27.10.2021 | 12:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Aktuální situace na trhu s obilovinami ve světě a v EU

Ceny obilovin na trhu ve Velké Británii opět stouply, přičemž jejich nárůst je způsoben zejména vysokými náklady na přepravu a problémy s jejím průběhem. Sklizeň britské pšenice byla díky teplým a suchým příznivým povětrnostním podmínkám dokončena s výnosy nad dlouhodobým průměrem. Obdobně tomu bylo také u sklizně ječmene, jejíž výnosy přesáhly pětiletý průměr. Ceny krmných obilovin prudce rostou i ve Španělsku, kde také převládají potíže s logistikou. Oproti tomu ve Francii jsou ceny obilovin relativně stabilní.

Sklizeň kukuřice postupuje značně pomaleji než v předchozím roce, naopak sklizeň je očekávána vyšší, a to zejména díky příznivým povětrnostním podmínkám v tomto roce. V nedávno zveřejněné prognóze USDA[1] snížila odhad celosvětové očekávané produkce, spotřeby i konečných zásob pšenice, a to z důvodu špatné sklizně v Severní Americe, která byla způsobena extrémně teplým počasím v průběhu letních měsíců. Následkem zveřejnění této pro trh překvapující prognózy bylo zvýšení cen pšenice. Zatímco prognóza globální spotřeby pšenice zůstává dle IGC[2] beze změny, její předpokládaná produkce i výše konečných zásob byla snížena. Prognóza produkce kukuřice dle IGC byla naopak zvýšena a očekává se, že dosáhne nových maximálních hodnot. K tomuto kroku přiměly IGC lepší vyhlídky v oblasti USA, na Ukrajině a v Jižní Africe.

Evropská komise také zvýšila odhad sklizně obilovin, a to zejména pšenice a tritikale, zatímco pro ječmen, žito a kukuřici byl odhad naopak snížen. V zemích EU-27 je očekávána celková sklizeň obilovin vyšší než v předchozím roce a měla by přesáhnout i dlouhodobý průměr. Nárůst odhadu je způsoben zejména díky vyšší sklizni pšenice z důvodu rozšíření jejích pěstitelských ploch a vyšším výnosům. Situace na trhu s obilovinami je ale stále napjatá, a to v důsledku opožděné sklizně ve Francii a na Ukrajině a zároveň prudkého nárůstu cen hnojiv. Ceny hnojiv se od počátku tohoto roku více než zdvojnásobily. Za tímto nárůstem stojí výrazné zdražení zemního plynu, který je nezbytný pro výrobu čpavku do dusíkatých hnojiv. Vysoké náklady na energie a snížená poptávka chovatelů hospodářských zvířat po krmných směsích mají vliv na omezení jejich výroby. Snížená úroveň produkce krmných směsí je také způsobena zpožděnou sklizní kukuřice, rostoucími cenami surovin a problémy v oblasti logistiky a skladování obilovin[3].

[1] USDA – Ministerstvo zemědělství USA

[2] International Grains Council

[3] AMI – Markt Aktuell Getreide

Ing. Miluše Abrahamová

Ing. Anežka Filgasová

Ústav zemědělské ekonomiky

a informací, Praha

Více v časopise Krmivářství.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down