Biotechnologie v reprodukci současnost i perspektivy

Název dalšího bloku seminářů druhého ročníku cyklu VÚVeL Fest byl Biotechnologické metody v reprodukci zvířat. Přednášky se týkaly základních biotechnických metod a jejich nejnovějších trendů používaných v reprodukci hospodářských zvířat a také asistované reprodukce a možností ovlivnění pohlavní aktivity psů, resp. fen a koček.

První přednášky se ujal MVDr. Martin Anger, Ph.D. (VÚVeL) a hovořil o meióze, oplození, preimplantačním vývoji a nejnovějších trendech v reprodukčních biotechnologiích hospodářských zvířat. Zmínil se mimo jiné i o možnostech ovlivnění reprodukce hospodářských zvířat, jakými jsou konvenční inseminace, sexování spermií, embryotransfer, resp. sexování embryí, z těch novějších pak genetických testování embryí pro detekci genetických poruch a v současnosti zvlášť populární zjišťování produkčních markerů (kombinace alel pro myostatin, thyroglobulin, či kalcium aktivační neutrofilní proteáza pro vyšší rychlost růstu a lepší kvalitu masa). Další metodou pak mohou být mikromanipulace s embryi – jejich dělení.

Na jeho přednášku navázal Prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc. (VÚVeL), který se zabýval využitím molekulární cytogenetiky v diagnostice poruch reprodukce u hospodářských a zájmových zvířat. V úvodu přednášky řekl, že podle statistik se narodí 10,7 % telat s abnormálními chromozómy, tedy více než u lidí (5–7 %). Přesto se tím ale u hospodářských zvířat nikdo příliš nezabývá. U zvířat se také vyskytuje aneuploidie, tedy změny počtu jednotlivých chromozomů, která vedou ke vzniku různých syndromů, mnohé zabraňují přežití mláďat a jiné způsobují významné defekty.

Krátce se o historii využití biotechnologií v reprodukci skotu zmínila Ing. Marie Machatková, CSc. (VÚVeL) a dále se věnovala současným možnostem využití reprodukčních biotechnologií ve šlechtění skotu. Hovořila zejména o metodě OPU (ovum pick up – transvaginální aspirace oocytů) jako o perspektivní metodě z hlediska získávání oplození schopných oocytů z živých donorek, nebo donorek post mortem, jejich oplození in vitro (IVF) a následný přenos embryí. Na závěr přednášky si pak položila otázku, zda se stane OPU a IVF v budoucnu alternativní metodou superovulace a výplachu embryí od donorek.

K tomuto bloku přednášek se rozpoutala značná diskuse.

Odpolední přednášky byly zaměřeny na asistovanou reprodukci v chovu psů, zejména na odběr, hodnocení a konzervaci spermatu, o čemž hovořila MVDr. Petra Přinosilová, Ph.D. (VÚVeL). Možnostmi dočasného ovlivnění pohlavní aktivity fen a koček se ve své prezentaci zabýval MVDr. Robert Novotný, Ph.D. (VFU Brno).

Podrobněji v týdeníku Zemědělec a časopisu Náš chov (5/2016).

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down