Celkem čtrnáct stříbrných ocenění, první z nich

Nezávislá odborná porota jmenovaná DLG (Německá zemědělská společnost) vybrala vítěze stříbrných medailí za inovaci pro EuroTier. Hodnotily celkem 150 přihlášených příspěvků. Oficiálně se ceny budou předávat na veletrhu EuroTier.

 

Stříbro EuroTier Innovation:

CareFoss E-Force

Vilofoss Group

Vitamín E zlepšuje imunitní odpověď a podporuje zdravotní stav telat. Telata po odstavu telata často vykazují nadměrně nízké plazmatické koncentrace vitamínu E, v důsledku čehož jsou náchylnější k infekcím.

Doplňkové krmivo CareFoss E-Force slouží k optimalizaci přísunu vitamínu E, a tím i stavu zvířat. RRR-tokoferol opláštěný lecitinem, který tvoří dobrou oxidační ochranu, se používá jako zdroj vitamínu E spíše než obvyklý tokoferol acetát, protože je snadněji absorbován. Produkt CareFoss E-Force představuje jednoduchý a praktický koncept pro koncentráty starterů s cílem optimalizovat účinky doplnění přírodního vitamínu E. Ochrana lecitinem udržuje vitamín E stabilní po delší dobu. Obzvláště inovativní je přístup synergického kombinování živin, a tím zvýšení účinnosti krmiv pro udržení zdraví telat.

Bovaer

DSM Nutritional Products Europe AG

Přežvýkavci jsou schopni rozkládat hrubá krmiva bohatá na vlákninu, jako jsou trávy, siláž a seno, která jsou obtížně stravitelná, a přeměnit je na potravu živočišného původu. Krmivo je rozloženo v bachoru mikroorganismy, včetně těch, které produkují skleníkový plyn metan. Produkt Bovaer je přípravek sestávající z 3-nitrooxypropanolu (3NOP), který je od dubna 2022 schválen jako doplňková látka v krmivech pro dojnice a krávy bez tržní produkce mléka. Zařazuje se do kategorie „zootechnických doplňkových látek“ a funkční skupiny „látek, které příznivě ovlivňují životní prostředí“. Účinek nově vyvinuté molekuly 3NOP na snížení tvorby metanu v bachoru byl potvrzen během schvalovacího procesu. Konkrétně 3NOP inaktivuje methylkoenzym M reduktázu, která katalyzuje poslední krok metanogeneze. V bachoru je molekula sama metabolizována za vzniku 1,3-propandiolu, dusičnanů a dusitanů a nemá žádné nepříznivé účinky na zdraví zvířat, bezpečnost spotřebitele nebo životní prostředí. Použití přípravku Bovaer představuje slibnou možnost rozsáhlého snížení emisí metanu, a tím významně přispívá ke snižování emisí skleníkových plynů způsobených zemědělstvím.

BeddingCleaner

Hanskamp AgroTech BV

Vlné stáje rychle dosáhnou hranic své absorpční kapacity, což má za následek, že podestýlka musí být často měněna, aby se zabránilo znečištění. BeddingCleaner je inovativní koncept pro odstraňování výkalů z otevřených stájí a stájí s podestýlkou, které lze použít s organickými nebo také anorganickými podestýlkami, jako je například písek v otevřených stájích. Produkt tažený traktorem čistí podestýlku v pravidelných intervalech. Podestýlka se proseje pomocí sítové rohože, přičemž některá spadne zpět do stáje. Naopak malé množství podestýlkového materiálu přilne k usazené výkalu, takže jej lze snadno a dopravit do integrovaného skladovacího bunkru. Díky rychlému odstranění výkalů zůstává podestýlka čistší a sušší, a proto je použitelná déle. Jsou podporovány aspekty dobrých životních podmínek zvířat, jako je volné ležení a pohyb, protože jsou emise škodlivých plynů a zápachu sníženy díky pravidelnému odstraňování výkalů.

