Alternativní zdroje bílkovin v potravinách a krmivech

Alternativní proteiny se těší rostoucímu zájmu díky svému potenciálu zlepšit potravinovou bezpečnost a snížit dopady výroby potravin a krmiv na životní prostředí. Studie, kterou vypracoval panel EU pro budoucnost vědy a techniky, hodnotila současný stav a budoucí vyhlídky produkce bílkovin v celosvětovém měřítku a v EU do roku 2050.

Studie se zaměřila na konvenční a alternativní zdroje bílkovin pro potraviny a krmiva s ohledem na prognózy, které ukazují zvýšenou potřebu konvenčních bílkovin do roku 2050, a na skutečnost, že změna klimatu vyžaduje zkoumání nelineárních scénářů a rovnováhy alternativních bílkovin v celosvětové skladbě bílkovin a v EU.

Čtyři alternativní proteiny

Výzkum, který vypracovala organizace Arcadia International EEIG, se zaměřil na čtyři alternativní proteiny – řasy, hmyz, mikrobiální fermentaci a kultivované maso – a porovnal je s konvenčními zdroji, které mohou nahradit, pokud jde o jejich relativní energetické potřeby, dopady na životní prostředí, nutriční obsah a jejich potenciál pro použití jako náhrady konvenčních bílkovin v potravinách a krmivech v EU. Byla rovněž zkoumána současná úroveň výzkumu a vývoje těchto čtyř alternativ spolu s technologickou a obchodní připraveností a průmyslovou kapacitou.

Překážky a příležitosti pro rozvoj

Studie se rovněž zabývala regulatorními a technickými překážkami a příležitostmi pro vývoj alternativních proteinů, které by tvůrci politik EU mohli zvážit pro cílenou podporu růstu tohoto odvětví.

Zdroj: www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2024/757806/EPRS_STU(2024)757806_EN.pdf

Ing. Josef Svoboda, CSc.

spolupracovník redakce

Celý článek najdete v Krmivářství 4/2024.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down