Bez etologie to nejde

Poznatky z etologie, nauky o chování zvířat, jsou dennodenně využívány v chovech hospodářských zvířat. Jakkoli k tomuto vědnímu odvětví někteří chovatelé mívali poněkud rezervovaný vztah, i oni přizpůsobovali stájový management nebo třeba transportní podmínky reakcím a chování zvířat. Prvky etologie jsou tak chovateli leckdy nevědomky využívány již po desetiletí na každodenní bázi.

Jak vypadá stádo, které nepodléhá managementu člověka? Skot je vysoce společenské zvíře, které v přírodních podmínkách žije ve stabilních mateřských stádech. Tato stáda se skládají z matek, telat, odrostlejších potomků a dospívajících jalovic. Dospělí samci se ke stádu připojují jen na krátké období během říje samic a po zbytek roku žijí odděleně. Velikost stád závisí na prostředí a na množství a kvalitě pastvy .  Vesměs jde o menší stáda/skupiny se stabilní hierarchickou strukturou , jež umožňuje zvířatům fungovat v sociálním prostředí bez zásadních potyček a nebezpečných dominančních interakcí (například soubojů). Zvířata znají svou pozici v hierarchii (tj. pamatují si vztahy s ostatními členy stáda) a nebývají-li omezena prostorem, při kontaktu s jiným jedincem vědí, komu se vyhnout a ustoupit, a kdy naopak ten druhý ustoupí jim. Díky tomu převažují tzv. nekontaktní agonistické, či také agresivní chování.

Detekce říje

Říje se u samic rozličných živočišných druhů pojí s radikální změnou obvyklého chování (např. zvýšená aktivita a zvýšený výskyt agresivity, a naopak snížený výskyt potravního chování a odpočinku). Některé projevy chování se vyskytují pouze v říji, a jsou známkou blížící se ovulace a období, kdy samice může zabřeznout. Takové chování signalizuje samci, že samice je, či bude svolná k páření, a obvykle u samců zvyšuje zájem o samici. Pro říjné krávy je typické naskakování na ostatní členky stáda. Později se objevuje i tzv. reflex nehybnosti, kdy samice ztuhne a stojí, pokud cítí tlak na svých bedrech. Pro živočišnou výrobu je březost samice alfou a omegou celého procesu, a je proto nezbytné, aby chovatel podle chování samice dokázal poznat, kdy je v říji a kdy je vhodné představit ji samci, nebo případně inseminovat. Vyhledávání říje krav je ryzím příkladem využití etologických znalostí v chovatelské praxi.

Chování během porodu a po porodu

Stejně jako u nedomestikovaného předka dnešního skotu (Bos primigenius) se krávy moderních plemen skotu před porodem separují od stáda, pokud k tomu mají vhodné podmínky. Toto chování má několik funkcí – nerušený porod, očištění a masáž telete, navázání vztahu mezi matkou a teletem, ale i ochrana před predátory. Telata jsou 2–5 dní po porodu tzv. odkládacího typu, což znamená, že zůstávají schována ve vegetaci a matka se k nim vrací, aby je nakojila a obstarala. Podle současných vědeckých poznatků je pro telata v rané fázi ontogeneze velmi důležité stabilní sociální prostředí pro budování trvalých sociálních vztahů a vazeb, jež přetrvávají často po celý další život. Dále také potřebují dostatečný prostor k pohybu, aby mohla adekvátně rozvíjet pohybový aparát a motorické funkce. Jak popsáno výše, telata jsou v prvních 2 až 5 dnech mláďaty odkládacího typu.

Nezbytnost etologického sledováni

Jak vidno, etologie není jen oborem ryzích teoretiků a vědců, ale má své nezastupitelné uplatnění v praxi. Koneckonců odborníci na etologii hospodářských zvířat jsou vyhledávaným artiklem na pracovním trhu mezi společnostmi, které se zabývají produkcí nástrojů precizního zemědělství v oblastech vývoje pedometrů, chytrých obojků, nebo elektronických ušních známek. Všechna tato zařízení pracují na základě automatického odhadu specifických modelů chování nebo změn v chování. Tyto vzorce a změny chování se musí přístroje a softwary k nim přidružené nejprve „naučit“ od odborníků trénovaných v etologii živočišných druhů, kterým jsou přístroje určeny.

Ing. Radka Šárová, Ph.D., Ing. Barbora Valníčková, Ph.D., Ing. Ágnes Moravcsíková, doc. Ing. Jitka Bartošová, Ph.D., Ing. Zuzana Vyskočilová, Oddělení etologie, VÚŽV, v. v. i., Praha-Uhříněves. Katedra etologie a zájmových chovů, FAPPZ, ČZU v Praze

Podrobněji v časopisu Náš chov 1/2014.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down