Clean & Fill Station

Förster Technik GmbH

Udržování zdraví telat má v chovu dojnic velký význam. Infekcím způsobeným nedostatečnou hygienou je třeba důsledně předcházet. Mobilní systémy pro pití telat s větší nádrží na mléko (milktaxi) jsou řadu let populární. Musí být pracně vyčištěny a dezinfikovány ručně nebo poloautomaticky po každém použití. Clean & Fill Station od společnosti Förster Technik umožňuje připojení mobilní nádrže na mléko pomocí několika ručních kroků pro její čištění. Čistící program běží plně automaticky a čistí všechny povrchy i citlivé oblasti. Další novinkou je skutečnost, že nádrž je automaticky doplněna vodou v požadovaném okamžiku prostřednictvím nastaveného programu a je zahřátá na stanovenou teplotu. To znamená, že zemědělec pak musí přidat pouze požadované množství náhražky mléka a nápoj pro telata je připraven k použití. tanice Clean & Fill téměř úplně vylučuje hygienické deficity a vede k výrazným úsporám pracovní doby.

The Dreamstall

Cowhouse International B.V.

Ležení je důležité zdraví paznehtů, kloubů a vemene a nezbytné pro přežvykování – zvířata obvykle tráví vleže více než dvanáct hodin denně. Boxy by měly umožňovat pohodlné a ničím nerušené ležení. Současně se nesmí menší zvířata otočit a znečistit kóje. Boxy Dreamstall umožňují kravám stát prakticky volně a pohybovat se přirozeněji. Zvláštností je, že tento design nemá klasické krční a konvenční, klasické dělící tyče, zábrany. Krční trubka je nahrazena dvěma pružnými, kulovitými, v oblasti ramen stojící krávy. To umožňuje krávě stát volně v „mezeře“ a s hlavou zvednutou. Konvenční dělící tyče jsou nahrazeny dvěma vodorovnými, pružnými vodicími rámy, které zavedou stojící krávu do centrální polohy. Vleže tak krávy mohou nerušeně využívat celou oblast ležení. Při stání jsou krávy vedeny do správné polohy ve stoje plastovými trubkami, které jsou nahoře pružné. Dreamstall proto podporuje druhově typický způsob chování krav, a tím welare a zdraví zvířat.

Thermochromatic piglet nest heating Thermo W/E

MIK INTERNATIONAL GmbH & Co. KG

Vyhřívaná hnízda zajišťují selatům optimální pohodlí při ležení a zlepšují schopnost zvířat přežít, zejména během prvních dnů života. Doposud byla teplota podlahového vytápění v hnízdech selat sledována a řízena pomocí bodového měření pomocí infračerveného teploměru nebo univerzálně pomocí termografické kamery. Vizuální monitorování teploty pro systémy vytápění hnízd selat nebylo k dispozici. Proto se v minulosti ukázalo jako poměrně obtížné rychle detekovat selhání jednotlivých nebo více topných desek. Společnost MIK INTERNATIONAL GmbH vyvinula nový, inovativní přístup pro rychlou a vizuální identifikaci optimalizované teploty hnízda selat. Za tímto účelem jsou viditelné horní strany prvků podlahového vytápění potaženy reverzibilními termochromatickými pigmenty, které mění barvu při předem stanovených minimálních nebo maximálních teplotách. Tato nová metoda snadného a vizuálního monitorování povrchové teploty podlahového vytápění umožňuje obsluze velmi rychle určit, zda se jedná o možnou poruchu. Kromě výhod v oblasti řízení práce vede tato inovace také k významnému zlepšení optimalizovaného chování při ležení v mikroklimatu hnízda selat.

OlliGES bedding robot

Big Dutchman International GmbH

Vzhledem ke změněným společenským a politickým podmínkám bude slámová podestýlka v budoucnu významným prvkem ustájení prasat. S podestýlkovým robotem OlliGES vyvinula společnost Big Dutchman GmbH inovativní technologii, která nabízí snížení množství podestýlky. Inteligentní robot nezávisle rozhoduje, kde a kolik podestýlky musí být dodáno. Robot OlliGES zároveň provádí zcela automatizovanou aplikaci podestýlky na požadovaných místech. Infračervené osvětlení se používá k vytvoření obrazu oblasti stáje s konzistentní kvalitou v noci. Na konci vyhodnocovacího oběhu je analyzován obrazový materiál a je učiněno rozhodnutí o potřebě podestýlky pro následujících 24 hodin. Ve srovnání se známými technologiemi podestýlání vede tento inovativní přístup k významným výhodám jak z hlediska managementu práce, tak z hlediska snižování emisí.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down