezpečení potravin.‎

‎Zatímco Zelená dohoda pro Evropu se zaměřuje na drastické snížení využívání fosilního uhlíku, hospodářství EU bude stále potřebovat uhlík jako vstupní surovinu pro průmyslové procesy, jako je výroba syntetických paliv, plastů, kaučuku, chemických látek a dalších pokročilých materiálů. Tento uhlík bude stále více dodáván biohospodářstvím a technologickými řešeními, která zachycují, využívají a ukládají CO2. Komise se zapojí do dialogu se zúčastněnými stranami s cílem, aby do roku 2030 alespoň 20 % využití uhlíku v chemických výrobcích pocházelo z udržitelných nefosilních zdrojů. Současně se bude plně zohledňovat biologická rozmanitost a biologicky rozložitelné a kompostovatelné plasty. V zájmu lepšího řízení těchto nových toků uhlíku, podpory inovativních technologií a postupného odstraňování uhlíku pomůže Komise vytvořit vnitřní trh pro zachycování, využívání a ukládání uhlíku a nezbytnou přeshraniční dopravní infrastrukturu. Do roku 2030 by mělo být 5 Mt CO2 každoročně odstraněno z atmosféry a trvale uloženo prostřednictvím technologických řešení. Klíčovým nástrojem financování těchto technologií v krátkodobém horizontu je ‎‎Fond inovací‎‎, který je financován ze systému EU pro obchodování ‎‎s emisemi‎‎.‎

‎Do konce roku 2022 Komise navrhne regulační rámec EU pro certifikaci pohlcování uhlíku založený na spolehlivých a transparentních pravidlech uhlíkového započítávání a požadavcích na sledování a ověřování pravosti a vyváženosti vysoce kvalitních a udržitelných pohlcování uhlíku. Tato pravidla poskytnou nezbytný právní rámec pro rozšíření uhlíkového zemědělství a průmyslových řešení odstraňujících uhlík z atmosféry. V lednu 2022 bude rovněž vyhlášena výzva k předložení důkazů.‎

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down