01.09.2021 | 09:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Aktuální situace na trhu s obilovinami ve světě a v EU

Nabídka a poptávka na trhu s krmnými obilovinami se v současné době příliš nepotkává. Sklizeň krmného ječmene a pšenice nebyla příliš velká, prodávající tedy spíše vyčkávají a spekulují na růst cen v budoucnu. V nejbližší době nelze předpokládat výrazný pokles CZV krmných obilovin (kromě kukuřice), a to zejména z důvodu rostoucí celosvětové poptávky po obilovinách. Ceny kukuřice na globálním trhu meziměsíčně klesly o 6 %, protože výnosy v Argentině byly lepší, než se původně očekávalo. Oslabily také v důsledku zrušení objednávek americké kukuřice ze sklizně roku 2020 ze strany Číny.

Obavy ze stavu sklizně kukuřice v Brazílii, která se nachází výrazně pod tempem předchozího roku a vysoké tuzemské ceny však omezují brazilský exportní potenciál a mohou se promítnout do růstu cen na mezinárodním trhu. USDA[1] upřesnilo, že nabídka obilovin nebude tak velká, jak se původně předpokládalo. Zejména v Severní Americe a východní Evropě komplikuje sklizeň nepříznivé počasí. Povětrnostní podmínky v EU také nebyly ideální, a zejména v případě potravinářských obilovin má průběh počasí významný vliv na jejich kvalitu. Převládající srážky zpozdily sklizeň ozimých obilovin ve Francii a dalších zemích EU a ovlivnily její kvalitu. Podmínky jsou naopak dobré pro sklizeň kukuřice a odhaduje se velmi dobrý výnos. V Německu bylo počasí velmi nestabilní s častými srážkami. Zatímco v první polovině července byla intenzita srážek dostačující, ve druhé polovině se intenzita srážek výrazně snížila. Sklizně jsou tedy zpožděny a průběh počasí pravděpodobně způsobí ztráty na výnosu i na kvalitě zrna. Na severovýchodě Německa převládalo sušší a teplejší počasí, sklizeň zde začala dříve než obvykle. U kukuřice je předpokládán dobrý výnos. V Polsku v červenci převládaly vyšší teploty, než je pro toto období obvyklé, začátkem srpna bylo naopak chladněji. Ve východní polovině území byly kumulativní srážky výrazně nadprůměrné. Naopak v severozápadní části byly srážky podprůměrné a přetrvává zde dlouhodobý deficit půdní vlhkosti. Po sušším červenci následovala naopak deštivější první srpnová dekáda. Vytrvalé deště způsobily komplikace při sklizni a negativně dopadly i na kvalitu sklizeného zrna. Teplé a vlhké počasí také zvýšilo riziko šíření plísní.

Sklizeň ve Španělsku a Portugalsku naopak komplikovala vlna veder, která kulminovala v polovině srpna a která již v minulém roce otevřela debatu o nutnosti implementace opatření pro omezení využívání vody. Zveřejnění nejnovějšího odhadu USDA také vzbudilo velkou pozornost na španělském trhu s obilím a způsobilo růst cen obilovin. Sklizeň pšenice ve Španělsku je hodnocena jako velmi dobrá, i když ve srovnání s loňským rekordním objemem je nižší. Ceny ječmene nadále rostly, vzhledem k suchému charakteru počasí zůstane jeho nabídka dále omezená. Ve Velké Británii je sklizeň krmného ječmene zpožděná, nicméně počáteční výsledky sklizně sladovnického ječmene jsou považovány za pozitivní, a to jak z hlediska kvality, tak i výnosu. Navzdory dobrým výsledkům se ceny sladovnického ječmene ve Velké Británii v poslední době zvýšily. Důvodem je pravděpodobně to, že globální povětrnostní podmínky vedou k dalšímu snížení celosvětové nabídky sladovnického ječmene. Oves nadále zůstává nejlevnější obilovinou na britském trhu.

Na většině území Ukrajiny převládalo bouřlivé počasí, zejména v její jižní a západní části. Časté a vydatné srážky způsobily zpoždění sklizně ozimých obilovin, která je nyní téměř dokončena. Zprávy po sklizni potvrzují očekávaný rekordní výnos ozimé pšenice[2].

[1] USDA – Ministerstvo zemědělství USA

[2] Pramen: USDA, AMI, European Commission

Ing. Miluše Abrahamová

Ing. Anežka Filgasová

Ústav zemědělské ekonomiky

a informací, Praha

Kontakt: abrahamova.miluse@uzei.cz

Kompletní článek najdete v Krmivářství 5/2021, které právě vychází.  

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down