Alternativa k pasterizaci: Zelenější budoucnost pro mléčné výrobky?

Produkce mléka a poptávka po mléčných výrobcích na celém světě nadále rychle rostou, z velké části v důsledku růstu populace, rostoucích příjmů a urbanizace. Tato zvýšená poptávka vytváří rostoucí tlak na přírodní zdroje, mezi něž patří sladká voda a půda, spolu s energetickými zdroji potřebnými pro výrobu surovin na vysoce kvalitní a skvěle chutnající produkty.

Miliony zemědělců na celém světě pečují o produkci mléka u přibližně 270 milionů dojnic. To ovlivňuje okolní prostředí různými způsoby, jejichž rozsah závisí na postupech producentů mléka a krmiv. Pokud jde o mléčné farmy, vytvoření udržitelnějších metod výroby by mělo být prioritou pro snížení odpadu, snížení nákladů na energii a změn, které pomohou dosažení čisté nuly vlivu na životní prostředí. Aby bylo možné skutečně řešit udržitelnost mléka a mléčných výrobků a vytvořit energeticky účinnější a ekologičtější budoucnost, je třeba přijmout udržitelné technologie v celosvětovém měřítku.

Pasterizace mléka

Na každý celosvětově vyrobený litr mléka připadají emise přibližně 3 kg skleníkových plynů. Vzhledem k tomu, že celkové celosvětové emise v současnosti činí přibližně 50 miliard tun oxidu uhličitého, představují emise z mléka přibližně 3,4 %, téměř dvojnásobek dopadu letectví. Zdaleka největším zdrojem těchto emisí je metan, i když emise CO2 hrají také roli v důsledku obrovských nákladů na energii a výrobního odpadu. Více než 80 % celkové spotřeby energie připadá na chlazení mléka, ohřev vody a dojení a čerpání mléka. Toto číslo lze připsat i tradičním pasterizačním technikám, které se provádějí za použití tepla. Během procesu je zapotřebí značné energie k zahřátí kapalin na relativně vysoké teploty, aby se zabily bakterie, a pak k jejich rychlému ochlazení, aby se zajistilo, že nedojde k trvalému poškození nutričního složení produktu. Díky tomu mohou pravidelné pasterizační techniky potřebovat obrovské množství zbytečné energie. Tyto náklady na energii se rychle sčítají, spolu s produkcí odpadu z vody a emisí oxidu uhličitého, které přímo bojují požadavkem udržitelnosti, což přispívá k celkové globální ekologické stopě mlékárenského průmyslu.

Nízkoenergetické řešení, nová alternativní pasterizace

Využití UV záření je odpovědí na nové alternativní řešení pasterizace mléka. Jeho výhody jsou odstranění patogenů z tekutých produktů, a to nejen vody, ale také z mléka. Ve srovnání s tepelnými řešeními může proces s využitím UV světla snížit spotřebu energie při zachování – ne-li zvýšení – kvality konečného produktu. S udržitelnější technologií pasterizace, která využívá UV záření místo tepla, mohou mlékárny ušetřit 60–90 % energie a 60–80 % vody, které by jinak vyžadovaly tradiční pasterizační metody. Je to cesta k významným úsporám energie a oxidu uhličitého v mlékárenských výrobních linkách po celém světě, což je obzvláště důležité vzhledem k neustále rostoucím cenám energií v posledních letech. Při přechodu na toto udržitelné řešení se mohou emise skleníkových plynů rychle snížit, pokud budou přijaty v celém odvětví.

Zelenější budoucnost pro mlékárenský průmysl

Alternativy výroby mléka a mléčných výrobků využívající špičkové technologie mohou vést nejen k relativně krátké návratnosti investic, ale také k výrazně nižším provozním nákladům, nižší spotřebě energie a vody. Vylepšený a kvalitnější konečný produkt také přináší výhody i pro spotřebitele. Nakonec však záleží na mléčné farmě, zda může být dopad na životní prostředí stejně velký. Větší linky na výrobu mléka budou mít výrazně větší potenciál snížit spotřebu energie přechodem na tato řešení než menší mléčné farmy s nižší spotřebou energie. Maximalizace kvality se proto může stát součástí utváření zelenější budoucnosti mlékárenského průmyslu a významně ovlivňující celkovou ekologickou stopu.*
Dairy Global

Více o trvale udržitelném zemedělství si přečtete na  https://trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz/

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down