Aktualizace indexu zdraví holštýnského skotu

Šlechtění dojeného skotu je zaměřeno komplexně na produkční a funkční ukazatele, včetně znaků zdraví. Vzhledem k neustálému vývoji v chovu a šlechtění jsou indexy pravidelně aktualizovány. Cílem práce bylo aktualizovat dílčí index zdraví (IZ), který byl u plemene holštýnského zaveden před 5 lety. V práci byly zohledněny aktuální produkční, ekonomické a genetické parametry plemene a základní principy teorie selekčních indexů. Bylo testováno několik variant selekce - na základě aktuálního složení indexu SIH a IZ a jejich optimalizace.

Ve všech variantách byl selekční zisk na krávu a generační interval u znaků zdraví žádoucí, tj. vedl k stabilizaci výskytu onemocnění, případně k jejich mírnému snížení v chovu. Přímé šlechtění na zdraví by vedlo k intenzivnějšímu zlepšení zdraví při zachování zisku u stávajících cílů. Současně by došlo ke zvýšení ekonomické odezvy (o 1 % až 28 %) a spolehlivosti selekce zvířat (o 2 až 25 procentních bodů; dle varianty selekce). Zastoupení zdravotních znaků v IZ by mohlo být optimalizováno v poměru 38 % klinická mastitida a 62 % nemoci paznehtů.

Současné šlechtění dojeného skotu je zaměřeno komplexně, a to s ohledem na produkční a Při aktualizaci dílčího selekčního indexu zdraví (IZ) byl zachován jeho šlechtitelský cíl, a to zvýšit odolnost holštýnského skotu vůči výskytu onemocnění vemene a paznehtů. Současně byly respektovány stávající šlechtitelské cíle plemene (produkční a funkční ukazatele, živá hmotnost krav; Přibyl a kol., 2004; Krupová a kol., 2021). Aktualizace zahrnovala update všech produkčních, genetických a ekonomických parametrů chovu. Ekonomické váhy (EV) znaků byly vypočteny za použití bio-ekonomického modelu programu ECOWEIGHT (Wolf a kol., 2020) na základě aktuálních produkčních a ekonomických parametrů plemene (ČMSCH; Svaz chovatelů holštýnského skotu, z.s.; SZIF; MZe ČR; ČNB aj.). Při výpočtu EV znaků zdraví byl zohledněn výskyt onemocnění, náklady na ošetření a léčení a případné ztráty mléka během onemocnění. Využity byly dostupné informace o cenách léčiv, pracovních a veterinárních nákladů a užitkovosti plemene (konzultováno se Svazem chovatelů holštýnského skotu, z.s.). Genetické parametry všech znaků byly vypočteny za použití platných metodik a programového balíku BLUPF90. Přímé zdravotní znaky IZ zohledňovaly PH pro výskyt klinické mastitidy (KM) a pro tři znaky charakterizující výskyt onemocnění paznehtů: celkem (OPC), infekční (OPI) a neinfekční (OPN). Jejich vzájemný poměr v současnosti platném IZ je 45:30:10:15, případně 45:55 (KM vs. onemocnění paznehtů jako celek). Při aktualizaci indexu a při výpočtu selekční odezvy byly využity všeobecné principy teorie selekčních indexů aplikované v programu SAS vytvořeném Přibylem a kol. (2004). Zohledněno bylo pět variant selekce: 1) dle stávajícího SIHu (Plemdat, 2020b) ve kterém je uplatňována nepřímá selekce na zdraví, 2) kombinováním současného složení SIHu a IZ, 3) dle SIHu a IZ optimalizovaných na dosažení maximálního selekčního zisku a spolehlivosti selekce. Varinaty 4) a 5) braly v úvahu současný SIH a optimalizovaný IZ při různém zastoupení IZ. Selekční odezva byla vyjádřena v jednotkách znaku za generační interval a také souhrnně v peněžních jednotkách (po zohlednění EV znaků).

Selekce holštýnského skotu na základě současného indexu SIH vede nepřímo ke stabilizaci, případně k mírnému zlepšení zdraví u holštýnského skotu. Přímé šlechtění na zdraví prostřednictvím indexu zdraví by však mělo na zvyšování odolnosti zvířat výraznější a dlouhodobější vliv. Genetický zisk u stávajících produkčních a funkčních znaků šlechtitelského cíle by byl zachován. Současně by došlo ke zvýšení ekonomického zisku a přesnosti selekce zvířat. Začlenění přímých zdravotních znaků v selekci by bylo pro chovatele přínosem. Samozřejmě, vzhledem k tomu, že se jedná o funkční znaky (podobně, jako je tomu u zabřezávání, nebo dlouhověkosti), na dosažení výraznějšího zlepšení je potřebné delší období, než je tomu například u produkčních znaků. I když je přímé šlechtění na zdravotní znaky jenom na začátku, dosažený genetický trend a praktické zkušenosti ze zahraničí potvrzují jeho správné nasměrování a praktický význam pro tuzemské chovatele.

Ing. Zuzana Krupová, Ph.D., Ing. Ludmila Zavadilová, CSc., Ing. Emil Krupa, Ph.D., Eva Kašná, Ph.D., VÚŽV v. v. i., Praha-Uhříněves

 Podrobněji v časopisu Náš chov 11/2022.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down